Rachunek Inwestycyjny w Domu Maklerskim BOŚ

Rachunek Inwestycyjny w Domu Maklerskim BOŚ
Źródło: Strona WWW DM BOŚ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. to niekwestionowany ekspert rynku finansowego. Dotychczasowa praca domu maklerskiego został dostrzeżona i uhonorowana przez KDPW nagrodą 25-lecia. Jako wieloletni lider rynku kontraktów terminowych oferuje swoim Klientom rachunki inwestycyjne w zróżnicowanych pakietach, nowoczesne narzędzia transakcyjne, dostęp do wiedzy, a także wsparcie doświadczonych ekspertów.

Konta, promocje i opinie w Domu Maklerskim BOŚ
Rachunek Inwestycyjny w skrócie
Konto 0 zł
Akcje 0,38%
Kontrakty terminowe Tak
Fundusze ETF 0,25%
Rynki zagraniczne Tak
Forex Tak
Rachunek Inwestycyjny w naszych rankingach
Ocena rachunku:
Wysokość opłat:
Dostęp internetowy i mobilny:
Promocje i premie:
Dodatkowe usługi i korzyści:

Zalety rachunku:

 • dostęp do zagranicznych rynków
 • możliwość negocjowania prowizji
 • możliwość założenia konta IKE i IKZE
 • dostęp do profesjonalnych materiałów analitycznych, szkoleń i rekomendacji
 • zaawansowana aplikacja mobilna z systemem transakcyjnym
 • inwestowanie na rynku FOREX
 • odroczony termin płatności i kredyty na zakup papierów
 • niskie prowizje za daytrading

Wady rachunku:

 • wysoka prowizja na początku inwestowania (do negocjowania)

Jeden rachunek, różne pakiety to ciekawe rozwiązanie oferowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Poprzez dobór pakietu, rachunek inwestycyjny dopasowywany jest do indywidualnych potrzeb i doświadczenia inwestora. Wygodne i sprawne inwestowanie zapewnia w pełni nowoczesny i funkcjonalny serwis bossa.pl. 

Opłaty i prowizje Rachunku Inwestycyjnego BOŚ

Podstawowe informacje

Aplikacja mobilnaTak
Opłata za otwarcie konta

0 zł (wymagana jest wpłata na poziomie co najmniej 1000 złotych w celu aktywowania rachunku)

Miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł - pakiet Żółty,
 • 19 zł w pakiet Zielony1 (za darmo przy obrotach na poziomie min. 10 tys. miesięcznie),
 • 45 zł w pakiet Zielony1+ (za darmo przy obrotach na poziomie min. 20 tys. miesięcznie),
 • 95 zł w pakiet Zielony5 (za darmo przy obrotach na poziomie min. 50 tys. miesięcznie),
 • 149 zł w pakiet Zielony5+ (za darmo przy obrotach na poziomie min. 70 tys. miesięcznie),
 • 285 zł w pakiet ZielonyMax (za darmo przy obrotach na poziomie min. 140 tys. miesięcznie).
Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta
 • 0 zł za przelew na rachunek prowadzony w BOŚ Bank S.A.;
 • 0 zł za przelewy internetowe na rachunek prowadzony w innym banku, na kwotę powyżej 500 zł (za przelewy poniżej 500 zł pobierana jest opłata w wysokości 1 zł).
Przechowywanie papierów wartościowych

0 zł dla portfela o wartości do 1 000 000 zł

Opłata jest negocjowana dla dla portfela o wartości powyżej 1 000 000 zł (opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym kwartale zawarto transakcje o wartości nie mniejszej niż 50% wartości portfela).

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Rynek GPW

Akcje

0,38%, min. 5 zł

Fundusze ETF
 • 0,25%, min. 5 zł - w ramach promocji na wybrane fundusze
 • 0,38%, min. 5 zł - standardowa stawka
Obligacje

0,19% min. 3 zł 

Kontrakty terminowe na indeksy

9,90 zł (8,50 zł od obrotu 10szt. / miesiąc)

Kontrakty terminowe na akcje

3 zł

Kontrakty terminowe na waluty

W promocji - 0,20 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

5 zł

Opcje

2,0% wartości premii (min. 1,50 zł, max. 9 zł) od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

0,15% (min. 5 zł) - akcje  i 6 zł kontrakty

Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne

8 giełd na świecie

Akcje

USA:

 • 0,29% wartości zlecenia, min.  5 PLN / 1,25 USD - stawka promocyjna do 8 grudnia 2023
 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Niemcy, Wielka Brytania:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Francja, Holandia, Belgia:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 19 PLN / 5 EUR / 5 USD / 5 GBP

