Rachunek Brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku

Rachunek Brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku
Źródło: Strona WWW Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. promuje swoje usługi jako wyższy poziom inwestowania. Atrakcyjna rozwiązania w zakresie rachunku brokerskiego, oferty specjalne,  a także szeroki wachlarz usług dodatkowych sprawiają, że usługi Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. to dobry wybór dla osób zainteresowanych przede wszystkim inwestycjami na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.   

Konta, promocje i opinie w Alior Banku
Rachunek Brokerski w skrócie
Konto 0 zł
Akcje 0,38%
Kontrakty terminowe Tak
Fundusze ETF 0,38%
Rynki zagraniczne Tak
Forex Tak
Rachunek Brokerski w naszych rankingach
Ocena rachunku:
Wysokość opłat:
Dostęp internetowy i mobilny:
Promocje i premie:
Dodatkowe usługi i korzyści:

Inwestycje na wyższym poziomie

Rachunek Inwestor Standard to propozycja uniwersalnego rachunku brokerskiego z jakiej mogą korzystać zarówno początkujący, jak i zaawansowani inwestorzy.

Charakterystyczne cechy rachunku maklerskiego

 • brak opłat za otwarcie rachunku maklerskiego;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • brak opłat za przelewy w ramach rachunków prowadzonych w Alior Banku;
 • brak opłat za przelewy internetowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych;
 • możliwość zakupu i sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku regulowanym, alternatywnym systemie NewConnect oraz rynku obligacji Catalyst;
 • możliwość negocjowania stawek prowizji;
 • prowizja od obrotu akcjami, za zlecenia składane przez Internet:
  • od 0,01 zł do 300 000,00 zł – 0,38% (min. 3 zł),
  • od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł – 0,34% (min. 3 zł),
  • powyżej 1 000 000,00 zł – 0,29% (min. 3 zł);
 • 0,19% wartości transakcji (minimum 3 złote) – prowizja (przez Internet) od obrotu obligacjami;
 • prowizja (przez Internet) od obrotu prawami pochodnymi:
  • kontrakty terminowe (prowizja ustalana według wartości obrotów: od 1 do 200 sztuk – 9 złotych, powyżej 200 sztuk – 7 złotych),
  • 0,50 złotych - kontrakty terminowe na waluty,
  • 3 złote - kontrakty terminowe na akcje,
  • 2,0% wartości transakcji (minimum 2 zł i maksymalnie 9 zł od jednej opcji) – prowizja za obroty opcjami;
  • 0 złotych (1 najlepsza oferta) za notowania GPW w czasie rzeczywistym;
 • brak opłat za przechowywanie instrumentów finansowych, jeżeli:
  • wartości instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku (według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego) nie przekracza kwoty 1 000 000 złotych,
  • w ciągu miesiąca kalendarzowego zawarto transakcje o wartości co najmniej 20% depozytu;
   W pozostałych przypadkach pobierana jest opłata miesięczna w wysokości 0,00033% wartości papierów wartościowych na rachunku.

Profesjonalne narzędzia dla inwestora

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. zapewnia swoim Klientom dostęp nie tylko do rachunku brokerskiego, ale i nowoczesnych i w pełni funkcjonalnych narzędzi, takich jak:

Pulpit Inwestora – to profesjonalna i starannie zaprojektowana aplikacja stworzona z myślą o inwestorach poszukujących nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań. Obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

Najważniejsze funkcje aplikacji to:

 • składanie zleceń bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej, poprzez odpowiedni komponent oraz bezpośrednio z wykresu instrumentu lub tabeli notowań,
 • podgląd statusu złożonych zleceń,
 • prezentacja notowań w formie tabeli, wykresów oraz  poprzez odpowiednie komponenty dla wybranych grup instrumentów,
 • statystyka sesji w postaci procentowego i ilościowego podziału na spółki wzrostowe, spadkowe i bez zmian na rynku podstawowym i New Connect,
 • podgląd stanu papierów wartościowych na rachunku oraz rentowność całego portfela,
 • prezentacja depeszy PAP i notowań  dla instrumentów znajdujących się na rachunku w zakładce portfel,
 • dostęp do bieżących informacji na temat wybranej spółki, wskaźników finansowych, analizy fundamentalnej oraz komunikatów,
 • możliwość spersonalizowania ustawień komponentów,
 • łatwość zmian instrumentu poprzez funkcję drag and drop.

NOL3 – profesjonalne narzędzie do obserwacji notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. Nowoczesna aplikacja została wyposażona w szereg narzędzi umożliwiających analizę aktualnych i przeszłych tendencji rynkowych, a także tworzenie indywidualnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do profilu Inwestora.

Najważniejsze funkcje aplikacji to:

 • składanie zlecenia bezpośrednio z poziomu aplikacji,
 • składanie zlecenia pojedynczo lub za pomocą koszyka zleceń,
 • podgląd statusu zleceń w oknie powiadomień,
 • podgląd stanu rachunku wraz z bieżącą wycenę rachunku brokerskiego w zakresie posiadanych papierów wartościowych.

