Co to jest Denominacja?

Denominacja – to reforma walutowa, która zastępuję dotychczasową walutę danego kraju, nową walutą, jednak bez ingerowania w kurs walut. Denominacja zazwyczaj służy usprawnieniu w zakresie czysto technicznym, a wszystkie zmiany w obrębie płac, cen, kursów walut, czy też rachunków bankowych, wprowadzane są według ustalonego wcześniej schematu. Denominacja najczęściej stanowi następstwo wysokiej inflacji.