Usługa eMakler w Domu Maklerskim mBanku

Usługa eMakler w Domu Maklerskim mBanku
Źródło: Strona WWW DM mBanku

Usługa eMakler to jedna z propozycji mBanku w zakresie inwestycji dedykowanych Klientom indywidualnym. Aktywacja usługi umożliwia samodzielne inwestowanie na 5 giełdach (warszawskiej i 4 zagranicznych: Nasdaq, NYSE, LSE i DB), bez konieczności zakładania dodatkowego rachunku. Usługa jest bezpłatna, a obsługa transakcji inwestycyjnych jest bardzo łatwa. Dodatkowo można uruchomić IKE oraz IKZE.

Konta, promocje i opinie w mBanku
eMakler w skrócie
Konto 0 / 50 zł
Akcje 0,39%
Kontrakty terminowe Tak
Fundusze ETF 0,39%
Rynki zagraniczne Tak
Forex Tak
eMakler w naszych rankingach
Ocena rachunku:
Wysokość opłat:
Dostęp internetowy i mobilny:
Promocje i premie:
Dodatkowe usługi i korzyści:

Zalety rachunku:

 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego,
 • brak opłat za dostęp do nowoczesnych narzędzi np. mStatica,
 • możliwość założenia IKE oraz IKZE,
 • dostęp do instrumentów finansowych z 5 giełd,
 • możliwość uruchomienia walutowego rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim mBanku,
 • dostęp do bazy wiedzy i materiałów od analityków giełdowych.

Wady rachunku:

 • brak możliwości inwestowania w inne zagraniczne rynki (z poziomu eMaklera dostępne są instrumenty tylko 4 giełd zagranicznych),
 • przy inwestycjach zagranicznych należy pamiętać o dość wysokiej prowizji od każdego zlecenia (minimum 19 złotych).

Już kilka lat temu mBanku rozbudował swoją ofertę dla klientów indywidualnych, o ciekawą i dość innowacyjną usługę. eMakler umożliwia Ci proste i wygodne inwestowanie nie tylko na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale i na czterech zagranicznych giełdach. Do tego w usłudze eMakler możesz założyć IKE oraz IKZE, a dla jeśli należysz do grona tych bardziej wymagających inwestorów, to w Biurze Maklerskim mBanku czeka na Ciebie oferta walutowego rachunku inwestycyjnego.

Opłaty i prowizje eMaklera w mBanku

Usługa mBanku to unikalne połączenie konta bankowego i biura maklerskiego, które zapewnia pełną swobodę w realizacji transakcji, bez konieczności uruchamiania dodatkowego rachunku transakcyjnego. Prosty i intuicyjny serwis ułatwi Ci inwestowanie, nawet gdy jesteś początkującym inwestorom, ale i docenisz go mając już pewne doświadczenie z giełdą papierów wartościowych.

Podstawowe informacje

Aplikacja mobilnaTak
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł (50 złotych, w przypadku gdy Klient nie wskazał adresu email lub nie wyraził zgody na elektroniczną komunikację)

Wypłata środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta

0 zł

Przechowywanie papierów wartościowych

Przechowywanie krajowych papierów wartościowych:

Opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez KDPW od mDM z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych zapisanych na rachunku.Nie jest pobierana jeżeli:

 • wartość prowizji maklerskiej netto, zapłaconej przez Klienta z tytułu obrotu na rachunku w danym kwartale kalendarzowym jest wyższa od naliczonej za ten kwartał opłaty podstawowej za depozyt papierów wartościowych,
 • wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 500 000 złotych.

Przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych:

0,15% - opłata półroczna podstawowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego półrocza kalendarzowego, jeśli wartość papierów wartościowych na rachunku przekracza 10 000 zł.

Możliwość negocjacji wysokości prowizji

Tak

Rynek GPW

Akcje

0,39%, min. 5 zł

Fundusze ETF

0,39%, min. 3 zł

Obligacje

0,19%, min. 5 zł

Kontrakty terminowe na indeksy

9 zł

Kontrakty terminowe na akcje

2,90 zł

Kontrakty terminowe na waluty

2,90 zł

Kontrakty terminowe na obligacje

2,90 zł

Opcje

2% wartości transakcji min. 2 zł max. 9 zł od jednej opcji

Daytrading (akcje i kontrakty na indeksy)

25% wartości kupna lub sprzedaży

Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne

USA, UK, DE

Akcje

0,29%, min. 19 zł

Fundusze ETF

0,29%, min. 19 zł

Dostępne instrumenty finansowe

Akcje i fundusze ETF

Dostęp do notowań

1 najlepsza oferta

0 zł

5 najlepsza ofert

uwarunkowana obrotami na rachunku:

