Jak przekształcić działalność w spółkę?

Jak przekształcić działalność w spółkę?

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z podejmowaniem strategicznych decyzji biznesowych. Jedną z nich jest zmiana formy prawnej działalności. Wiąże się to z określonymi obowiązkami po stronie właściciela biznesu. W tym artykule sprawdzimy, na czym polega zmiana jednoosobowej działalności na spółkę: cywilną, z o.o., jawną i komandytową. Zapraszamy do lektury.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną

Na początku swojej biznesowej drogi wiele osób decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Możesz też prowadzić działalność nierejestrowaną, jednak możliwe jest to tylko przy niewielkich przychodach. Więcej dowiesz się w naszym poradniku działalność nierejestrowana a konto firmowe. W większości wypadków od razu warto postawić na JDG.

O tym, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przeczytasz w jednym z naszych poradników. Z nami dowiesz się też, w jakim banku wybrać konto firmowe oraz czy trzeba mieć konto firmowe. Okazuje się, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest to takie oczywiste. Przedstawimy Ci również rekomendowane konta firmowe. Rozwój przedsiębiorstwa może motywować zmianę jego formy prawnej. Sprawdźmy więc, czy możliwe jest przejście z działalności gospodarcze na spółkę cywilną.

Jak przekształcić firmę jednoosobową w spółkę cywilną? Zgodnie z prawem dopuszczalne jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę cywilną. Aby tak się stało, musi zostać zawarta umowa pomiędzy minimum dwoma wspólnikami posiadającymi status przedsiębiorców. Oznacza to, że nie ma możliwości powołania do życia jednoosobowej spółki prawa cywilnego. Kolejnym warunkiem do spełnienia jest to, że przynajmniej jeden ze wspólników musi być osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Choć przepisy tego nie warunkują, to jednak najczęściej podpisuje się umowę pisemną pomiędzy wspólnikami.

Decydując się na taki krok, należy mieć świadomość praw i obowiązków, które wiążą się z prowadzeniem spółki cywilnej. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, wszyscy wspólnicy ponoszą jednakową odpowiedzialność za ewentualne długi spółki, co wiąże się z określonym ryzykiem biznesowym.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wiąże się ze zmianą jej formy prawnej. Ważne jest to, że w całym tym procesie nie ma konieczności likwidacji dotychczasowej działalności. Przedsiębiorcy decydują się na taki krok z kilku powodów. Najczęściej dotyczy to kwestii finansowych. Dzięki przekształceniu działalności w spółkę z o.o. można zoptymalizować koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Decyzja tak pozwala również na osiągnięcie takich korzyści biznesowych jak m.in.:

 • zmniejszenie obciążeń podatkowych;
 • zmiana zakresu odpowiedzialności;
 • zwiększenie kapitału firmy;
 • możliwość pozyskania inwestora;
 • możliwość wprowadzenia firmy na giełdę (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej).

Jak przekształcić działalność w spółkę z o.o.? Jest to możliwe na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych lub poprzez założenie spółki z o.o., a następnie wykonanie do niej aportu w formie przedsiębiorstwa. Zdecydowanie częściej obserwuje się to pierwsze rozwiązanie. Prowadzenie spółki z.o.o. wymaga prowadzenia rachunku biznesowego. Sprawdź, jak założyć konto firmowe.

Jeżeli zastanawiasz się, jak przekształcić firmę w spółkę z o.o., to należy wypełnić szereg formalności. Jako przedsiębiorca musisz m.in.:

 • przygotować plan przekształcenie przedsiębiorcy; wraz z załącznikami;
 • przygotować oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • przedstawić opinię biegłego rewidenta;
 • powołać członków organów spółki przekształcanej;
 • zawrzeć umowę spółki;
 • Dokonać wpisu spółki w rejestrze i wykreślenia wpisu przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. otwiera wiele możliwości. Może być m.in. pierwszym krokiem do zmiany formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę komandytową.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jawną

Spółka jawna to najprostszy model spółek uwzględnionych w polskim prawie. W związku z tym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną obserwuje się stosunkowo często. Aby było to możliwe, należy podpisać umowę z innym przedsiębiorcą i prowadzić spółkę jawną minimum dwuosobowo. Zgodnie z przepisami polskiego prawa nie ma możliwości prowadzenia jednoosobowej spółki osobowej, w tym spółki jawnej. To ciekawa forma prawna, która zapewnia przedsiębiorcom większą ochronę własnego interesu, przy jednoczesnym działaniu w spółce.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną może odbywać się na kilka sposobów. Można to zrobić m.in. poprzez likwidację dotychczasowej firmy i utworzenie nowej spółki. Kolejnym rozwiązaniem jest sprzedaż prowadzonej działalności na rzecz spółki jawnej. Trzecim z wariantów jest wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki jawnej. Przed wybraniem jednego z nich warto skonsultować się ze specjalistą i wybrać optymalną ścieżkę przekształcenia. Wcześniej zapoznaj się również z prawami i obowiązkami wspólników funkcjonujących w ramach tego typu spółki.

