Co to jest Zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa - zdolność podmiotu (kredytobiorcy) ubiegającego się o kredyt do spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami, w określonym umową terminie. Według przepisów prawa bankowego, zdolność kredytowa stanowi niezbędny warunek uzyskania kredytu. Indywidualna ocena zdolności kredytowej przeprowadzana jest przez banki, według przyjęty przez daną instytucję kryteriów, na podstawie otrzymanych od klienta dokumentów i informacji.