 • do 100 000 zł – 108,24 zł miesięcznie,
 • od 100 000, 01 zł do 200 000 zł – 81,18 zł (-25%) miesięcznie,
 • od 200 000, 01 zł do 300 000 zł – 54,12 zł (-50%) miesięcznie,
 • od 300 000, 01 zł do 400 000 zł – 27,06 zł (-75%) miesięcznie,
 • powyżej 400 000 zł – 0 zł. 
Pełny arkusz zleceń

brak

Dodatkowe usługi

Dostęp do rynku NewConnect

Tak

Możliwość założenia IKETak
ForexTak
Wystawienie formularza PIT-8C

Tak

Formularz W-8BEN

Nie

Edukacja / szkoleniaTak

Otwórz rachunek na stronie mBank

Charakterystyczne i najważniejsze cechy usługi:

 • brak opłat za aktywację usługi eMakler;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku maklerskiego (bank pobiera roczną opłatę w wysokości 50 złotych, jeżeli nie wyraziłeś zgody na komunikację elektroniczną);
 • brak wymagalnej minimalnej wpłaty na rachunek inwestycyjny;
 • 0,39% wartości transakcji (minimum 5 złotych od każdego zlecenia) – prowizja (przez Internet) przy obrocie instrumentami finansowymi na rynku polskim;
 • 0,29% wartości transakcji (minimum 19 złotych od każdego zlecenia) – prowizja (przez Internet) od obrotu akcjami na rynku zagranicznym;
 • 9 złotych – prowizja (przez Internet) za zawarcie każdego kontraktu terminowego; 
 • Brak opłat za 1 najlepszą ofertę online.

Dodatkowe rozwiązania i narzędzia

Korzystając z usługi eMakler w mBanku, zyskujesz dostęp do wielu ciekawych, a nierzadko również innowacyjnych rozwiązań. Jako użytkownik eMaklera możesz korzystać również z narzędzi i usług dodatkowych, takich jak:

mStatica – to nowoczesna aplikacja służąca do obserwacji notowań i wykresów giełdowych w systemie online przez 24 godziny na dobę. To także zaawansowane narzędzie do przeprowadzania analizy technicznej wzbogacone o dodatkowe funkcje, jak np.:

 • składanie zleceń z poziomu aplikacji,
 • monitorowanie rynku,
 • alerty dźwiękowe i wizualne oparte na cenach, wskaźnikach, ofertach,
 • wykresy liniowe, świecowe, kolumnowe, kagi,
 • wskaźniki analizy technicznej,
 • eksport notowań w czasie rzeczywistym do bazy plików tekstowych.

eMakler mobilny – specjalna platforma mobilna, za pomocą której możesz m.in.:

 • składać zlecenia kupna i sprzedaży giełdach, 
 • modyfikować i anulować dowolne zlecenia, 
 • kontrolować bieżący stan rachunku maklerskiego, 
 • śledzić notowania giełdowe (w ramach abonamentu aktywowanego w eMaklerze), 
 • mieć dostęp do ekranu News z informacjami ze spółek i PAP,
 • składać zlecenia jednym kliknięciem (opcja dostępna tylko w aplikacji na tablecie).

Analizy i rekomendacje – darmowy i codzienny dostęp do analiz specjalistów, którzy przedstawiają swoje analizy i opinie w formie materiałów wideo, analiz oraz rekomendacji. Przedstawiane informacje dotyczą zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek, a rekomendacje obejmują zestawienie kilkudziesięciu spółek. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzasz swój czas, aby odnaleźć najważniejsze informacje o bieżącej sytuacji na rynku.

Serwis Info – to dostęp do kompletu informacji niezbędnych dla inwestorów. W serwisie można odnaleźć m.in. rekomendacje, bieżące komentarze i analizy fundamentalne i techniczne, notowania GPW, waluty, surowce, raporty spółek, Emitent i depesze PAP.

Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim mBanku – rachunek prowadzony w 4 walutach: PLN, EUR, USD oraz GBP. Zapewnia m.in.:

 • dostęp do profesjonalnych narzędzi, takich jak platforma Amibroker,
 • dostęp do inwestycji w walutach obcych – USD, EUR oraz GBP,
 • możliwość aktywnego inwestowania na rynku derywatów.

