Numer rachunku bankowego - IBAN

Numer rachunku bankowego - IBAN

Co oznacza skrót NRB i czy ciąg 28 cyfr tworzących numer konta bankowego to efekt losowego ich doboru? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, a przy okazji przekonać się jak w prosty sposób zmienić własny rachunek bankowy w międzynarodowy rachunek bankowy, poniższy materiał jest właśnie dla Ciebie.

NRB - Numer Rachunku Bankowego

Tajemniczy ciąg 28 cyfr wcale nie jest tak zagadkowy i przypadkowy na jaki wygląda. Co więcej, każdy numer rachunku bankowego to zakodowane informacje pozwalające zidentyfikować jego posiadacza, a nawet oddział banku w którym założono rachunek. Możesz być pewien, że w całym tym układzie zastosowano ściśle określony wzorzec, a sam numer rachunku bankowego jest Twoim spersonalizowanym identyfikatorem, takim jak na przykład PESEL czy NIP firmy.

Przyjrzyjmy się wobec tego nieco bliżej schematowi budowy numeru rachunku bankowego.

Zacznijmy od tego, że skrót NRB to numer rachunku bankowego, który stanowi standardowy zapis numerów kont w polskim systemie bankowości.

Zgodnie z przyjętymi normami, wzorcowy numer rachunku bankowego składający się z 28 cyfr, można rozpisać w następujący sposób:

kk AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB (dla zapisu w postaci papierowej)

lub

kkAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB (dla zapisu w systemach elektronicznych, np. przy realizacji przelewów w systemie online).

gdzie:

  • kk - to suma kontrolna zapisana w postaci 2 cyfr, pozwalająca określić, czy numer rachunku jest prawidłowy;
  • AAAAAAAA (8 cyfr) - to nadawany przez bank centralny numer identyfikujący (tzw. numer rozliczeniowy) instytucję prowadzącą rachunek;
  • BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) - to numer rachunku klienta.

Numer rozliczeniowy – identyfikacja banku

W Polsce numery rozliczeniowe przydzielane są przez Narodowy Bank Polski, na wniosek instytucji upoważnionych do prowadzenia rachunków bankowych, takich jak np. banki komercyjne czy też banki spółdzielcze. Numer rozliczeniowy widoczny jest we wszystkich numerach rachunków bankowych klientów tej instytucji i stanowi ciągu liczb znajdujących się na pozycjach od 3 do 10 (w naszym schemacie oznaczone literą „A”), z których:

  • 4 pierwsze cyfry to identyfikator instytucji, przy czym w przypadku banku centralnego, banku komercyjnego lub zrzeszenia banków spółdzielczych, wyróżnik ten składa się z 3 cyfr od 1 do 9 i zakończony jest cyfrą zero. Czterocyfrowym wyróżnikiem oznaczone są banki spółdzielcze lub centrale KSKOK.
  • 3 kolejne cyfry to identyfikator oddziału danej instytucji, w którym centrala zazwyczaj oznacza jest jako „000”.
  • ostatnia cyfra (z pozycji 10.) to tzw. cyfra kontrolna pozwalająca zweryfikować poprawność całego numeru rozliczeniowego.

Na podstawie tego numeru bez problemu dokonasz identyfikacji banku Twojego kontrahenta, dostawcy energii, ulubionego sklepu online, czy też znajomego. Identyfikacja banku może być pomocna np. przy próbie określenia czasu realizacji przelewów.

Sprawdź na podstawie numeru konta jaki to bank.

Na przykład, na podstawie numeru rozliczeniowego stwierdziłeś, że Twój kontrahent posiada rachunek w banku A.  Wiesz, że w tym banku sesje wychodzące realizowane są o godzinie: 8:00, 12:00 i 14:15. Ty natomiast posiadasz rachunek w banku B, w którym sesje przychodzące realizowane są o godzinie: 12:00, 15:00 oraz 18:15. Jeżeli Twój kontrahent poinformował Cię, że o godzinie 11:15 przelał na Twój rachunek określoną kwotę, oznacza to, że na Twoim rachunku środki te znajdą się najwcześniej po godzinie 15:00, czyli w II sesji przelewów przychodzących.

Jak zmienić NRB na IBAN?

IBAN to skrót od International Bank Account Number oznaczającego Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Być może zdarzyło Ci się usłyszeć prośbę o wskazanie numeru rachunku IBAN, co w pierwszym momencie mogło wywołać lekkie zdezorientowanie. W rzeczywistości to po prostu międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, który wspiera realizację przelewów międzybankowych na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz przekształcić swój numer rachunku bankowego (NRB) w międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), wystarczy, że przed ciągiem 28 cyfr podasz pierwsze dwa znaki określające kod kraju w standardzie ISO 3166-1 alfa-2. W przypadku polskich kont bankowych, kod ten to „PL”.

Spójrz wobec tego, jak zmieni się wzór, gdy przekształcimy NRB na IBAN.

PLkk AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB (dla zapisu w postaci papierowej)

oraz

PLkkAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB (dla zapisu w systemach elektronicznych).

W praktyce prawidłowy zapis numeru rachunku bankowego prezentuje się w taki oto sposób:

92 1240 6162 1111 1111 1111 1111

Sprawdzając numer rozliczeniowy, dowiesz się, że rachunek ten został założony w Banku Pekao S.A. (wskazują na to cyfry od 3 do 6 – „1240”), w oddziale znajdującym się w Warszawie przy al.Gen. A. Chruściela 28 (oznaczonego jako „616”).

To właśnie w ten sposób Twój bank rozpoznaje bank odbiorcy Twoich przelewów, gdy wypełniasz formularz przelewu w systemie online. Jeżeli nie zwróciłeś na to wcześniej uwagi, spójrz na komunikat wyświetlany tuż pod polem w które wpisujesz numer rachunku odbiorcy przelewu. Zauważysz, że w informacji pojawia się nie tylko nazwa banku, ale i informacja o oddziale w którym założono konto.

Na koniec przykładowa zmiana NRB na IBAN. Wystarczy, że dodasz kod kraju: PL92 1240 6162 1111 1111 1111 1111 i otrzymujesz gotowy numer konta IBAN.

Podsumowując, numer rachunku bankowego to swoistego rodzaju identyfikator, który pozwala określić posiadacza rachunku, a także bank i oddział w którym rachunek został założony. Dysponując numerem rachunku bankowego nie potrzebujesz żadnych dodatkowych informacji, aby przelewane środki dotarły do odbiorcy. Tak, zgadza się. Bez imienia, nazwiska i adresu odbiorcy Twój przelew również będzie zrealizowany. Oczywiście o ile Twój system bankowości internetowej dopuści taką formę polecenia przelewu, ponieważ w wielu przypadkach pola tj. imię i nazwisko odbiorcy, a także adres są obowiązkowe i nie można pozostawić ich pustych.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!