Co to jest Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) - wskaźnik wyrażający w procentach całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta (z uwzględnieniem wszystkich kosztów, takich jak odsetki, prowizje i inne opłaty związane z udzieleniem i obsługą kredytu) oraz zmiany wartości pieniądza w czasie. RRSO wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu, a na jego wysokość wpływają czynniki takie jak: wartość i data udzielenia kredytu, czas spłaty oraz koszty ponoszone przez kredytobiorcę. Porównanie RRSO ułatwia wybór najkorzystniejszej oferty, bez konieczności analizy tabeli odsetek, opłat i prowizji. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, banki objęte są wymogiem podawania informacji RRSO w ofertach i reklamach kredytów konsumenckich.