Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Odzyskiwanie wierzytelności nigdy nie należy do prostych czynności. Jeżeli postępowanie ugodowe nie przynosi rezultatu, to wówczas wierzyciel wkracza na drogę prawną. Jeżeli zobowiązania nie zostaną uregulowane do zakończenia sprawy sądowej, to wówczas następuje egzekucja komornicza. W tym artykule sprawdzimy dokładnie, co może zająć komornik i jakie są podstawy prawne jego działania.

Co może zabrać komornik?

Warto zastanowić się nad tym, co może zabrać komornik. Zgodnie z obowiązującym prawem dłużnikowi można zabrać: środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości. W zakresie środków pieniężnych komornik ma jednak obowiązek zostawić dłużnikowi kwotę, która pozwoli mu na przeżycie. Dotyczy to zarówno pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym, jak i cyklicznie pobieranego wynagrodzenia. Co ciekawe, komornik może zająć również błędny przelew, który omyłkowo trafi na konto dłużnika. To, co może komornik zabrać dłużnikowi, to również wartościowe przedmioty. Obowiązkiem urzędnika jest jednak pozostawienie tych rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia normalnej egzystencji.

Takie wyjaśnienie tematu nie wskazuje jednak wprost, co komornik może zabrać z domu lub firmy, a co musi zostawić. Pod tym względem interpretacje prawne bywają różne i wiele zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz specyfiki komornika. Warto jednak znać swoje prawa i skutecznie z nich korzystać. Każdy z nas powinien zadbać o to, aby nie dopuścić do sytuacji poważnego zadłużenia i egzekucji komorniczej. To bardzo stresująca sytuacja, gdy w jednej chwili możemy stracić niemal wszystko. Jeżeli nie spina się Twój miesięczny budżet i zobowiązania rosną, to w jednym z naszych poradników sprawdzisz, jak wyjść z długów.

Co najpierw zajmuje komornik?

Egzekucja komornicza może dotyczyć środków pieniężnych, ruchomości i nieruchomości. Co najpierw zajmuje komornik? Przyjęte jest, że w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki zgromadzone na rachunku bankowym należącym do dłużnika. Kolejnym krokiem jest zajęcie jego wynagrodzenia. Pieniądze zgromadzone na koncie osobistym lub wspólnym zajmowane są na skutek blokady konta. Oznacza to, że dłużnik nie może już nimi dysponować. Komornik może zająć środki na koncie przy jednoczesnym pozostawieniu na nim równowartości miesięcznego wynagrodzenia minimalnego.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z wynagrodzeniem. Jeżeli dłużnik pracuje na umowę o pracę, to komornik nie może zająć równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym okresie. Oznacza to, że zajęciu może podlegać tylko kwota, która przekracza minimalne wynagrodzenie. Gdy dłużnik pracuje na niepełny etat, np. na ¼ etatu, to komornik musi pozostawić dłużnikowi równowartość ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowe limity wprowadzono w przypadku dłużników alimentacyjnych. Wówczas zajęcie komornicze może obejmować:

 • 50% wynagrodzenia przy egzekucji z tytułu zaspokojenia świadczeń innych niż świadczenia alimentacyjne;
 • 60% wynagrodzenia przy egzekucji z tytułu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych.

Jednym ze sposobów ochrony części środków przed zajęciem komorniczym jest karta przedpłacona. Wpłacając na nią środki, można dysponować nimi w późniejszym terminie. Jednocześnie nie są one widoczne na rachunku bankowym i nie podlegają wówczas egzekucji komorniczej.

Komornik sądowy ile może zabrać?

Jeżeli jesteś dłużnikiem, to pewnie interesuje Cię, ile może zabrać Ci komornik w ramach egzekucji? Od 2019 roku umowy o pracę i umowy zlecenia traktowane są tak samo. To, co komornik może zabrać z wynagrodzenia, ustalane jest przez ustawodawcę. Tak jak już wspomniano, zajęciu może podlegać tylko nadwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego proporcjonalnej części w przypadku niepełnego etatu. Większe kwoty pobierane sa w przypadku dłużników alimentacyjnych. Jeżeli jednak dłużnik pracuje na umowę o dzieło w ramach dodatkowej pracy, to wówczas zajęciu może podlegać 100% wynagrodzenia z tego tytułu.

