Co to jest Rachunek bankowy?

Rachunek bankowy – nazywany również kontem bankowym, prowadzony jest przez bank w oparciu o umowę rachunku bankowego zawartą z posiadaczem lub posiadaczami (w przypadku rachunku dla osób fizycznych). Każdy rachunek bankowy identyfikowany jest na podstawie Numeru Rachunku Bankowego (tzw. NRB) składającego się z 26 znaków lub Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (tzw. IBAN, ang. International Bank Account Number), składającego się z 28 znaków. Podstawowy podział rachunków bankowych obejmuje:

  • rachunki rozliczeniowe – w tym bieżące i pomocnicze,
  • rachunki oszczędnościowe,
  • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
  • rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
  • rachunki powiernicze.