Co to jest Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)?

Planujesz wziąć kredyt w banku? Im lepiej się do tego przygotujesz, tym korzystniejszą ofertę wybierzesz. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość kosztów, które poniesiesz w związku z pożyczką. Jednym z kluczowych parametrów do analizy jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Z naszego słowniczka dowiesz się, co to jest RRSO przy kredycie, jak je obliczyć i co składa się na ten wskaźnik.

RRSO – co to?

Co oznacza RRSO? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to wskaźnik wyrażający w procentach całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta (z uwzględnieniem wszystkich kosztów, takich jak odsetki, prowizje i inne opłaty związane z udzieleniem i obsługą kredytu) oraz zmiany wartości pieniądza w czasie. RRSO wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu, a na jego wysokość wpływają czynniki takie jak: wartość i data udzielenia kredytu, czas spłaty oraz koszty ponoszone przez kredytobiorcę. Porównanie RRSO ułatwia wybór najkorzystniejszej oferty, bez konieczności analizy tabeli odsetek, opłat i prowizji. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, banki objęte są wymogiem podawania informacji RRSO w ofertach i reklamach kredytów konsumenckich.

Jak działa RRSO?

Działanie RRSO jest relatywnie proste. Wskaźnikiem tym mierzy się całkowity koszt kredytu w ujęciu rocznym. Oznacza to, że wskaźnik RRSO wskazuje na to, jaki % w ratach stanowią koszty dodatkowe, oprocentowanie i prowizja w zestawieniu ze spłatą czystego kapitału. Wskaźnik ten jest niezwykle ważny zarówno z punktu widzenia banku, jak i osoby korzystającej z pożyczki. Wiesz już, co to jest RRSO i do czego służy. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jakie koszty składają się na RRSO, jak je wyliczać i jakie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Co składa się na RRSO?

To, ile wynosi RRSO w bankach, zależy od kilku czynników. Należy wziąć je pod uwagę, aby obliczyć ostateczny wskaźnik. Odpowiadają za to analitycy bankowi. RRSO wskazuje bezpośrednio na całkowity koszt kredytu, który ponosi kredytobiorca. Należy pamiętać o tym, że to nie tylko oprocentowanie pożyczki, ale również prowizja bankowa i szereg dodatkowych opłat.

W związku z tym co uwzględnia RRSO? Na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania kredytu w banku składają się:

  • oprocentowanie pożyczki;
  • prowizja banku;
  • koszt za usługi dodatkowe (np. ubezpieczenie kredytu);
  • opłaty proceduralne (związane z przygotowaniem wniosku i udzieleniem pożyczki);
  • dodatkowe opłaty zależne od produktu kredytowego i jego regulaminu.

Oznacza to, że jako RRSO wskazuje się absolutnie wszystkie koszty, które ponosi kredytobiorca. To sprawia, że to ten wskaźnik stanowi niezwykle cenną informację dla zainteresowanych pożyczką i bezpośrednio wskazuje na to, z jakimi kosztami muszą liczyć się te osoby. Kierowanie się samym oprocentowaniem jest złudne, ponieważ prowizja i pozostałe koszty mogą sprawić, że RRSO w ofercie z wyższym oprocentowaniem będzie korzystniejsze. Przy wyborze każdego kredytu warto dokonać dogłębnej analizy i spojrzeć na oferty z nieco szerszej perspektywy.

Jakie RRSO jest korzystne?

Wiesz już, co to jest RRSO w banku. Zastanówmy się więc, jakie jest RRSO korzystne dla kredytobiorcy. Oczywiście najlepsze RRSO wynosi 0%. Oznacza ono, że kredytobiorca oddaje bankowi dokładnie tyle, ile od niego pożyczył. Niestety tego oferty nie zdarzają się praktycznie w ogóle. Czasem spotyka się je przede wszystkim przy zakupie sprzętu na raty itd.

Zazwyczaj jednak RRSO wyrażane jest w punktach procentowych. Z punktu widzenia kredytobiorcy, im ono jest niższe, tym lepiej. Niższa rzeczywista roczna stopa oprocentowania oznacza bowiem, że osoba korzystająca z pożyczki ponosi mniejsze koszty związane z jej obsługą. Wyższe RRSO przekłada się na wyższy koszt całkowity kredytu i większe zyski instytucji finansowej. Pamiętaj o tym, szukając dla siebie oferty kredytu.

wzór pobrany z załącznika nr 4 o Ustawy z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, link: https://uokik.gov.pl/downloadId/672