Czy składki członkowskie można odliczyć od podatku?

Czy składki członkowskie można odliczyć od podatku?

Osoby zaangażowane w związki zawodowe regularnie odprowadzają składki członkowskie. Nie każdy jednak zdaje sobie z tego sprawę, że możliwe jest odliczenie składek na związki zawodowe od podstawy podatku. Dzięki temu zmniejsza się należności względem Urzędu Skarbowego. Obowiązują jednak określone limity i warunki, które trzeba spełnić. Sprawdź, jak odliczyć ulgę na związki zawodowe i co warto o tym wiedzieć.

Czy składki na związki zawodowe można odliczyć od podatku?

Jeżeli należysz do związku zawodowego i odprowadzasz składkę członkowską, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest odliczenie od podatku składki na związki zawodowe. Od 2024 roku wprowadzono w tym dodatkowe zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom członków związków. Zgodnie z nimi limit odliczenia podatkowego wzrósł i wynosi obecnie 840 złotych.

Odliczenie składki na związki zawodowe w PIT możliwe jest jednak po spełnieniu określonych warunków. Ulgę na związki zawodowe wprowadzono w 2022 roku. Wciąż jest to świeża preferencja podatkowa, w której co roku wprowadzane są drobne modyfikacje. Są one odpowiedzią na potrzeby beneficjentów i wiążą się z obserwacją tego, jak działa ta ulga w obecnym formacie. Nie jest wykluczone, że już niebawem w życie wejdą kolejne aktualizacje w tej preferencji podatkowej.

Zgodnie z przepisami z ulgi podatkowej dla związkowców mogą skorzystać członkowie związków zawodowych, którzy regularnie odprowadzają składki na działalność tych organizacji. Wbrew pozorom to spora grupa Polaków. Według obecnych danych Głównego Urzędu Statystycznego związków w Polsce jest około 1,4 miliona.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom tej grupy, w 2022 roku w przepisach pojawiła się ulga z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c updof). W skrócie nazywa się ją ulgą dla związkowców lub ulgą dla członków związków zawodowych. To jeden z postulatów, który wszedł w życie wraz z tzw. „Polskim Ładem”, który zmienia przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Ważne jest to, że ta ulga podatkowa ma zastosowanie zarówno do związków zakładowych, jak i ponadzakładowych.

Zgodnie z tą preferencją podatkową, osoby zaangażowane w działalność związków zawodowych mogą pomniejszyć kwotę należnego podatku względem Urzędu Skarbowego o środki wpłacone w ramach składki na związek zawodowy. W 2022 roku można było odliczyć 300 złotych, a w 2023 roku kwota ta wzrosła do 500 złotych. Obecnie jest jeszcze wyższa, co z pewnością ucieszy około 1,4 miliona polskich związkowców. Każdy z nich powinien też wiedzieć, jakie są progi podatkowe w Polsce. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie kosztów podatkowych i zwiększenie swoich rocznych dochodów.

Czy zawsze można skorzystać z ulgi na związki zawodowe?

W kontekście ulgi na związki zawodowe warto wiedzieć, w jakich sytuacjach można z niej skorzystać. Jednym z kluczowych warunków jest to, jaką formę opodatkowania stosuje się do przychodów podatnika. Zgodnie z przepisami, ulga przeznaczona jest dla osób, które rozliczają się według:

  • skali podatkowej (wypełniają PIT-36 lub PIT-37);
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wypełniają PIT-28).

Jednocześnie z tej preferencji podatkowej nie mogą skorzystać osoby, które na co dzień rozliczają się na podatku liniowym. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku skali podatkowej lub ryczałtu ulga uwzględnia potrzeby zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców. Obie grupy mogą dokonać odliczenia od podatku składek na związki zawodowe aż do ustawowego limitu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości i zastanawiasz się, czy składkę na związki zawodowe można odliczyć od podatku w Twoim przypadku, to warto skonsultować się z urzędnikiem lub ze specjalistą z biura rachunkowego.

Ile można odliczyć na związki zawodowe?

Odkąd wprowadzono ulgę na związki zawodowe, limit odliczeń wzrasta co roku. Ile można odliczyć składki na związki zawodowe w 2024 roku? Zgodnie z obowiązującymi zasadami podatnik może odliczyć do 840 złotych, jeżeli udokumentuje wpłacenie składek w takiej wysokości w rozliczanym roku podatkowym. O tyle można pomniejszyć swoją należność podatkową względem Urzędu Skarbowego. To realna oszczędność, dlatego warto mieć świadomość istnienia ulgi dla związkowców oraz tego, czy nam przysługuje. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak odliczyć związki zawodowe od podatku. W naszych poradnikach pisywaliśmy również takie formularze jak m.in.: PIT-4rPIT-5 czy też, czym jest podatek od kryptowalut. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Jak odliczyć składki na związki zawodowe?

Wiemy już, czy można odliczyć składki na związki zawodowe. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób to zrobić. Aby było to możliwe, trzeba należeć do związku zawodowego i opłacać jego składki. Ponadto podatnik musi posiadać dowody wpłaty składek członkowskich, na których w widoczny sposób zaprezentowano: dane podatnika będącego członkiem danego związku, nazwę organizacji związkowej, datę wpłaty, tytuł oraz wysokość wpłaconych składek. Jeżeli te ostatnie potrącane są przez pracodawcę (płatnika), to ten zobowiązany jest do przekazania podatnikowi informacji podatkowej PIT-11. W niej powinny znajdować się informacje o wysokości potrąceń w danym roku podatkowym. Znajdziesz je w pozycji 123.

Posiadając te dane, można przejść do wypełniania rocznego zeznania podatkowego. Ulga na związki zawodowe uwzględniana jest w załączniku PIT/O. Dodaje się go do formularza właściwego ze względu na formę opodatkowania przychodów oraz źródło przychodów danego podatnika. Jak już wcześniej wspomniano, do wyboru pozostają: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Informację o uldze wpisuje się w polach 37. i 38. załącznika PIT/O. To miejsce przeznaczone do wpisywania ulg, które nie zostały wprost wskazane w druku formularza.

Przy wypełnianiu załącznika PIT/0 należy pamiętać o tym, że w ramach ulgi na związki zawodowe można odliczyć tylko te wydatki, które:

  • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • nie zostały już odliczone, np. w deklaracji PIT-37 w ramach wpłat na IKZE. Jeżeli tak było, to nie można ponownie uwzględnić ich w deklaracjach PIT-36L i PIT-28;
  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, chyba że są darowiznami na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jak odliczyć związki zawodowe? Odliczenie składek na związki zawodowe możliwe jest zarówno w przypadku deklaracji papierowej składanej w Urzędzie Skarbowym lub wysyłanej Pocztą Polską, jak i w przypadku rozliczenia PIT-u online. W jednym z naszych poradników pisaliśmy o tym, jak rozliczyć PIT przez internet. Składając PIT, możesz skorzystać z aplikacji e-Deklaracje lub usługi Twój e-PIT przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Warto też wiedzieć, jak sprawdzić, czy Urząd Skarbowy rozliczył PIT. Zachęcamy również do analizy innych naszych artykułów poświęconym kwestiom podatkowym.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!