Źródła finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Zastanawiasz się, skąd pozyskać kapitał na pokrycie bieżących zobowiązań, niespodziewanych wydatków bądź planowych inwestycji? Poznaj sposoby finansowania zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa, a także sprawdź, jakie są alternatywne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej?

Pytanie o źródła finansowania działalności gospodarczej dotyczy zarówno początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Szczególnie gdy branża, w której zamierzają działać, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Zatem, jak przedsiębiorcy mogą finansować rozwój firmy?

Przede wszystkim źródła finansowania przedsiębiorstw możemy podzielić na:

 • wewnętrzne, czyli własne,
 • zewnętrzne, czyli obce.

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że finansowanie ich biznesu powinno opierać się na środkach własnych. W takim przypadku do źródeł finansowania firm zaliczamy:

 • wkład własny,
 • zysk netto,
 • wpływy ze sprzedaży posiadanych aktywów,
 • odpisy amortyzacyjne.

Na czym to dokładnie polega? Wkład własny jako jedna z form finansowania działalności gospodarczej to po prostu oszczędności, jakie przedsiębiorca zgromadził do tej pory i może przeznaczyć na rozwój nowej firmy. Z jednej strony jest to bardzo wygodny rodzaj finansowania przedsiębiorstw, ponieważ właściciel firmy nie uzależnia się od zewnętrznych instytucji lub innych osób. Do tego nie zadłuża się, w celu rozpoczęcia działalności czy przeprowadzenia niezbędnych inwestycji lub modernizacji. Natomiast problemem tego wewnętrznego źródła finansowania przedsiębiorstw jest konieczność oszczędzenia kwoty, jaka jest niezbędna do skutecznego prowadzenia działalności. Po prostu nie każdy pomysł na biznes będziemy w stanie sfinansować w ten sposób, choć powinien się on sprawdzić jako finansowanie małych firm bądź finansowanie firm rodzinnych.

Zysk netto to również dobra forma finansowania własnej firmy. Część zysków zawsze warto reinwestować we własny biznes, aby firma nie stała w miejscu. Problem pojawia się w sytuacji, gdy osiągane przez nas zyski nie wystarczają na to, aby pokryć koszty niezbędnych modernizacji.

Jeszcze innym sposobem finansowania działalności są wpływy ze sprzedaży posiadanych aktywów i odpisy amortyzacyjne. W tym pierwszym przypadku możesz na przykład sprzedać starsze maszyny, by zebrać sporą część środków na zakup nowych. Z kolei dzięki odpisom amortyzacyjnym obniża się wartość określonych przedmiotów, dzięki czemu zmniejsza się wysokość podatku dochodowego. W ten sposób więcej środków zostaje do naszej dyspozycji, zatem możemy przeznaczyć je na finansowanie naszego działalności gospodarczej.

A co w przypadku, gdy nie możemy liczyć na wewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw? W takiej sytuacji możemy sięgnąć po alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw w postaci źródeł zewnętrznych. 

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Do zewnętrznych, czy też obcych źródeł finansowania przedsiębiorstw zaliczamy:

 • kredyt bankowy,
 • pożyczki pozabankowe,
 • leasing firmowy,
 • faktoring,
 • dotacje,
 • obligacje korporacyjne,
 • emisję akcji,
 • crowdfunding,
 • anioły biznesu,
 • venture capital.

Które z tych źródeł sprawdzą się jako finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw? A jakie  finansowanie będzie najlepsze dla nowych firm?

Kredyt bankowy jako źródło finansowania dla firmy

Kredyt to jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania działalności gospodarczej. Sprawdzi się zarówno w przypadku mniejszych, jak i dużych firm. Zwłaszcza że kwota takiego finansowania może być bardzo różnorodna. Może wynieść kilka tysięcy, jeśli np. chcemy kupić nowego służbowego laptopa. Ale może sięgać też wielu milionów złotych, jeśli planujemy np. modernizację parku maszyn. Oczywiście kwota kredytu może też mieścić się gdzieś pośrodku. Wszystko zależy od tego, co za jej pomocą zamierzamy kupić.

Co ważne, to bankowe źródło finansowania przedsiębiorstw występuje w różnych formach. Jakie zatem mamy rodzaje kredytów dla przedsiębiorców? Są to m.in.:

 • kredyt obrotowy,
 • linia kredytowa,
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyt gotówkowy.

Który z tych rodzajów finansowania działalności jest najlepszy? To już zależy od potrzeb danej firmy. Niemniej jednak kredyty stanowią bardzo dobre źródło bieżącego finansowania działalności gospodarczej.

