(Ocena 4.5 z 7 opinii)

Rachunek Inwestycyjny w Domu Maklerskim BOŚ

Rachunek Inwestycyjny w Domu Maklerskim BOŚ
Źródło: Strona WWW DM BOŚ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. to niekwestionowany ekspert rynku finansowego. Dotychczasowa praca domu maklerskiego został dostrzeżona i uhonorowana w 2016 roku Nagrodą Specjalną GPW i tytułem Brokera Roku 2015. Jako wieloletni lider rynku kontraktów terminowych oferuje swoim Klientom rachunki inwestycyjne w zróżnicowanych pakietach, nowoczesne narzędzia transakcyjne, dostęp do wiedzy, a także wsparcie doświadczonych ekspertów.

Rachunek Inwestycyjny w pakietach

Jeden rachunek, różne pakiety to ciekawe rozwiązanie oferowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Poprzez dobór pakietu, rachunek inwestycyjny dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb i doświadczenia inwestora. Wygodne i sprawne inwestowanie zapewnia w pełni nowoczesny i funkcjonalny serwis bossa.pl. 

Najważniejsze cechy Rachunku Inwestycyjnego

 • brak opłat za otwarcie rachunku maklerskiego (aby rozpocząć inwestowanie wymagany jest jednak transfer aktywów na poziomie co najmniej 1000 złotych w formie przelewu środków lub papierów wartościowych);
 • brak opłat za prowadzenie rachunku w pakiecie Żółtym;
 • możliwość inwestowania na polskim rynku pierwotnym i wtórnym, m.in.:
  • obligacje skarbowe,
  • akcje,
  • certyfikaty funduszy inwestycyjnych,
  • instrumenty pochodne notowane na GPW: kontrakty terminowe, opcje;
 • możliwość inwestowania na zagranicznym rynku (m.in.: NYSE, NASDAQ, NYSE-MKT, Xetra, LSE;
 • możliwość inwestowania na rynku alternatywnym – NewConnect;
 • możliwość negocjowania stawek prowizji (jeżeli miesięczne obroty na rachunku wynoszą minimum 50 000 złotych);
 • 0,38% wartości transakcji (minimum 5 złotych) – prowizja (przez Internet) od obrotu akcjami na rynku polskim ;
 • 0,19% wartości transakcji (minimum 5 złotych) – prowizja (przez Internet) od obrotu obligacjami na rynku polskim;
 • prowizja (przez Internet) od obrotu prawami pochodnymi:
  • 9,90 złotych (lub 8,50 złotych od obrotu za 10 sztuk miesięcznie) - kontrakty terminowe na indeksy,
  • 0,20 złotych - kontrakty terminowe na waluty,
  • 5 złotych – kontrakty terminowe na obligacje skarbowe, WIBOR,
  • 3 złote - kontrakty terminowe na akcje,
  • 2,0% wartości transakcji (minimum 1,50 zł i maksymalnie 9 zł od jednej opcji) – prowizja za obroty opcjami;
 • prowizja od obrotu akcjami zagranicznymi: 0,29% (minimum 9 euro/38 złotych) od wartości transakcji plus prowizja kwotowa uzależniona od rynku.
 • brak opłat za przelewy na rachunek prowadzony w BOŚ S.A.;
 • 0 zł za przelew na rachunek prowadzony w innym banku (na kwotę co najmniej 500 złotych, przy przelewach na kwotę niższą niż 500 złotych naliczana jest opłata za przelew w wysokości 1 złotego);
 • notowania GPW w czasie rzeczywistym są bezpłatne (5 najlepszych ofert dostępnych jest tylko w pakietach Zielony5 i Zielony5+, a pełen arkusz udostępniony jest w pakiecie ZielonyMax);
 • 0 zł - kwartalna opłata za przechowanie papierów wartościowych, jeżeli wartość portfela nie przekracza kwoty 1 000 000 złotych.

Wygodne inwestowania na bossa.pl

Serwis bossa.pl to autorskie rozwiązanie, które można określić jako zintegrowane narzędzie umożliwiające inwestowanie na giełdzie w systemie online.