Szwajcaria:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP

Kanada:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP
Fundusze ETF

USA:

 • 0,29% wartości zlecenia, min.  5 PLN / 1,25 USD - stawka promocyjna do 8 grudnia 2023
 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Niemcy, Wielka Brytania:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 14 PLN / 4 USD - stawka standardowa

Francja, Holandia, Belgia:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 19 PLN / 5 EUR / 5 USD / 5 GBP

Szwajcaria:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 76 PLN/ 18 EUR/ 20 USD/ 16 GBP

Kanada:

 • 0,29% wartości zlecenia, min. 152 PLN/ 36 EUR/ 40 USD/ 32 GBP
Dostępne instrumenty finansowe

Akcje, ETF-y

Dostęp do notowań

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

0 zł (dostępne tylko z pakietami Zielony5 oraz Zielony5+)

Pełny arkusz zleceń

0 zł (dostępny tylko z pakietem ZielonyMax)

Dodatkowe usługi

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKETak
ForexTak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Tak

Edukacja / szkoleniaTak

Przejdź na stronę Bossa

Wygodne inwestowania na bossa.pl

Serwis bossa.pl to autorskie rozwiązanie, które można określić jako zintegrowane narzędzie umożliwiające inwestowanie na giełdzie w systemie online.

Najważniejsze funkcje serwisu to m.in.:

 • dostęp do bieżących notowań w programie Notowania bossaNOL3 i w formie dodatkowej aplikacji bossaStatica4 oraz na stronie Migawki,
 • dostęp do bieżących notowań i wykresów na urządzeniach mobilnych w programie bossaMobile,
 • dostęp do wydania elektronicznego Gazety Giełdy Parkiet,
 • dostęp do Amibroker – programu do analizy technicznej z dostępem do danych online,
 • bossOpcje - arkusz kalkulacyjny wspomagający konstrukcję portfela opcji i futures,
 • możliwość podłączenia programów analizy technicznej (Metastock, Amibroker) do bieżących danych w aplikacji bossaStatica4,
 • bossaAPI – aplikacja służąca do pisania własnych programów wspierających zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym,
 • dostęp do narzędzi pozwalających na automatyzację handlu na GPW, takich jak: Plugin bossaAB i bossaFX-GPW,
 • dostęp do wykresów (m.in. 5-minutowe z 20 ostatnich sesji, tikowe z ostatniej sesji, dzienne od początku notowań),
 • raporty spółek publicznych z systemu Emitent,
 • doniesienia agencyjne z serwisu PAP,
 • dostęp do notowań indeksów zagranicznych oraz kursów walut w Polsce i na świecie,
 • prezentacja wyników finansowych spółek publicznych z serwisu Notoria, wraz z bazą historyczną,
 • dostęp do komentarzy „Prosto z rynku” zawierających informujące o aktualnej sytuacji na parkiecie.

Inwestorzy mają do swej dyspozycji także innowacyjną aplikację obsługującą rachunek, która pozwala m.in.:

 • kontrolować stan rachunku,
 • obsługiwać zlecenia (kupna i sprzedaży papierów wartościowych) w czasie notowań,
 • składać zlecenia z limitem aktywacji (np. typu Stop Limit),
 • realizować przelewy środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy,
 • zasilać i spłacać linie kredytowe,
 • realizować zapisy na akcje spółek sprzedawanych za pośrednictwem Giełdy,
 • odpowiadać na wezwania,
 • nabywać jednostki funduszy inwestycyjnych,
 • otrzymywać powiadomienia o zawarciu transakcji w postaci poczty elektronicznej lub SMS'ów.

Panel główny serwisu transakcyjnego Bossa.pl

Dodatkowe usługi

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A. mogą korzystać także z wielu dodatkowych produktów i usług takich jak:

Doradztwo Inwestycyjne to darmowa usługa dla każdego inwestorach. W ramach usługi Klient zyskuje przede wszystkim:

 • profesjonalną pomoc w selekcji instrumentów finansowych,
 • pełną kontrolę nad inwestycjami – korzystając z otrzymywanych rekomendacji Klient samodzielnie podejmuje decyzje w jakim zakresie chce z nich skorzystać,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – wsparcie doświadczonych ekspertów pozwala inwestować na giełdzie bez konieczności spędzania długich godzin na analizach spółek i tysięcy rynkowych informacji,
 • propozycje inwestycyjne dopasowane do wybranego profilu inwestycyjnego (akcyjnego, zrównoważonego lub konserwatywnego).

