Co to są Odsetki?

Odsetki - to koszt pozyskania kapitału klienta, np. w formie depozytów składanych w banku, a także przychód banku wynikający z udostępnienia klientowi kapitału (np. kredyt). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi, określana jest jako dochód odsetkowy netto (tzw. marża odsetkowa). Wysokość odsetek obliczana jest na podstawie stopy procentowej, wielkości kapitał i czasu jego udostępnienia, a także kalendarza naliczania odsetek określającego liczbę dni w roku użytych do obliczeń (360 lub 365 dni). Odsetki mogą być ustawowe lub umowne, przy czym wysokość odsetek umownych nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych, czyli czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.