Najważniejsze funkcje serwisu to m.in.:

 • dostęp do bieżących notowań w programie Notowania bossaNOL3 i w formie dodatkowej aplikacji bossaStatica4 oraz na stronie Migawki,
 • dostęp do bieżących notowań i wykresów na urządzeniach mobilnych w programie bossaMobile,
 • dostęp do wydania elektronicznego Gazety Giełdy Parkiet,
 • dostęp do Amibroker – programu do analizy technicznej z dostępem do danych online,
 • bossOpcje - arkusz kalkulacyjny wspomagający konstrukcję portfela opcji i futures,
 • możliwość podłączenia programów analizy technicznej (Metastock, Amibroker) do bieżących danych w aplikacji bossaStatica4,
 • bossaAPI – aplikacja służąca do pisania własnych programów wspierających zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym,
 • dostęp do narzędzi pozwalających na automatyzację handlu na GPW, takich jak: Plugin bossaAB i bossaFX-GPW,
 • dostęp do wykresów (m.in. 5-minutowe z 20 ostatnich sesji, tikowe z ostatniej sesji, dzienne od początku notowań),
 • raporty spółek publicznych z systemu Emitent,
 • doniesienia agencyjne z serwisu PAP,
 • dostęp do notowań indeksów zagranicznych oraz kursów walut w Polsce i na świecie,
 • prezentacja wyników finansowych spółek publicznych z serwisu Notoria, wraz z bazą historyczną,
 • dostęp do komentarzy „Prosto z rynku” zawierających informujące o aktualnej sytuacji na parkiecie.

Inwestorzy mają do swej dyspozycji także innowacyjną aplikację obsługującą rachunek, która pozwala m.in.:

 • kontrolować stan rachunku,
 • obsługiwać zlecenia (kupna i sprzedaży papierów wartościowych) w czasie notowań,
 • składać zlecenia z limitem aktywacji (np. typu Stop Limit),
 • realizować przelewy środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy,
 • zasilać i spłacać linie kredytowe,
 • realizować zapisy na akcje spółek sprzedawanych za pośrednictwem Giełdy,
 • odpowiadać na wezwania,
 • nabywać jednostki funduszy inwestycyjnych,
 • otrzymywać powiadomienia o zawarciu transakcji w postaci poczty elektronicznej lub SMS'ów.

Dodatkowe usługi

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. mogą korzystać także z wielu dodatkowych produktów i usług takich jak:

Doradztwo Inwestycyjne to darmowa usługa dla każdego inwestorach. W ramach usługi Klient zyskuje przede wszystkim:

 • profesjonalną pomoc w selekcji instrumentów finansowych,
 • pełną kontrolę nad inwestycjami – korzystając z otrzymywanych rekomendacji Klient samodzielnie podejmuje decyzje w jakim zakresie chce z nich skorzystać,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – wsparcie doświadczonych ekspertów pozwala inwestować na giełdzie bez konieczności spędzania długich godzin na analizach spółek i tysięcy rynkowych informacji,
 • propozycje inwestycyjne dopasowane do wybranego profilu inwestycyjnego (akcyjnego, zrównoważonego lub konserwatywnego).

Forex – możliwość inwestowania na platformie BOSSAFX bez opłat i prowizji za realizację zleceń (jedynym kosztem transakcji jest spread, już od 1,6 pipsa) w 119 instrumentów, takich jak:

 • waluty,
 • surowce, towary rolne,
 • metale szlachetne,
 • indeksy giełd światowych,
 • obligacje zagraniczne,
 • indeksy walutowe,
 • equity CFD.

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - to możliwość oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Stanowią swoistego rodzaju osobisty plan emerytalny oparty na inwestowaniu na rachunku brokerskim.

Kredyt Giełdowy dla Klientów DM BOŚ S.A. – dodatkowe środki na zakup papierów wartościowych w formie odnawialnej linii kredytowej:

 • okres kredytowania – 12 miesięcy,
 • do 200% wartości aktywów kredytobiorcy,
 • prowizja od 0,70%,
 • odsetki od 4,50%.

Edukacja – DM BOŚ S.A. posiada jeden z najlepszych serwisów edukacyjnych dla inwestorów. Poza informacjami na temat rynku, inwestycji, strategii inwestycyjnych, analiz technicznych i fundamentalnych, można odnaleźć tutaj także przewodnik po świecie inwestycji na rynku Forex, Funduszach Inwestycyjnych, kontach IKE i IKZE. Dodatkowo DM BOŚ S.A. oferuje Kursu Giełdowego dla początkujących inwestorów oraz dostęp do internetowych szkoleń tematycznych.

