Co to jest Lokata bankowa?

Lokata bankowa – określana także jako depozyt bankowy, jest jednym z produktów inwestycyjnych jakie znajdują się w ofercie banków i innych instytucji finansowych. Celem lokaty jest pozyskanie kapitału dla banku, jaki wykorzystywany jest przy udzielaniu kredytów, co stawia klienta na pozycji kredytodawcy dla banku. Oprocentowanie lokaty jest uwarunkowane tzw. stopą redyskontową ustalaną przez NBP. Im wyższa jest stopa redyskontowa, tym wyższe oprocentowanie lokat, ale i kredytów. Lokata może być odnawialna (po upływie terminu lokata automatycznie jest odnawiana) lub nieodnawialna, gdy po upływie terminu środki ulokowane na lokacie wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są klientowi.