Do kiedy płaci się VAT?

Do kiedy płaci się VAT?

Jako przedsiębiorca musisz pamiętać o wielu terminach. Jednym z ważniejszych jest termin, do którego płaci się podatek VAT. Sprawdźmy zatem, do którego dnia miesiąca płaci się VAT i składa się deklarację do urzędu skarbowego. 

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT to inaczej podatek od towarów i usług. Jest to publiczna danina od tzw. wartości dodanej. Podatek ten doliczany jest do kwoty netto transakcji kupna i sprzedaży, a jego wysokość zależy od stawki podatkowej, jaką objęta jest sprzedaż konkretnych towarów i usług.

Co ważne, sposób rozliczania podatku VAT sprawia, że jest on w rzeczywistości płacony przez konsumentów. Z kolei dla przedsiębiorców podatek VAT jest ekonomicznie neutralny. O ile oczywiście dany przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, a tak być nie musi. Czy warto być vatowcem? To już zależy od tego, jaką działalność zamierzasz prowadzić. Z kolei biała lista podatników VAT pozwoli ci sprawdzić, czy twój kontrahent jest vatowcem. Warto także dodać, że przy mechanizmie podzielonej płatności kwota VAT za sprzedaż danego towaru, jest osobno księgowana przez bank na rachunku VAT. Co to jest? Jest to specjalne konto bankowe, które jest automatycznie otwierane do każdego konta firmowego właśnie z myślą o podatku VAT.

Jednocześnie przedsiębiorcy, którzy są płatnikami VAT, muszą rozliczać się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym. Oczywiście przedsiębiorcy mogą także odliczać podatek VAT od wydatków, które ponoszą w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są terminy płatności podatku VAT w Polsce.

Terminy płatności VAT

Obecnie w Polsce terminy płatności VAT-7 powiązane są ze składaniem deklaracji VAT. Oznacza to, że do tego samego dnia musisz dostarczyć do urzędu skarbowego odpowiednią dokumentację, jak i wpłacić wynikającą z tej dokumentacji kwotę podatku. A jak to wygląda w praktyce? Do kiedy płaci się VAT?

Po pierwsze, w Polsce przedsiębiorcy muszą rozliczać się z urzędem skarbowym z podatku VAT w okresach miesięcznych. Wyjątek stanowią mali płatnicy VAT, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 2 mln euro. Taki przedsiębiorca może zdecydować się na rozliczenie podatku VAT w ujęciu kwartalnym. Co ważne, od tej zasady są wyjątki. A to oznacza, że z rozliczenia kwartalnego nie mogą korzystać mali płatnicy, którzy:

  • są czynnymi podatnikami VAT krócej niż 12 miesięcy,
  • w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach, o których mowa w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT,
  • nie zapewniają możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miesiącu, w którym wykonywania jest działalność gospodarcza.

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, a jednocześnie jego sprzedaż nie przekroczyła 2 mln euro w roku poprzednim, może zdecydować się na rozliczanie VAT co kwartał. W tym celu musi złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, pod który podlega.

Wiemy już, jak wygląda kwestia rozliczania podatku VAT. A do którego dnia miesiąca płacimy VAT jako przedsiębiorcy? 

Do którego dnia miesiąca płacimy VAT?

Odpowiedzmy sobie w końcu, do kiedy płaci się VAT w Polsce. Otóż podatek VAT należy zapłacić do 25. dnia następnego miesiąca w przypadku rozliczenia miesięcznego. Oznacza to, że termin płatności VAT za czerwiec mija 25 lipca, a za wrzesień – 25 października itd.

A do kiedy płaci się VAT, jeśli termin płacenia VAT wypada w niedzielę lub inny dzień wolny, w którym banki nie księgują wpłat? W takim przypadku dzień, do którego trzeba zapłacić VAT, ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Oznacza to, że jeśli 25 marca wypada w niedzielę, to termin płatności podatku VAT upływa w poniedziałek 26 kwietnia.

A jak to wygląda w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie? Do kiedy należy płacić VAT? Do którego dnia i do którego miesiąca pieniądze muszą trafić na konto urzędu skarbowego? W takiej sytuacji termin płatności upływa 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Oznacza to, że na pytanie do kiedy płaci się podatek VAT-7 w przypadku rozliczenia kwartalnego, odpowiedź brzmi: do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października oraz do 25 stycznia.

