Co to jest Przewalutowanie?

Przewalutowanie - zmiana waluty zobowiązania finansowego, według określonego kursu walut. Przewalutowanie może mieć miejsce wówczas, gdy klient decyduje się na zmianę waluty udzielonego mu kredytu (np. z obcej waluty na polski złoty lub odwrotnie) lub korzysta z zagranicznych bankomatów wypłacając obcą walutę z rachunku prowadzonego w polskich złotych. Za przewalutowanie bank pobiera opłatę za wydatek przewalutowania (tzw. spread walutowy, wynikający z różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży określonej waluty). Dodatkowo bank może pobierać prowizję za realizację przewalutowania.