Co to jest IKE?

Indywidualne konta emerytalne (IKE) stanowi III filar systemu emerytalnego. Jest to niezależny i w pełni indywidualny sposób oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Konto tego typu może posiadać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Indywidualne konta emerytalne mogą być prowadzone na rzecz klienta przez: fundusze inwestycyjne, banki (w tym również banki prowadzące działalność maklerską), domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń na życie, a także dobrowolne fundusze emerytalne.