Co to jest Procent składany?

Procent składany - jeden ze sposobów oprocentowania kapitału, polegający na dodawaniu odsetek za dany okres oprocentowania do kapitału początkowego, zwiększając w ten sposób podstawę kapitału podlegającego kapitalizacji w kolejnym okresie. Zastosowanie procenta składanego zapewnia szybszy wzrost kapitału i generowanych na tej podstawie zysków.