Komornik sądowy w trakcie egzekucji może również zająć emeryturę lub rentę. Przy nich również zachowuje się kwotę wolną od potrąceń (wysokość minimalnego wynagrodzenia). To, co może komornik zająć z renty lub emerytury, to 25% w przypadku dłużników niealimentacyjnych i 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych.

To, co może zająć komornik sądowy, wskazane jest w przepisach. Zgodnie z nimi egzekucji komorniczej nie podlegają środki ze świadczeń państwowych. Oznacza to, że komornik nie może zabrać ani złotówki z takich świadczeń jak m.in.: alimenty, 500+, świadczenia wychowawcze, stypendia, zasiłki dla opiekunów, dodatki porodowe, jednorazowe świadczenia czy też dodatki pielęgnacyjne i rodzinne. To pieniądze, które są niezbędne danej osobie do egzystencji i z tego tytułu są chronione. Zajęcie ich jest poważnym nadużyciem ze strony komornika. Każdy dłużnik powinien znać swoje prawa w tym zakresie.

Czy komornik sądowy może zająć wspólne konto bankowe?

Może dojść do sytuacji, gdy zadłużenie dotyczy jednego z małżonków, a prowadzą oni wspólne konto bankowe. Wówczas warto zastanowić się nad tym, czy komornik może zająć środki zgromadzone na wspólnym rachunku. To, co może komornik sądowy zająć, ustalane jest przez polskie prawo. Zgodnie z nim urzędnik może zająć środki zgromadzone na wspólnym koncie bankowym nawet wtedy, gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze współwłaścicieli. Oznacza to, że posiadając konto wspólne, musisz liczyć się z tym, że w przypadku zadłużenia drugiego ze współwłaścicieli Twoje oszczędności również mogą zostać zajęte. Jest to zgodne z artykułem 8911 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jednocześnie współwłaściciel konta może ubiegać się o zwolnienie zajętej kwoty spod egzekucji. Wówczas należy wystąpić o to w drodze powództwa. Zazwyczaj jest to skomplikowany proces. Jeżeli widzisz, że współwłaściciel konta ma problemy finansowe, to warto wcześniej wybrać swoją część środków i odłożyć je na niezależny rachunek bankowy. Dodatkowo warto nauczyć zadłużoną osobę, jak efektywnie oszczędzać i pomóc jej poradzić sobie z tym problemem.

Co komornik może zabrać z domu?

Ruchomości to kolejne składniki majątku dłużnika. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, co może zabrać komornik z domu lub mieszkania. Informacje o tym znajdują się w art. 844 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi, to, co komornik może zająć w domu, to m.in.: sprzęt AGD i RTV, komputery, akcesoria elektroniczne, ubrania i inne. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jak duże jest zadłużenie i jakie wartościowe przedmioty posiada dłużnik. Oprócz sprzętów posiadanych w mieszkaniu, komornik może zająć również motocykle, samochodu, przyczepy i inne maszyny. Na ten moment w przepisach nie ma katalogu ruchomości i szczegółowej definicji, co komornik może zająć w mieszkaniu.

Co może zabrać komornik z mieszkania rodziców?

Wiele osób zastanawia się również nad tym, co może zająć komornik w mieszkaniu rodziców. Zgodnie z prawem egzekutor nie może zabrać żadnej rzeczy, która nie należy do dłużnika. Jeżeli nie można udowodnić, że dany przedmiot w mieszkaniu rodziców należy do dłużnika, to komornik nie ma prawa go zabrać. Szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie ruchomości może zająć komornik, znajdują się w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Zabezpieczają one m.in. interes osób bliskich dłużnika i chronią je przed utratą przedmiotów do nich należących.

Jakie ruchomości może zająć komornik?