Forex – możliwość inwestowania na platformie BOSSAFX bez opłat i prowizji za realizację zleceń (jedynym kosztem transakcji jest spread, już od 1,6 pipsa) w 119 instrumentów, takich jak:

 • waluty,
 • surowce, towary rolne,
 • metale szlachetne,
 • indeksy giełd światowych,
 • obligacje zagraniczne,
 • indeksy walutowe,
 • equity CFD.

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - to możliwość oszczędzania na poczet przyszłej emerytury. Stanowią swoistego rodzaju osobisty plan emerytalny oparty na inwestowaniu na rachunku brokerskim.

Kredyt Giełdowy dla Klientów DM BOŚ S.A. – dodatkowe środki na zakup papierów wartościowych w formie odnawialnej linii kredytowej:

 • okres kredytowania – 12 miesięcy,
 • do 200% wartości aktywów kredytobiorcy,
 • prowizja od 0,70%,
 • odsetki od 4,50%.

Edukacja – DM BOŚ S.A. posiada jeden z najlepszych serwisów edukacyjnych dla inwestorów. Poza informacjami na temat rynku, inwestycji, strategii inwestycyjnych, analiz technicznych i fundamentalnych, można odnaleźć tutaj także przewodnik po świecie inwestycji na rynku Forex, Funduszach Inwestycyjnych, kontach IKE i IKZE. Dodatkowo DM BOŚ S.A. oferuje Kursu Giełdowego dla początkujących inwestorów oraz dostęp do internetowych szkoleń tematycznych.

Optymalny dobór pakietów dla każdego

Rachunki Inwestycyjne w DM BOŚ S.A. wzbogacone są o różne pakiety, które poszerzają standardową funkcjonalność rachunku. W zależności od stopnia doświadczenia i wielkości inwestycji, Klientom ofertowane są pakiety:

Pakiet Żółty - przeznaczony dla początkujących oraz inwestujących sporadycznie. To najprostszy i w pełni bezpłatny pakiet, który pozwala inwestorowi składać zlecenia i dyspozycje za pośrednictwem serwisu bossa.pl. W ramach pakietu Klient posiada ograniczony dostępie do serwisów informacyjnych oraz bieżących notowań (w pakiecie 1 najlepsza oferta prezentowana w czasie rzeczywistym).

Pakiet Zielony1 - idealny dla inwestorów mniej aktywnych, inwestujących w akcje i kontrakty. W pakiecie inwestorzy otrzymują dostęp do m.in.:

 • bieżących notowań (1 oferta),
 • raportów spółek publicznych z systemu Emitent,
 • doniesień agencyjnych PAP,
 • notowań indeksów futures na S&P i Nasdaq,
 • dostęp do pełnej bazy danych z informacjami i wynikami finansowymi firm giełdowych bez opóźnień.

Za pakiet naliczana jest opłata w wysokości 19 złotych miesięcznie. Można jej uniknąć, jeżeli w danym miesiącu:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 10 000 złotych,
 • lub 10 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 50 opcji.

Pakiet Zielony1+ posiada te same funkcje, które dostępne są w pakiecie Zielony1, a dodatkowo zapewnia dostęp do:

 • programu bossaStatica4 - aplikacji stanowiącej zapasowe źródło notowań i wykresów,
 • programu do analizy technicznej Amibroker.

Koszt pakietu - 45 złotych miesięcznie. Można uniknąć opłaty, jeżeli w danym miesiącu:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 20 000 złotych,
 • lub 20 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 75 opcji.

Pakiet Zielony5 - stworzony z myślą o aktywnych inwestorach, którzy korzystają także z opcji daytradingu. Pakiet posiada standardowe funkcjonalności pakietu Zielony1, przy czym Klient zyskuje dostęp do 5 najlepszych ofert notowań w czasie rzeczywistym.

Standardowa opłata za pakiet to 95 złotych miesięcznie. Nie będzie naliczona, jeżeli:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 50 000 złotych,
 • lub 50 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 100 opcji.

Pakiet Zielony5+ sprawdzi się w przypadku doświadczonych inwestorów. Posiada te same funkcjonalności co pakiet Zielony1+, przy czym Klient otrzymuje dostęp do 5 najlepszych ofert prezentowanych w czasie rzeczywistym.  

Miesięczna opłata to 149 złotych. Można jej uniknąć gdy:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 70 000 złotych,
 • lub 70 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 200 opcji.

