Zwrot vat - kiedy przysługuje i jak złożyć wnosek?

Zwrot vat - kiedy przysługuje i jak złożyć wnosek?

Podatnik VAT ma obowiązek rzetelnego prowadzenia rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT. Jest to związane z tym, że na różnych etapach obrotu produktami lub usługami występuje obowiązek uiszczenia tego podatku. W określonych przypadkach można jednak ubiegać się o zwrot podatku VAT. Sprawdź, kiedy on przysługuje, jak to działa w praktyce oraz jak złożyć wniosek?

Zwrot VAT – jak działa?

Aby nieco lepiej zrozumieć specyfikę podatku VAT oraz związane z nim prawa i obowiązki, warto zapoznać się z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. Ustawa VAT). Definiuje ona m.in. obowiązki przedsiębiorców oraz to, kiedy można ubiegać się o zwrot VAT.

Mechanizm podatku VAT stworzony jest w ten sposób, że obowiązek jego uiszczenia występuje na każdym etapie obrotu danym towarem lub usługą (poza nabyciem towaru lub usługi przez końcowego klienta). Oznacza to, że w praktyce obowiązek podatkowy występuje zarówno przy nabyciu półproduktów i produktów, jak i przy ich dalszej odsprzedaży. Podatnicy mają jednak prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i towarów od podatku należnego, czyli tego, który ma miejsce przy sprzedaży.

Aby odpowiednio wyliczyć podstawę do opodatkowania i rozliczenia VAT naliczonego i należnego, prowadzi się rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Na koniec okresu rozliczeniowego (jego długość zależy od formy rozliczeń wybranej przez przedsiębiorcę) obowiązkiem przedsiębiorcy lub obsługującego go biura rachunkowego jest przygotowanie dokumentu plik JPK_V7. Wskazuje on na sumy podatku należnego i naliczonego w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczenia wskazują na to, czy podatnik ma podstawy do ubiegania się o zwrot podatku VAT. Przy okazji warto sprawdzić, czy warto być VATowcem oraz do kiedy płaci się VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy można wystąpić o zwrot VAT?

Kiedy zwrot VAT z Urzędu Skarbowego przysługuje podatnikowi? Sytuacja taka występuje wtedy, gdy podatek VAT naliczony przewyższa podatek VAT należny. Wówczas podatnik może wybrać jedną z kilku ścieżek. Albo nadwyżkę pozostawi na kolejny okres rozliczeniowy, albo zdecyduje się na ubieganie się o zwrot. Jeżeli wybierzesz tę drugą opcję, to warto wiedzieć, jak uzyskać zwrot VAT. Prawo pozwala na połączenie obu możliwości i ubiegania się o zwrot tylko części nadwyżki, aby pozostałą kwotę przepisać na kolejny okres rozliczeniowy. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wnioskowanie o zaliczenie nadwyżki podatku na poczet innych zobowiązań, w tym m.in. jako zaliczkę na podatek dochodowy.

Oczywiście zwrot podatku możliwy jest tylko wtedy, gdy podatnik nie ma zaległości wobec Urzędu Skarbowego. Zdarza się jednak, że w rozliczeniu podatek należny jest wyższy niż ten naliczony. Wówczas obowiązkiem podatnika jest zapłata różnicy na rzecz Urzędu Skarbowego. Termin zależy od dnia złożenia pliku JPK_V7 i jest to 25. dzień miesiąca następującego po tym, w którym złożono dokument. Pilnowanie terminu jest ważne, aby uniknąć przykrych konsekwencji. Jako przedsiębiorca możesz sprawdzić też, czym jest biała lista podatników VAT czy też jak sprawdzić kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy.

Jak wystąpić o zwrot VAT?

Zgodnie z przepisami domyślnie nadwyżka podatku VAT przenoszona jest na kolejny okres rozliczeniowy. Kiedy przysługuje zwrot VAT i chcesz go uzyskać, to należy złożyć dedykowany wniosek. Ważne jest, aby dokładnie wypełnić odpowiednie pozycje w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K. Na tej podstawie wypłacany jest zwrot podatku. Można to zrobić za pośrednictwem programu księgowego, listownie lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, gdzie można liczyć na pomoc urzędnika w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zwrot VAT – jakie dokumenty?

Jak złożyć wniosek o zwrot VAT? Przede wszystkim należy prawidłowo wypełnić właściwą deklarację VAT-7 lub VAT-7K. W dokumencie podaje się kwotę, o której zwrot wnioskujemy. W przypadku deklaracji VAT-7 należy wypełnić takie rubryki jak:

 • 51 - kwota do zwrotu na rachunek bankowy;
 • 52, 53, 54 - wskazane terminy zwrotu podatku VAT;
 • 55 - kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (może być 0).