Co ważne, jeśli przedsiębiorca chce rozliczać się co kwartał, musi złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, pod który podlega. Termin składania takiego zawiadomienia upływa 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie składane pierwsze rozliczenie.

Podatek VAT – do którego dnia miesiąca należy złożyć deklarację?    

Jak już wspominaliśmy, rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczy zarówno zapłaty podatku, jak i złożenia deklaracji VAT. Na szczęście dla przedsiębiorców oba te terminy się pokrywają, także nie ma konieczności zapamiętywanie osobnych dat. A to oznacza, że kiedy przedsiębiorca płaci VAT co miesiąc, również deklarację VAT musi dostarczać do urzędu skarbowego każdego miesiąca. Z kolei przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczenie kwartalne, deklarację VAT muszą przesyłać do urzędu skarbowego również raz na kwartał. A jak to wygląda w praktyce?

  1. Rozliczenie miesięczne — deklarację VAT należy dostarczyć do 25. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że deklaracja za maj musi trafić do urzędu skarbowego do 25 czerwca.
  2. Rozliczenie kwartalne – deklarację VAT należy dostarczyć do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartalne. Oznacza to, że deklaracje za poszczególne kwartały muszą trafić do urzędu skarbowego 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października oraz 25 stycznia. 

Podatek VAT-UE – do kiedy się płaci?

Przedsiębiorca, który dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, poza deklaracją VAT musi także dostarczać do urzędu skarbowego deklarację VAT-UE. W tym przypadku każdy przedsiębiorca musi składać takie dokumenty za okresy miesięczne, nawet jeśli rozlicza się kwartalnie. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku podatku i deklaracji VAT, deklaracja VAT-UE należy dostarczyć do urzędu skarbowego do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Co ważne, deklarację VAT-UE można złożyć wyłącznie elektronicznie.

Jak zapłacić VAT? 

Wiesz już, do kiedy płacimy podatek VAT. A jak zapłacić taki podatek?

Po pierwsze, podatek VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który został przypisany do danego przedsiębiorcy. Oznacza to, że każdy, kto prowadzi działalność, ma swój niezależny numer konta, na jaki powinien wpłacać wyliczoną kwotę podatku.

Po drugie, podatek VAT powinno płacić się przelewem. Jedynie mikroprzesiębiorcy, którzy nie prowadzą księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mogą zapłacić podatek gotówką. Podatek VAT można płacić z rachunku firmowego. A jak założyć konto firmowe? Możesz w tym celu udać się do wybranego banku lub wypełnić wniosek online. Zamierzasz prowadzić różne działalności i zastanawiasz się, czy firma może mieć dwa konta bankowe? Jest to jak najbardziej możliwe, a nawet zalecane, jeśli działasz w różnych obszarach biznesowych. 

Dodajmy jeszcze, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rozliczenie powinno nastąpi w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania podatnika. Z kolei osoby inne niż cywilne, czyli na przykład spółki z o.o. czy też spółki cywilne powinny rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby firmy.

PODSUMOWANIE: Podatek VAT – do kiedy się płaci?

Podatek VAT to rodzaj daniny, która doliczana jest do wartości netto transakcji kupna i sprzedaży. Z tego względu przedsiębiorcy muszą rozliczać się z urzędem skarbowym właśnie z tego podatku, o ile są płatnikami VAT. Dlatego też pytanie o to, do którego dnia miesiąca płacimy VAT, jest tak samo częste, jak pytanie o to, do kiedy płaci się ZUS. Zatem jaki jest termin płatności VAT? W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w okresie miesięcznym jest to zawsze 25. dzień następnego miesiąca. Z kolei mali przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenia kwartalne, muszą zapłacić podatek VAT cztery razy w roku: do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października oraz 25 stycznia. Te same terminy płatności VAT 7 obowiązują w przypadku dostarczania do urzędu skarbowego deklaracji VAT. Z kolei deklarację VAT-UE należy przesyłać do urzędu co miesiąc, nawet w przypadku rozliczeń kwartalnych. W tym przypadku wszystkich podatników obowiązuje termin 25. dzień następnego miesiąca. Podatek VAT należy wpłacić na indywidualny numer rachunku nadany każdemu przedsiębiorcy przez urząd skarbowy. Dodajmy, że płacenie podatku VAT na czas jest jednym ze wskaźników rzetelności przedsiębiorców. A jaksprawdzić kontrahenta? W tym celu możesz przejrzeć białą listę podatników VAT lub złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wydanie informacji o Twoim potencjalnym kliencie.

Źródła:

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!