Optymalny dobór pakietów dla każdego

Rachunki Inwestycyjne w DM BOŚ S.A. wzbogacone są o różne pakiety, które poszerzają standardową funkcjonalność rachunku. W zależności od stopnia doświadczenia i wielkości inwestycji, Klientom ofertowane są pakiety:

Pakiet Żółty - przeznaczony dla początkujących oraz inwestujących sporadycznie. To najprostszy i w pełni bezpłatny pakiet, który pozwala inwestorowi składać zlecenia i dyspozycje za pośrednictwem serwisu bossa.pl. W ramach pakietu Klient posiada ograniczony dostępie do serwisów informacyjnych oraz bieżących notowań (w pakiecie 1 najlepsza oferta prezentowana w czasie rzeczywistym).

Pakiet Zielony1 - idealny dla inwestorów mniej aktywnych, inwestujących w akcje i kontrakty. W pakiecie inwestorzy otrzymują dostęp do m.in.:

 • bieżących notowań (1 oferta),
 • raportów spółek publicznych z systemu Emitent,
 • doniesień agencyjnych PAP,
 • notowań indeksów futures na S&P i Nasdaq,
 • dostęp do pełnej bazy danych z informacjami i wynikami finansowymi firm giełdowych bez opóźnień.

Za pakiet naliczana jest opłata w wysokości 19 złotych miesięcznie. Można jej uniknąć, jeżeli w danym miesiącu:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 10 000 złotych,
 • lub 10 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 50 opcji.

Pakiet Zielony1+ posiada te same funkcje, które dostępne są w pakiecie Zielony1, a dodatkowo zapewnia dostęp do:

 • programu bossaStatica4 - aplikacji stanowiącej zapasowe źródło notowań i wykresów,
 • programu do analizy technicznej Amibroker.

Koszt pakietu - 45 złotych miesięcznie. Można uniknąć opłaty, jeżeli w danym miesiącu:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 20 000 złotych,
 • lub 20 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 75 opcji.

Pakiet Zielony5 - stworzony z myślą o aktywnych inwestorach, którzy korzystają także z opcji daytradingu. Pakiet posiada standardowe funkcjonalności pakietu Zielony1, przy czym Klient zyskuje dostęp do 5 najlepszych ofert notowań w czasie rzeczywistym.

Standardowa opłata za pakiet to 95 złotych miesięcznie. Nie będzie naliczona, jeżeli:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 50 000 złotych,
 • lub 50 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 100 opcji.

Pakiet Zielony5+ sprawdzi się w przypadku doświadczonych inwestorów. Posiada te same funkcjonalności co pakiet Zielony1+, przy czym Klient otrzymuje dostęp do 5 najlepszych ofert prezentowanych w czasie rzeczywistym.  

Miesięczna opłata to 149 złotych. Można jej uniknąć gdy:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 70 000 złotych,
 • lub 70 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 200 opcji.

ZielonyMax - stanowi rozszerzenie funkcjonalności pakietu Zielony5+ o możliwość prezentacji pełnego arkusza zleceń. Inwestor oprócz podglądu wszystkich zleceń kupna i sprzedaży, zyskuje także możliwość śledzenia kolejności złożonego zlecenia na wybranym instrumencie. Dodatkowo osoby korzystającego z pakietu ZielonyMix otrzymują dostęp do elektronicznego wydania Gazety Giełda Parkiet.

Koszt pakietu to 285 złotych miesięcznie. Opłata nie jest pobierana jeżeli:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 140 000 złotych,
 • lub 120 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 500 opcji.

W kilku słowach o Rachunku Inwestycyjnym

Rachunek Inwestycyjny DM BOŚ S.A. to przykład zastosowania prostego rozwiązania zaspokajającego potrzeby różnych inwestorów. Podstawowe funkcjonalności rachunku rozbudowywane są poprzez dobór odpowiedniego pakietu, wybieranego spośród sześciu wariantów.

Dodatkową zaletą oferty DM BOŚ S.A. jest przejrzysty system naliczania prowizji i opłat, które w przypadku najaktywniejszych inwestorów mogą być negocjowane i ustalane indywidualnie. Co więcej, standardowa wysokość prowizji i opłat jest na tyle atrakcyjna, że nawet początkujący inwestorzy o ograniczonych środkach finansowych nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń.

Opinie użytkowników

(Ocena 4.5 z 7 opinii)