Co to jest prowizja?

Prowizja to forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu wykonywanych czynności prawnych wyrażona w formie odsetek od wartości transakcji, usługi lub produktu. Może być pobierana przy każdej operacji lub zbiorczo po danym okresie rozliczeniowym.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów prowizji jest prowizja bankowa. Co to jest? Jest to opłata nakładana na klienta przy okazji korzystania przez niego z różnych produktów bankowych, takich jak konto osobiste, konto oszczędnościowe, karty kredytowe czy kredyt. W tym ostatnim przypadku prowizja bankowa może być naliczana od następujących czynności:

  • prowizja za udzielenie kredytu,
  • prowizja za zamianę warunków kredytowania (np. wydłużenie okresu spłaty kredytu),
  • prowizja za czynności związane z obsługą kredytu (np. zwiększenie limitu kredytowego),
  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Choć nie ma przepisów, które jednoznacznie ustalałyby maksymalną wysokość prowizji bankowej, to opłata ta podpada pod przepisy ustawy antylichwiarskiej z 2022 roku. Zgodnie z nią limit kosztów pozaodsetkowych, a do takich zaliczamy prowizję bankową, wynosi:

  • % wartości kredytu w przypadku kredytów konsumenckich o terminie spłaty do 30 dni,
  • 20% wartości kredytu w przypadku kredytów konsumenckich o terminie spłaty dłuższym niż 30 dni,
  • 3% wartości kredytu w przypadku kredytu hipotecznego.

Ponadto prowizja pobierana jest także przez inne instytucje finansowe. Przykładem są biura i domy maklerskie, które naliczają prowizję za korzystanie m.in. z takiego produktu jak konto maklerskie.

Dodajmy, że z prowizją mamy także do czynienia w innych sytuacjach, takich jak na przykład programy partnerskie. W takim przypadku otrzymujemy prowizję za polecanie różnorodnych produktów lub usług przez internet.  

Podsumowanie: Prowizja – co to znaczy?

Prowizja, zgodnie z definicją, to opłata, która jest naliczana i pobierana za świadczenie usług lub sprzedaż produktów. Do najpopularniejszych rodzajów prowizji należy prowizja bankowa, z którą spotkamy się w przypadku korzystania z konta bankowego czy kredytu. Poza tym prowizja nakładana jest także w przypadku innych instytucji finansowych, takich jak chociażby domy maklerskie. Co ważne, na prowizjach może zarabiać każdy z nas. Wystarczy przystąpić do popularnych programów partnerskich, które wypłacają prowizje za polecanie konkretnych produktów i sklepów internetowych.