Co to jest Bank?

Bank - znaczeniu ekonomicznym to instytucja pośrednicząca w rynkowym obiegu pieniądza, czyli w przepływie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami transakcji gospodarczych, do których zalicza się m.in.: państwo, podatników, pracodawców, pracowników, kupujących, sprzedających, producentów, odbiorców itd.

W ujęciu prawnym, według art. 2 ustawy Prawo bankowe, bank to osoba prawna utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, która działa „na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym”.