Co to jest Zmienna stopa procentowa?

Zmienna stopa procentowa - procentowe wyrażenie odsetek od kredytów i depozytów zmieniających się wraz ze zmianami zachodzącymi w zakresie stóp procentowych NBP lub rynkowych stóp procentowych. Zmienna stopa procentowa znajduje zastosowanie głównie w przypadku długoterminowych zobowiązań (np. kredytów hipotecznych).