Wchodząc w spółkę, warto sprawdzić, czy firma może mieć dwa konta firmowe i jak wygląda zgłoszenie zmiany konta firmowego do Urzędu Skarbowego. Im lepiej przygotujesz się na zmiany pod kątem administracyjnym, tym płynniej przejdziesz do nowej formy prowadzonego biznesu.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę komandytową

Kolejną z form prowadzenia biznesu jest spółka komandytowa, która klasyfikowana jest jako spółka handlowa. Jako podmiot posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Charakterystyczne dla tego typu spółki jest to, że wśród wspólników musi występować przynajmniej po jednym komplementariuszu i komandytariuszu. Oznacza to, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową możliwe jest tylko wtedy, gdy występuje minimum dwóch przedsiębiorców.

Komplementariusze to wspólnicy, którzy biorą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz mają prawo i obowiązek do jej reprezentowania, oraz prowadzenia. Komandytariusze to wspólnicy, którzy gwarantują spółce finansowanie, jednak mogą pełnić także role doradcze.

Jak przekształcić firmę w spółkę komandytową? Przede wszystkim osiągnięcie tej formy prawnej możliwe jest po zawarciu umowy spółki komandytowej, która musi zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego. W treści umowy wspólnicy muszą zawrzeć takie dane, jak m.in.: firma i siedziba spółki, czas trwania spółki, przedmiot działalności spółki, oznaczenie sumy komandytowej i oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników.

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej przekształcenie w spółkę komandytową w sposób bezpośredni nie jest dopuszczone przez ustawodawstwo. Można zastosować jednak jeden z poniższych modeli działania, aby osiągnąć zamierzony cel:

 • przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. i założenie spółki komandytowej;
 • wniesienie przedsiębiorstwa aportem do nowej spółki komandytowej;
 • wniesienie przedsiębiorstwa aportem do istniejącej spółki komandytowej.

Przeanalizuj swoją sytuację z ekspertem i postaw na optymalny model działania w przypadku Twojego przedsiębiorstwa.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. - koszty

Zmiana działalności gospodarczej na spółkę z o.o. wiąże się z określonymi kosztami po stronie przedsiębiorcy. Ponosi się je zarówno na etapie samego przekształcania, jak i w momencie otwierania spółki z o.o. Z czasem jednak przekształcenie ma doprowadzić do wymiernych korzyści finansowych, które z nawiązką odrobią związane z nim wydatki.

Jednym z obowiązków przy przekształcaniu jest przygotowanie bilansu majątku firmy. Zrobią to biegły rewident lub doświadczony księgowy. Średni koszt takiej usługi wynosi 1000 złotych i zależy m.in. od rodzaju składników i wielkości majątku działalności gospodarczej. Kolejny koszt związany jest z przygotowaniem planu przekształcenia w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne szacuje się na poziomie 200 złotych, wniosek do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta to kolejne 300 złotych, a koszt usługi specjalisty wynosi około 1500 złotych.

Kolejne wydatki związane są z napisaniem oświadczenia o zamiarze zmiany działalności gospodarczej w spółkę z o.o., które ma postać aktu notarialnego, co wiąże się z kosztem 200 złotych. Przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego kosztuje od 400 złotych, a sporządzenie profesjonalnej umowy przez prawnika to dodatkowe 500 złotych. Przy tym wszystkim należy uwzględnić jeszcze podatek PCC w wysokości 0,5%, który liczony jest od wartości kapitału zakładowego spółki z o.o.

Następne wydatki wiążą się z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (500 złotych) i publikacją informacji o spółce w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 złotych). Rejestracja do VAT to kolejne 170 złotych. To wszystko sprawia, że zmiana jednoosobowej działalności na spółkę z o.o. wiąże się z wydatkiem na poziomie 5000 złotych lub więcej. Jako przedsiębiorca, musisz uwzględnić to w swoich planach finansowych.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!