Co to jest Nominalna stopa zwrotu?

Nominalna stopa zwrotu - to stopa procentowa wyrażająca nominalny przychód w stosunku do zaangażowanego kapitału, będąca miarą zyskowności inwestycji. Zastosowanie nominalnej stopy procentowej umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej różnego typu inwestycji, przez pryzmat generowanych zysków.