Co to jest Kapitał kredytu?

Kapitał kredytu - to kwota udzielonego przez bank kredytu, która stanowi podstawę naliczanych odsetek. Spłata kredytu rozłożona jest na raty (stałe lub malejące) w skład których wchodzi kapitał i odsetki.