Co to jest Kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek - powiększanie zainwestowanego kapitału o należne i określone w umowie odsetki, dopisywane do kapitału zgodnie z ustaloną częstotliwością (np. dzienną, miesięczną, kwartalną, roczną). Czas, po upływie którego naliczone odsetki dopisywane są do kapitału, to tzw. okres kapitalizacji.

Przez wzgląd na moment dopisywania odsetek i sposób rozliczenia, wyróżnia się:

  • kapitalizację z góry - odsetki dopisywane są na początku okresu lokacyjnego,
  • kapitalizację z dołu – odsetki dopisywane są na końcu okresu lokacyjnego,
  • kapitalizację prostą – odsetki naliczone od kapitału początkowego nie są oprocentowane,
  • kapitalizację złożoną – odsetki naliczone od kapitału początkowego podlegają dalszemu oprocentowaniu.