Co to jest NFC?

NFC (ang. Near Field Communication, czyli komunikacja bliskiego zasięgu) to radiowy standard komunikacyjny, jaki umożliwia bezprzewodową wymianę danych, przy zachowaniu niewielkiej odległości (do 20 centymetrów maksymalnie) i równoczesnym wykorzystaniu wysokiej częstotliwości. Technologia NFC wykorzystana w smartfonach umożliwia błyskawiczne parowanie urządzenia z akcesoriami (np. słuchawkami) lub innymi urządzeniami, ale i realizację płatności zbliżeniowych.

Płatności NFC to bezpieczne rozwiązanie, które pozwala zastąpić kartę płatniczą telefonem. Należy jednak pamiętać o tym, że płatności zbliżeniowe mogę być wykonywane tylko wówczas, gdy posiadany model telefonu posiada tzw. antenę NFC oraz kartę SIM NFC. Dodatkowo konieczna jest instalacja odpowiedniej aplikacji umożliwiającej realizację płatności zbliżeniowych. Istotne jest również to, aby karta płatnicza posiadała funkcję płatności zbliżeniowych.