Wspominaliśmy już o tym, co może komornik zabrać z domu i jakie ruchomości m.in. wpisują się w ten zakres. Niestety jest on bardzo szeroki. Oznacza to, że jako dłużnik możesz stracić niemal wszystko. Komornik ma obowiązek pozostawić Ci tylko takie rzeczy, które są niezbędne do normalnej egzystencji. Wśród nich znajdują się m.in.: pralka, lodówka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, odkurzacz, stół i krzesła, łóżka, lampy, bielizna, ubrania codzienne, pościel, zapasy żywności i opały, zwierzęta potrzebne do wyżywienia rodziny (np. krowa, dwie kozy), narzędzia i przedmioty wykorzystywane w pracy zarobkowej, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia i papiery osobiste, przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność itp.

Jednocześnie do katalogu ruchomości możliwych do zajęcia przez komornika nie są zaliczane:

 • dzikie zwierzęta żyjące na wolności;
 • woda;
 • niewydobyte złoża minerałów;
 • energia elektryczna (również będąca przedmiotem obrotu cywilnoprawnego);
 • powietrze;
 • dobra stanowiące przedmiot praw autorskich (np. utwory literackie, muzyczne i inne);
 • dobra osobiste w rozumieniu art. 23 kc;
 • znaki towarowe;
 • dobra objęte prawem własności przemysłowej (np. wzory użytkowe, wynalazki, wzory zdobnicze);
 • prawo podmiotowe będące przedmiotem innych praw.

Teraz już wiesz, co może zająć komornik w domu, a czego nie może. Zamiast zastanawiać się nad tym, co może zabrać komornik dłużnikowi, postaraj się unikać zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w podbramkowej sytuacji, to warto poprosić o wsparcie specjalistę, który pomoże Ci lepiej zarządzać finansami i nauczy Cię efektywnie oszczędzać. Jednym z błędów dłużników jest zaciąganie chwilek na spłatę zobowiązań. To dodatkowo potęguje problem i zmniejsza zdolność kredytową danej osoby. Temat chwilówki a zdolność kredytowa poruszaliśmy w jednym z naszych poradników. Pisaliśmy też o tym, jak wyczyścić BIK i odzyskać zdolność.

Nieruchomości zajmowane przez komornika

W przypadku egzekucji komorniczej można utracić również nieruchomości. Dotyczy to m.in.: domu, mieszkania, terenów mieszkaniowych, gruntów różnego typu, miejsc postojowych, garażów, magazynów, hal, gospodarstw rolnych i innych. Mogą one podlegać licytacji w sytuacji, gdy wysokość zadłużenia przewyższa 5% wartości tych nieruchomości.

Co może zająć komornik w firmie?

Nieco inaczej wygląda cały proces w przypadku przedsiębiorstw. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, co może zająć komornik w firmie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcie może obejmować:

 • konto firmowe (z wyłączeniem środków przeznaczonych na wypłaty pracowników);
 • konto osobiste przedsiębiorcy (z wyłączeniem równowartości minimalnego wynagrodzenia);
 • ruchomości (np. sprzęt komputerowy, samochody, meble);
 • nieruchomości (np. hale produkcyjne, lokale usługowe, mieszkania).

To, ile może zabrać komornik z działalności gospodarczej, zależy od wysokości długu. Jednocześnie za każdym razem to, co zajmuje komornik, powinno być zgodne z prawem. Na koncie firmowym powinny pozostać środki na wypłaty pracownicze oraz równowartość minimalnego wynagrodzenia, które pozwolą dłużnikowi na egzystencję. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, co może zrobić komornik sądowy.

Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi to klucz do tego, aby uniknąć długów i problemów z komornikiem. Wielu z nas decyduje się na kredytowanie różnego rodzaju zakupów. Warto dokładnie zapoznać się z tym, czym jest kredyt gotówkowy i jakie ma konsekwencje. W przypadku większej liczby pożyczek zapoznaj się z tym, czym jest kredyt konsolidacyjny. Może okazać się skutecznym połączeniem zobowiązań w jedno, co pozwoli Ci na zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Pamiętaj jednak o tym, że zaciąganie pożyczki na spłatę zadłużenia nigdy nie jest optymalnym rozwiązaniem i może doprowadzić Cię do jeszcze większych problemów finansowych. Unikaj tego, aby nie doszło do egzekucji komorniczej. Z tego artykułu wiesz już, co może zabrać komornik za długi.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!