Co to jest Oprocentowanie?

Oprocentowanie - wartość wyrażana w procentach, o jaką zwiększa się suma złożonych w banku depozytów lub zaciągniętych kredytów, w określonym w umowie czasie i z przyjętą częstotliwością.

Podstawą wyliczenia oprocentowania (stopy procentowej) stosowaną przez banki jest stopa podstawowa lub bazowa, określana w oparciu o rynkowe stopy procentowe.