Co to jest Produkt Krajowy Brutto (PKB)?

Produkt Krajowy Brutto (PKB) – jeden z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych mierników ekonomicznych, który określa produktywność podmiotów rynkowych w danym kraju. Korzystając z wartości PKB określa się łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez wszystkie krajowe podmioty gospodarcze w danym okresie (zwykle roku lub kwartale). Wskaźnik PKB często wykorzystywany jest do określenia sytuacji ekonomicznej w danym państwie, nierzadko w zestawieniu z danymi pochodzącymi z innych państw.