Co to jest Saldo?

Saldo - w najprostszym ujęciu to stan konta w danym dniu, wynikający z zestawienia sum przychodu i rozchodu. W kontekście kredytu, saldo kredytu to kwota jaką kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi bez odsetek.