Co to jest Okres kredytowania?

Okres kredytowania - określony w umowie kredytowej czas spłaty powstałego zobowiązania, liczony od dnia wypłaty pieniędzy do dnia spłaty ostatniej raty kredytu. |Długość okresu kredytowania może wynosić od kilku dni do kilkudziesięciu lat, w zależności od wartości kredytu i jego rodzaju. Okres kredytowania jest ważnym czynnikiem wpływającym na parametry spłacanego kredytu, a jego wydłużenie lub skrócenie wpływa zarówno na wysokość rat, jak i oprocentowanie. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym niższe są raty kredytu, przy równoczesnym zwiększeniu kosztów odsetkowych.