Co to jest Podatek od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych – nazywany potocznie „podatkiem Belki” to podatek jaki naliczany jest od zysków kapitałowych pochodzących z m.in.: funduszy inwestycyjnych, lokat bankowych, kont oszczędnościowych, akcji i obligacji. Podatek od zysków kapitałowych jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od osób fizycznych. Aktualnie stawka podatku od zysków kapitałowych wynosi 19%.