Co to jest Hiperinflacja?

Hiperinflacja – to bardzo wysoki poziom inflacji, który zwykle stanowi następstwo całkowitego załamania systemu finansowego danego kraju, a tym samym utraty zaufania do krajowej waluty oraz znacznego deficytu budżetu finansowanego przez dodruk pieniędzy. Nie istnieje jednoznaczne rozgraniczenie inflacji i hiperinflacji, jednak zwykle przyjmuje się, że hiperinflacja to sytuacja, gdy kilkumiesięczny wzrost cen wynosi minimum 50% miesięcznie.