Co to jest Deflacja?

Deflacja – zjawisko ekonomiczne, w którym przez dłuższy czas obserwowany jest spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Deflacja wywołuje wzrost realnej wartości nabywczej (siły nabywczej) pieniądza, co oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można nabywać większą ilość towarów i usług niż przed deflacją.