IKE mMakler oraz IKZE mMakler – darmowe konto zabezpieczające Twoją przyszłość, dzięki któremu możesz:

 • inwestować we wszystkie akcje, certyfikaty inwestycyjne i obligacje na GPW, 
 • inwestować w ETF-y oraz akcje, dostępne w eMaklerze na najważniejszych giełdach zagranicznych w USA (NYSE, NASDAQ), Wielkiej Brytanii (LSE) oraz Niemczech (DB),
 • kontrolować bieżący stan konta przez aplikację mobilną lub serwis transakcyjny mBanku,
 • korzystać z bezpłatnych analiz i rekomendacji, 
 • korzystać z bezpłatnego dostępu do serwisu informacyjnego i notowań giełdowych.

Inwestycje z mMaklerem

Korzystając z usługi mMakler możesz inwestować w bogaty wachlarz różnorodnych instrumentów finansowych dostępnych na krajowym i zagranicznym rynku. Wybierając usługę eMakler zyskujesz możliwość inwestowania m.in. w:

 • krajowe instrumenty finansowe: akcje, obligacje, oferty publiczne, certyfikaty, kontrakty terminowe na mWIG20;
 • ponad 2300 zagranicznych instrumentów finansowych dostępnych na 4 giełdach: w Nowym Jorku (Nasdaq, NYSE), Londynie (LSE) i Frankfurcie (DB);
 • Fundusze ETF - to gotowe koszyki np. akcji, obligacji lub surowców. Dzięki temu, jednym zleceniem możesz zainwestować w branżę, region lub indeks giełdowy. W ramach mMakler masz dostęp do ponad 300 funduszy typu ETF;
 • Instrumenty pochodne – to dodatkowa, bezpłatna usługa pozwalająca Ci zarabiać na wzrostach i spadkach kursu. Usługa umożliwia m.in.:
  • handel kontraktami terminowymi na WIG20 na GPW,
  • wysyłanie zleceń jednym kliknięciem dzięki opcji Szybkie zlecenia,
  • spersonalizowanie formatki zlecenia (pełna lub ograniczona do niezbędnych parametrów),
  • bieżącą kontrolę depozytu zabezpieczającego, poprzez powiadomieniom do serwisu transakcyjnego oraz przez SMS,
  • wykorzystanie wysokiej dźwigni finansowej,
  • codzienne rozliczenia i prezentacja zysków i strat w serwisie transakcyjnym.

  Uwaga! Jeżeli chcesz inwestować w instrumenty pochodne, musisz posiadać rachunek inwestycyjny. 
 • Fundusze Inwestycyjne – rozbudowana oferta mBanku, dzięki której zyskujesz dostęp do m.in.:
  • Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych – możliwość kupna i sprzedaży funduszy, kontrolowania wyników, a także analiza zakupów innych Klientów banku,
  • przeglądu wydarzeń na rynku funduszy,
  • notowań i rankingów funduszy,
  • doradztwo inwestycyjne. 

Dodatkowo, niezależnie od usługi mMakler, możesz skorzystać z usługi mForex. To rozwiązanie, które zapewnia Ci dostęp do rynku Forex, poprzez platformę MetaTrader4. mForex to także ponad 80 instrumentów inwestycyjnych do wyboru: CFD na pary walutowe oraz na najważniejsze światowe indeksy giełdowe z Wall Street, Azji i parkietów europejskich, WIG20, towary: ropa naftowa, złoto, srebro, miedź, platyna, soja, cukier, kakao, kawa oraz obligacje rządowe, indeks zmienności czy indeks dolara oraz wiele innych. 

Jak założyć rachunek inwestycyjny eMakler?

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi eMakler, musisz posiadać eKonto lub mKonto w mBanku.

Uruchomienie usługi eMakler zajmie Ci tylko kilka minut. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu transakcyjnego, a następnie w Pasażu wybierzesz usługę, dzięki której będziesz mógł inwestować na giełdzie.

Do Twojej dyspozycji pozostaje również mLinia. Kontaktując się z doradcą klienta, również możesz uruchomić eMaklera.

Ocena usługi eMakler

Usługa eMakler może być dla Ciebie ciekawą alternatywą standardowego rachunku maklerskiego. Z całą pewnością będzie dobrym wyborem, jeżeli jesteś początkujących inwestorów, lub inwestujesz w sposób okazjonalny. Na plus oferty przemawia również to, że inwestując na krajowych i zagranicznych rynkach możesz zadbać o swoją przyszłą emeryturę. To ułatwi Ci specjalna oferta IKE oraz IKZE. Jeżeli jednak usługa mMakler nie zaspokaja w pełni Twoich potrzeb, pamiętaj o tym, że w Biurze Maklerskim mBanku znajdziesz tradycyjny rachunek maklerski z dostępem do światowego rynku inwestycji.

Najczęściej zadawane pytania

Usługa eMakler skierowana jest do osób posiadających konto osobiste w mBanku. Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego oraz polskiego obywatelstwa.

