Co to jest Sesja giełdowa?

Sesja giełdowa – to określony przedział czasu, w którym realizowane są transakcje giełdowe. Sesja giełdowa może być prowadzona w systemie jednolitym lub ciągłym.

Harmonogram sesji określa natomiast kolejne fazy różniące się dla obu systemów notowań:

 1. fazy systemu jednolitego:
  • przed otwarciem: brak transakcji, składane są zlecenia na otwarcie i publikowanie TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia),
  • fixing: określenie kursu i realizacja zleceń,
  • dogrywka: składanie i realizacja zleceń,
  • przed otwarciem: składanie zleceń na kolejną sesję;
 2. fazy systemu notowań ciągłych:
  • przed otwarciem: brak transakcji, składanie zleceń na otwarcie i publikowanie TKO fixing-otwarcie: określenie kursu otwarcia i realizacja zleceń z fazy przed otwarciem,
  • notowania ciągłe: przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z sytuacją rynkową,
  • przed zamknięciem: brak transakcji, składane są zlecenia na zamknięcie,
  • fixing-zamknięcie: określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń z fazy przed zamknięciem,
  • dogrywka - składanie i realizacja zleceń według kursu zamknięcia.