ZielonyMax - stanowi rozszerzenie funkcjonalności pakietu Zielony5+ o możliwość prezentacji pełnego arkusza zleceń. Inwestor oprócz podglądu wszystkich zleceń kupna i sprzedaży, zyskuje także możliwość śledzenia kolejności złożonego zlecenia na wybranym instrumencie. Dodatkowo osoby korzystającego z pakietu ZielonyMix otrzymują dostęp do elektronicznego wydania Gazety Giełda Parkiet.

Koszt pakietu to 285 złotych miesięcznie. Opłata nie jest pobierana jeżeli:

 • obroty na rachunku przekroczą poziom 140 000 złotych,
 • lub 120 kontraktów (indeksowych lub akcyjnych),
 • lub 500 opcji.

W kilku słowach o Rachunku Inwestycyjnym

Rachunek Inwestycyjny DM BOŚ S.A. to przykład zastosowania prostego rozwiązania zaspokajającego potrzeby różnych inwestorów. Podstawowe funkcjonalności rachunku rozbudowywane są poprzez dobór odpowiedniego pakietu, wybieranego spośród sześciu wariantów.

Dodatkową zaletą oferty DM BOŚ S.A. jest przejrzysty system naliczania prowizji i opłat, które w przypadku najaktywniejszych inwestorów mogą być negocjowane i ustalane indywidualnie. Co więcej, standardowa wysokość prowizji i opłat jest na tyle atrakcyjna, że nawet początkujący inwestorzy o ograniczonych środkach finansowych nie powinni mieć żadnych zastrzeżeń.

Informacje o Domu Maklerskim BOŚ

Dom Maklerski BOŚ S.A. to jeden z ekspertów rynku finansowego i laureat licznych konkursów i rankingów branżowych. Bogata oferta DM BOŚ S.A. to przede wszystkim rachunki inwestycyjne w zróżnicowanych pakietach, nowoczesne narzędzia transakcyjne, szkolenia online, a także wsparcie doświadczonych ekspertów.

Konta, promocje i opinie w Domu Maklerskim BOŚ
Więcej o Domu Maklerskim BOŚ

Opinie o Rachunek Inwestycyjny w Domu Maklerskim BOŚ

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Mariusz
  Super opłaty i prowizje. Przedpotopowy interfejs użytkownika (ale może to dobrze bo nie kusi).
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Krzysiek
  A ja nie polecam. Wiem tanie prowizję to plus ale obsługa i kiwanie klienta to podstawa, trzeba mieć się na bacznośći i sprawdzać konto. Konto mobilne kiepsko działa.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  sebastian
  Konkurencja może się od bossy uczyć. Polecam każdemu inwestorowi.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  DrobnyInwestor
  Przez moich znajomych byłem namawiany do DB ze względu na prowizję. Założyłem ale miałem kilka problemów technicznych.
  Przeszedłem do bossy i nie zawiodłem się. Dodatkowo mam wiele dodatkowych rachunków w jednym miejscu. Polecam serdecznie
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Włodek
  Główną przewagą nad konkurencją to ogromny pakiet usług: forex, IKE/IKZE, kontrakty, day-trading, rynki zagraniczne.
  Do tego dobry serwis informacyjny. Nie zamienię na nic innego!
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  grubygracz
  Miałem ostatnio dużo problemów z serwisem. Nie dało się zalogować, serwery mnie wyrzucały. Wydaje się, że teraz jest OK.

  Przy okazji dowiedziałem się jak super działa infolinia i kontakt z biurem. Napisałem maila, że mam problemy z złożeniem zlecenia i zaraz zadzwonili do mnie z prośbą zlecenia telefonicznego. Wszystko szybko i bezproblemowo.

  Daje 4+
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  cz3slaw invest
  Rachunek jest ok, nie mam problemów ale opłaty trochę wysokie. Gram głównie na kontraktach i trochę na tych prowizjach się zostawia. Poza tym konto na piątkę.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  super
  jednym slowem super! mam wszyskto w jednym miejscu:
  - rachunek akcyjny
  - rachunek IKE
  - rachunek kontraktowy

  Do tego niezłe stawki, może na start konkurencja jest lepsza ale można negocjować co jakiś czas.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Gap
  Rachunek rewelacyjny, zależało mi na inwestowaniu zagranicą i chyba nigdzie nie ma tylu rynków co w bossa. Załapałem się na promocyjne prowizję więc nie zastanawiałem się nad założeniem rachunku.

  Po 2 miesiącach użytkowania nie mam problemów. Platforma stabilna, do tego apka mobilna. Super
  Odpowiedz