Przy deklaracji VAT-7K rubryki te to:

 • 61 - kwota do zwrotu na rachunek bankowy;
 • 62, 63, 64 - wskazane terminy zwrotu podatku VAT;
 • 65 - kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (może być 0).

Kiedy wniosek o zwrot VAT? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie świadczy sprzedaży opodatkowanej, to dodatkowo należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego. Obejmuje to m.in. firmy sprzedające towary poza Polskę oraz świadczące usługi. Osoby prywatne mogą ubiegać się o zwrot VAT na gaz. Pisaliśmy o tym w jednym z naszych poradników.

Zwrot VAT – na jakie konto?

Ubiegasz się o zwrot podatku VAT? Na jakie konto może zostać dokonany? Zgodnie z przepisami taki zwrot może być dokonany na konto firmowe, konto osobiste oraz na dedykowany rachunek VAT. Decyzję w tym zakresie podejmuje podatnik ubiegający się o środki. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że wybrane firmy zobowiązane są do posiadania konta biznesowego i w takiej sytuacji zwrot na rachunek osobisty nie będzie możliwy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z zaufanym doradcą księgowym. Dzięki temu zyskasz pewność, na jaki rachunek zwrot VAT może zostać dokonany.

Ile czasu na zwrot VAT?

Ile czasu ma Urząd Skarbowy na zwrot podatku VAT? Tu pod uwagę bierze się trzy podstawowe terminy oraz dwa terminy szczególne, które są warunkowane przez przepisy polskiego prawa. W ustawie wskazano na to, jaki czas ma Urząd Skarbowy na zwrot podatku VAT. Standardowo jest to 60 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej.

Obecnie podatnicy mogą skorzystać również ze skróconego terminu. To odpowiedź na to, jak przyspieszyć zwrot podatku VAT. Wówczas termin ten to 25 dni. Ubiegać się można o niego wtedy, gdy podatnik chciałby otrzymać zwrot na zwykły rachunek lub rachunek VAT i spełnia wymogi z art. 86 ust. 6 ustawy o VAT. Decyzję w tym zakresie podejmuje Naczelnik Urzędu Skarbowego, jednak kwota zwrotu nie może przekraczać 3000 złotych.

Możesz również ubiegać się o wydłużony czas zwrotu, który wynosi aż 180 dni. Ten termin obejmuje przedsiębiorców, którym należy się taki zwrot i jednocześnie w danym okresie rozliczeniowym nie sprzedali żadnego opodatkowanego towaru lub usługi. Czas 180 dni można jednak skrócić, jeżeli spełni się określone warunki i odpowiednio umotywuje to we wniosku do Urzędu Skarbowego. Jako właściciel firmy możesz ubiegać się o skrócenie terminu m.in. wtedy, gdy potrzebujesz tych środków na inwestycje w firmę. Z drugiej strony musisz zapewnić sobie zabezpieczenie majątkowe w postaci:

 • weksla z poręczeniem wekslowym banku;
 • gwarancji bankowej;
 • listów zastawnych o określonym terminie wykupu;
 • bankowych papierów wartościowych o określonym terminie wykupu;
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu;
 • czeku potwierdzonego przez bank krajowy wystawcy czeku.

Jeżeli Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego przychyli się do Twojej prośby, to termin oczekiwania na zwrot podatku VAT zmniejszy się ze 180 do standardowych 60 dni.

Ubiegasz się o zwrot VAT? Ile dni to trwa? Przepisy ustawy uwzględniają jeszcze dwa szczególne terminy. Pierwszy z nich to 15 dni od daty złożenia wniosku. Prawo do niego przysługuje podatnikom bezgotówkowym, którzy rozliczają się tylko przelewami i przy użyciu terminala płatniczego. Ponadto należy spełnić określone warunki. Termin 40 dni obejmuje przedsiębiorców wystawiających faktury w systemie KSeF i spełniających dodatkowe warunki. Warto zapoznać się z tym nieco bliżej.

W tym artykule wskazaliśmy na to, ile czasu ma US na zwrot VAT i jak wygląda cała procedura. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi naszymi treściami, gdzie przedsiębiorcom wskazujemy, jak założyć konto firmowe oraz gdzie zgłosić konto firmowe, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeżeli przysługuje Ci zwrot VAT, to już wiesz, co zrobić w takiej sytuacji.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!