Produkty towarzyszące

W ramach dodatkowych usług Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. oferuje m.in.:

 • Doradztwo inwestycyjny – bezpłatna usługa dostępna już od 5 000 złotych oszczędności. Klienci korzystający z doradztwa inwestycyjnego zyskują m.in.:
  • wsparcie ekspertów w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych (w tym także indywidualne spotkania),
  • dwa modele współpracy do wyboru,
  • trzy warianty inwestycji – portfele funduszowe, mieszane i giełdowe,
  • rekomendacje portfelowe przekazywanego co miesiąc,
  • bieżący monitoring rynków finansowych i aktualizację rekomendacji.
 • Makler VIP – indywidualna opieka maklerska przeznaczona dla aktywnych Klientów, obejmująca m.in.:
  • realizację zleceń w formule DDM,
  • wsparcie merytoryczne,
  • bezpośredni kontakt z Maklerem,
  • propozycje inwestycyjne dopasowane do oczekiwań,
  • pomoc w ocenie zdarzeń rynkowych i korporacyjnych,
  • wsparcie w poszukiwaniu kontrpartnerów.
 • Money Makers – usługa profesjonalnego zarządzania aktywami, dla inwestorów z oszczędnościami na poziomie co najmniej 40 000 złotych. Usługa zapewnia m.in. dostęp do 12 strategii inwestycyjnych, możliwość optymalnego dopasowania strategii do potrzeb i możliwości Inwesora, oraz obsługę transakcji w imieniu inwestora.
 • Warunkowa brokerska linia kredytowa – zapewnia możliwość kredytowania inwestycji na rynku pierwotnym i wtórnym. Okres spłaty wynosi 12 miesięcy i przedłużany jest automatycznie. 
 • Odroczony Termin Płatności – pozwala na zakup papierów wartościowych bez udział własnych środków, a zapłata realizowana jest dopiero w dniu rozliczenia transakcji.
 • Alior Trader – nowoczesna platforma umożliwiająca inwestowanie na rynku Forex.
 • Serwis informacyjny – zawiera m.in. komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej, kalendarz wydarzeń giełdowych i makroekonomicznych, aktualności rynkowe z agencji Reuters, a także bazę wiedzy i materiały edukacyjne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów.

Rachunek brokerski - dodatkowe warianty

Rachunek Inwestor obsługiwany przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. dostępny jest także w dodatkowych wariantach:

 • Rachunek Inwestor Start – udostępniany dla nowych Klientów Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Zapewnia dostęp do pełnego arkusza zleceń prezentowanych w czasie rzeczywistym przez 30 dni kalendarzowych, a przy tym jest w pełni darmowy.
 • Rachunek Inwestor Plus – przeznaczony dla Klientów dla których jedna oferta to za mało, jednak nie potrzebują dostępu do pełnego pakietu. Rachunek zapewnia podgląd 5 ofert kupna/sprzedaży prezentowanych w czasie rzeczywistym. Za prowadzenie Rachunku Inwestor Plus pobierana jest opłata w wysokości 88,18 złotych miesięcznie, jednak można jej uniknąć generując odpowiednie obroty na rachunku:
  • 60 000 rynek kasowy,
  • 60 kontrakty terminowe,
  • 200 opcje.
 • Rachunek Inwestor Max – zapewnia dostęp do pełnego arkusza zleceń w czasie rzeczywistym. Prowadzony odpłatnie (174,05 złotych miesięcznie), z możliwością zwolnienia z opłaty, jeżeli wysokość obrotów osiągnie poziom:
  • 120 000 - rynek kasowy,
  • 120 - kontrakty terminowe,
  • 300 - opcje.

Oferty specjalne w BM Alior Bank S.A.

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. przygotowało 2 oferty specjalne dla swoich Klientów. 

1. Oferta specjalna dla studentów – promocja dedykowana najmłodszym Klientom BM Alior Bank S.A., którzy nie ukończyli 25. roku życia i posiadają status studenta. W ramach oferty Biuro Maklerskie zapewnia obniżenie stawek prowizji zawartych na podstawie zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej:

 • prowizja od obrotu instrumentami finansowymi rynku kasowego (z wyłączeniem obligacji) - 0,23%, jednak nie mniej niż 3 złote;
 • prowizja od obrotu kontraktami terminowymi (z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje i kursy walut) - 6 złotych od kontraktu;
 • 0,0035% wartości transakcji zawartych na rynku OTC.

Warunkiem skorzystania z oferty jest przesłanie skanu ważnej legitymacji studenckiej na adres e-mail Biura Maklerskiego Alior Banku.

2.  Gwarancja zwrotu kosztów za przeniesienie rachunku maklerskiego do BM Alior Banku S.A. Zwrot realizowany jest w postaci zwolnienia z prowizji od realizowanych transakcji, jednak należy spełnić następujące warunki zwrotu transferu:

 • przenieść papiery wartościowe o wartości powyżej 1000 złotych do Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.,
 • przedłożyć dowód potwierdzający rzeczywisty koszt przeniesienia papierów wartościowych wystawiony przez firmę inwestycyjną, z której dokonany został transfer,
 • złożyć wniosek o zwrot kosztów transferu instrumentów finansowych.

