Co to jest Broker giełdowy?

Broker giełdowy to osoba zawodowo zajmująca się pośredniczeniem w transakcjach giełdowych, które realizuje na rachunek klienta. Działalność maklerska wymaga posiadania koncesji wydanej przez właściwy organ nadzorczy. W Polsce organem wydającym zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

Ciekawostka: Broker i makler to terminy, które często stosowane są zamiennie. Warto pamiętać jednak o tym, że w ujęciu teoretycznym makler to szersze pojęcie, które można stosować zarówno w stosunku do działalności brokerskiej, jak i dealerskiej.