Co to jest Lokata bankowa?

Lokata bankowa (także depozyt bankowy) to produkt inwestycyjny, którego celem jest pozyskanie przez bank kapitału na udzielanie kredytów, w zamian za zyski z odsetek wypłacane klientom, którzy zdeponowali środki na lokacie w danym banku.

Lokata bankowa – co to?

Lokata bankowa to produkt oferowany przez banki, który umożliwia pomnażanie oszczędności poprzez naliczanie odsetek. Polega to na zdeponowaniu przez klienta środków pieniężnych w danym banku na z góry ustalony okres, podczas którego środki te są zablokowane. W zamian za to bank zobowiązuje się do wypłaty zdeponowanej kwoty wraz z odsetkami po upływie terminu lokaty.

Lokaty bankowe uważane są za jedne z najbezpieczniejszych form inwestowania i oszczędzania. Do tego są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do określonej kwoty.

W zależności od oferty lokaty bankowe mogą różnić się między sobą ze względu na m.in.:

 • długość trwania,
 • wysokość oprocentowania,
 • sposób kapitalizacji odsetek,
 • minimalna kwota depozytu.

Dzięki temu każdy klient może znaleźć produkt, który da pozytywną odpowiedź na pytanie, czy lokaty bankowe się opłacają.

Jak działa lokata bankowa?

Założenie lokaty bankowej to prosty proces, który zazwyczaj odbywa się online poprzez bankowość internetową lub w placówce banku. Sprowadza się on do tego, że klient wybiera dla siebie odpowiednią ofertę lokaty, określa kwotę, jaką chce zdeponować oraz okres trwania lokaty. Po zawarciu umowy z bankiem środki są blokowane na koncie lokaty, a klient nie może z nich korzystać do zakończenia okresu lokaty, chyba że zdecyduje się na wcześniejsze zerwanie umowy z bankiem. Jednak w takim przypadku dochodzi do utraty części lub całości odsetek, a nawet do naliczania kary umownej.

Zyski z lokaty bankowej zależą od tego, na ile procent oprocentowana jest dana lokata. Oprocentowanie to zależy od m.in. stopy redyskontowej, ustalanej przez NBP. Im wyższa jest stopa redyskontowa, tym oprocentowanie lokat jest korzystniejsze dla klientów, choć jednocześnie rośnie oprocentowanie kredytów.

Ponadto oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego stawka odsetkowa jest niezmienna przez cały okres trwania lokaty, dzięki czemu klient ma pewność co do wysokości przyszłych zysków. Natomiast przy oprocentowaniu zmiennym stawka może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym, co z kolei wpływa na wysokość naliczanych odsetek.

A jak wyliczyć odsetki od lokaty bankowej? Kapitalizacja odsetek to proces polegający na doliczaniu odsetek do kwoty depozytu. Może się ona odbywać na różne sposoby np.: dziennie, miesięcznie, kwartalnie lub na koniec okresu lokaty. Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym częściej są one doliczane do kapitału, a tym samym zysk z lokaty jest większy.

Po zakończeniu okresu lokaty bank wypłaca klientowi zdeponowaną kwotę wraz z naliczonymi odsetkami, pomniejszoną o tzw. podatek Belki, który wynosi 19%. Z kolei w przypadku lokat odnawialnych jest ona automatycznie odnawiana po upływie terminu lokaty.

Jak obliczyć odsetki od lokaty bankowej?

Do obliczania zysków z lokaty bankowej służy następujący wzór:

 • ZYSK = Kwota Inwestycji x Oprocentowanie x Okres trwania lokaty

Z kolei w przypadku kapitalizacji odsetek co miesiąc należy skorzystać ze wzoru:

 • ZYSK = Kwota inwestycji x (1 + Oprocentowanie/Liczba okresów kapitalizacji) * (Liczba okresów kapitalizacji * Okres trwania lokaty) - Kwota inwestycji

Co zamiast lokaty bankowej?

Lokata bankowa to jedna z najbezpieczniejszych form pomnażania oszczędności. Jednak ze względu na niskie oprocentowanie i to jak działa (konieczność zablokowania środków na określony czas) nie sprawdzi się u każdego. W takim przypadku można sięgnąć po inne formy oszczędzania i inwestowania. Oto najpopularniejsze z nich:

 • konto oszczędnościowe,
 • obligacje skarbowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • nieruchomości,
 • akcje.  

Poza tym dla początkujących inwestorów dobrym rozwiązaniem mogą być fundusze ETF, które śledzą indeksy giełdowe i oferują dywersyfikację portfela przy niższych kosztach.