Uruchomienie usługi eMakler można przeprowadzić samodzielnie w systemie transakcyjnym mBanku (w tzw. Pasażu).

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego eMakler wynosi 0 złotych.

W przypadku braku zgody na komunikację elektroniczną naliczana jest roczna opłata w wysokości 50 złotych.

Prowizja od obrotu akcjami przez internet na rynku polskim wynosi 0,39% wartości transakcji (min. 5 złotych) od każdego zrealizowanego zlecenia.

Prowizja od obrotu akcjami przez internet na rynku zagranicznym 0,29% wartości transakcji (min. 19 złotych) od każdego zrealizowanego zlecenia.

Tak. Korzystając z usługi eMakler można inwestować w ponad 2300 instrumentów dostępnych na 4 zagranicznych giełdach, w tym: w Nowym Jorku (Nasdaq, NYSE), Londynie (LSE) i Frankfurcie (DB).

Tak, mBank umożliwia prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego w ramach usług świadczonych przez Biuro Maklerskie mBanku.

IKE eMakler uruchamiane i prowadzone jest całkowicie za darmo. Wygodny dostęp do rachunku zapewnia serwis transakcyjny mBanku oraz aplikacja mobilna.

Z IKE eMakler można inwestować we wszystkie akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz obligacje na GPW, a także: ETF-y oraz akcje, dostępne na najważniejszych giełdach zagranicznych w USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.

Informacje o mBanku

W 2015 roku mBank znalazł się tuż za podium największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów. Odnotował równocześnie kilkunastoprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Przez długi czas mBank utrzymuje również status lidera w zakresie bankowości elektronicznej.

Konta, promocje i opinie w mBanku
Więcej o mBanku

Opinie o eMakler w mBanku

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Jacek
  konto na ktorym nie zarabiasz ty tylko makler, odradzam lepiej zalozcie konto gdzie indziej 0,39% od akcji to najwyzsza prowizja na rynku, 5zl minimalna ok jesli kupisz duzo to normalnie, ale tez spotkalem sie z zakupem jednej akcji gdzie prowizja przewyzszala 10-krotnie cene samej akcji, niestety gielda to nie zabawa dla szarych nimkow, jesli jestes siostrzencem prezesa duzej firmy ktory ostzreze cie ze za 3 dni oglasza slaby wynik spolki i ceny poleca to sprzedaj, inaczej kupuj,
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Roman
  Mikro czcionka w eMakrel bez możliwości powiększenia
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  piotr
  Nowe opłaty z dnia dziecka - i już w mBanku raczej nie warto. Dramat. Opłata bez podania górnej granicy tylko w zależności od tego co jakaś inna instytucja powie (dla zagranicznych etf-ów) i żadnej gwarancji jaka to będzie kwota.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  rumi
  Biuro schodzi na psy, a jestem tam od lat. Praktycznie nie można doprosić się wsparcia, brak odpowiedzi na pytania, brak pomocy. Jako dostawca danych do Amibrokera, mają zrąbane wszystko co można. Dane się nie aktualizują, wypadają błędy, wszystko się wiesza. Jak chcesz handlować intra, to nie z nimi. Dają produkt, który nie działa. Nie ma nawet znaczenia jak dużym jesteś klientem
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Marek
  System działa tak, jakby stał na komputerach z drewna w garażu u stryja. Jak tylko jest więcej zleceń (= coś się dzieje na rynku) to pada całkowicie i nie można się nawet zalogować GODZINAMI. Jakby to była strona szkoły podstawowej to możnaby to było przeboleć, ale to jest krytyczny dla tysięcy ludzi system działający w czasie rzeczywistym. Tragedia, zdecydowanie nie polecam.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Pawian
  Przy zakupie np. 300 akcji kupią 299 z prowizją 30zl a 1 akcje z prowizja 5zl. To juz lepiej by jej nie kupowali
  Odpowiedz
  • done
   Pawian
   Haha, policz sobie dokładnie tę prowizję, to zobaczysz, że jest dobrze pobrana.
   Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  P&L
  Częste błędy systemu, brak komunikacji. Po wielokrotnym zgłoszeniu problemów niepoważne propozycje rekompensaty. Jestem klientem od 15 lat ale miarka się przebrała i przenoszę środki gdzie indziej.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Adam
  Totalne dno , co jakiś czas awaria i brak możliwość kontaktu telefonicznego .
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Filwing
  Częste problemy z aplikacją na telefon, brak historii a przede wszystkim co najbardziej mnie odrzuciło to kilkudniowa blokada środków po sprzedaży.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  wkurzony
  Notorycznie wyskakuje błąd komunikacji z systemem PROMAK
  Odpowiedz