W kilku słowach o Rachunku Inwestor

Oferta rachunku brokerskiego oraz usług dodatkowych Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. należy do jednej z najciekawszych dostępnych obecnie na rynku propozycji. Bardzo dobrym posunięciem marketingowym ze strony BM Alior Bank S.A. jest udostępnienie nowym Klientom na 30 dni bezpłatnego rachunku Inwestor Start. Rachunek z dostępem do pełnego arkusza zleceń notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, a także gwarancja zwrotu kosztów transferu papierów wartościowych z innego domu maklerskiego, to duża zachęta nie tylko dla początkujących inwestorów.

Na korzyść oferty BM Alior Bank S.A. przemawiają m.in. dość niskie prowizje, nowoczesna platforma transakcyjna, dostęp do rozbudowanej bazy wiedzy, bezpłatne wsparcie ekspertów, a także bezpłatne przelewy krajowe (na rachunki prowadzone w Alior Banku oraz na rachunki w innych bankach, o ile dyspozycja przelewu zostanie złożona przez Internet).

Podsumowując, Rachunek Inwestor dostępny w 3 wariantach (Standard, Plus i Max) to bardzo dobra propozycja dla inwestorów chcących inwestować na polskim rynku papierów wartościowych, niezależnie od zasobność portfela inwestycyjnego. Oferta BM Alior Bank S.A. została przygotowana w taki sposób, by sprostać potrzebom i wymaganiom niemal każdego.

Informacje o Alior Banku

Alior Bank jest stosunkowo młodym bankiem, który w bardzo krótkim czasie zajął znaczny obszar polskiego rynku usług finansowych. W swoich działaniach kieruje się one hasłem „wyższa kultura bankowości”, które to wpływa bezpośrednio na jakość obsługi w Banku.

Konta, promocje i opinie w Alior Banku
Więcej o Alior Banku

Opinie o Rachunek Brokerski w Alior Banku

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Ja1969
  Rozłączanie po 5 minutach czy coś sprawdzasz czy nie to jakaś porażka.
  Nie polecam, szczególnie kłopotliwe wtedy gdy czas ma znaczenie tj. przy składaniu zleceń
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Huragan
  Apka śmiga bez problemów. Przydałoby się więcej wykresów. Brak rynków zagranicznych. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Jestem zadowolony, bo pozwala dorobić.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Arecki
  Dziadostwo - strona rozłącza się co 5 minut, rynków zagranicznych jak nie było tak i niema, ale obiecują, że będą.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  BENEK
  TRAGEDIA Znowu nie dziala w najbardziej potrzebnym momencie jak zwykle nie dziala ani mobilna ani stacjonarna
  NIE POLECAM SZKODA KASY
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Jaguar
  W lipcu zmieniłem brokera na Alior Bank i jestem bardzo zadowolony. Od pół roku wysyłam zlecenia z aplikacji mobilnej i nigdy nie miałem z nią żadnych problemów (poza jedną półgodzinną awarią podczas sesji). Nie bardzo rozumiem te niskie oceny, chociaż użytkownik 'bossa.pl' może coś sugerować :D
  Na pewno jest stabilniej niż u mojego poprzedniego brokera, dlatego pokwapiłem się o ocenę i polecam.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Piotr
  Po prostu tragedia - auto wylogowanie kilkadziesiąt razy w ciągu dnia.
  najprawdopodobniej to jest ich "rozwiązanie" na niewydajną architekturę systemu.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Darek
  Wszystko na nie. Dramat. Szkoda czasu i pieniędzy. Brak dostępu nagminny, wylogowania, brak możliwości zamknięcia pozycji mimo wielu prób to standard, co więcej brak możliwości zmiany zlecenia, bo .... Awaria. Cała aplikacja to awaria i pomyłka. Stanowczo odradzam komukolwiek.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Kamil
  Odrzucenie zleceń z tego rachunku podczas, gdy analogiczne zlecenia w innym biurze przechodzą.
  Nie da rady dodzwonić się na infolinię.
  Nigdy więcej tego rachunku.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Adam
  Tragedia - ciągłe awarie, zwykle w okolicach dużych ruchów cenowych, kiedy dostęp jest najbardziej potrzebny.
  Nie muszę nadmieniać, że w tych dniach oczywiście też nie można się dodzwonić, bo dzwonią wszyscy i Alior nie wyrabia.

  Lepiej zapłacić większą prowizję gdzie indziej, niż tracić dużo większe pieniądze w kółko nie mogąc dokonać transakcji.

  P.S
  Ludzie pracujący w Alior nie ogarniają takich tematów jak wezwania na akcje, walne, czy świadectwa depozytowe...
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Jan
  Jestem "nowy", od dwóch tygodni, i nie spotkałem się z problemami, o których pisze się poniżej. Dziwne, ale może jeszcze wszystko przede mną ?
  Odpowiedz