Jeśli zastanawiasz się nad rozwiązaniem typu konto firmowe i księgowość w jednym miejscu, możesz od razu poszukać banku, w którym warto wziąć kredyt. Dlaczego? Ponieważ wzięcie kredytu zazwyczaj wiąże się z założeniem konta bankowego. W jakim banku wybrać najlepiej takie konto? Zestawienie najlepszych rachunków, kredytów i księgowości dla firm, znajdziemy m.in. w internetowych rankingach.

Dodajmy, że w banku możemy także uzyskać gwarancję bankową. Czym jest gwarancja bankowa? Polega ona na tym, że bank przejmuje na siebie obowiązek uregulowania zobowiązania, jeśli my nie będziemy w stanie się z niego wywiązać. Taka gwarancja bankowa może pomóc nam w pozyskaniu finansowania z wielu innych źródeł.

Pożyczki pozabankowa jako forma finansowania przedsiębiorstw

Innym, obym źródłem finansowania działalności gospodarczej są pożyczki pozabankowe. Na ogół są one wyżej oprocentowane od kredytów, ale ich uzyskanie jest dużo łatwiejsze i szybsze. Przedsiębiorcy sięgają po nie, gdy zależy im na czasie, lub gdy nie byli w stanie uzyskać kredytu bankowego.

Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Co to jest leasing? To kolejny bardzo popularny sposób na finansowanie działalności biznesowej. Polega on na tym, że przedsiębiorca może korzystać z określonego przedmiotu w zamian za miesięczny czynsz leasingowy. Czasem, aby wziąć leasing, należy dokonać wpłaty własnej o wartości od 0 do 30% wartości danego przedmiotu. Dodajmy, że do wyboru mamy dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i finansowy.

Finansowanie przedsiębiorstw za pomocą leasingu najczęściej kojarzy się z zakupem samochodu firmowego. Prawda jest jednak taka, że obecnie możemy wziąć w leasing najróżniejsze przedmioty. Od sprzętu budowlanego po maszyny produkcyjne. Od komputerów po wyposażenie gabinetu kosmetycznego czy medycznego. W leasing możemy wziąć także niezbędne licencje lub oprogramowanie.

A na czym polega istota finansowania przedsiębiorstwa w formie leasingu? Gdy okres leasingowy dobiegnie końca, możemy zatrzymać dany przedmiot leasingu lub zwrócić go leasingodawcy. W tym drugim przypadku będziemy mogli wziąć kolejny leasing na zupełnie nowy przedmiot. To świetny sposób na regularną wymianę samochodów czy sprzętów na nowe bez konieczności pozbywania się oszczędności.

Faktoring jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Faktoring to kolejny przykład finansowania działalności operacyjnej. Usługa ta powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy wystawiają faktury o odroczonych terminach płatności. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca natychmiast uzyskuje dostęp do gotówki, pomimo tego, że jego kontrahent opłaci fakturę dopiero za jakiś czas.

Takie rozwiązanie sprawia, że firma ma zawsze środki na zakup niezbędnych surowców, czy spłatę własnych zobowiązań, dzięki czemu sama nie popada w długi. Co więcej, faktoring często działa mobilizująco na kontrahentów, dzięki czemu rozliczają oni faktury w przewidzianym terminie. Zresztą w ramach faktoringu możemy skorzystać także z weryfikacji kontrahentów. Jak sprawdzić kontrahenta w taki sposób? Może zająć się tym faktor, z którego usług korzystamy. Poza tym zawsze możemy użyć białej listy podatników VAT. Poza tym wsparcie firmy faktoringowej możemy wykorzystać, gdy konieczna jest windykacja niezapłaconych faktur.

Dodajmy także, że faktoring stanowi jedno ze źródeł finansowania nowych przedsiębiorstw, które często nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby uzyskać kredyt w banku.   

Dotacja jako źródło finansowania działalności gospodarczej

Jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł i sposobów finansowania przedsiębiorstw są dotacje. Wszystko dlatego, że są one przykładem bezzwrotnej formy finansowania działalności gospodarczej. Dotacje stały się szczególnie popularne po tym, gdy Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Od tego czasu wiele firm mogło pojawić się na rynku właśnie dzięki takiemu finansowaniu.

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności

Kolejnym instrumentem finansowania przedsiębiorstw są obligacje kapitałowe. Jest to rodzaj papierów wartościowych, które nabywane są przez obligatariuszy. W ten sposób przedsiębiorstwo dostaje zastrzyk kapitału, dzięki któremu może sfinansować niezbędne inwestycje. Z kolei nabywca obligacji zarabia na odsetkach, które otrzyma, gdy nadejdzie termin zapadalności obligacji korporacyjnych.

Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie w postaci obligacji korporacyjnych wymaga czasu. Wynika to przede wszystkim z procedur, jakie związane są z emisją obligacji oraz z konieczności znalezienia nabywców na te papiery wartościowe.

Dodajmy, że ten model finansowania przedsiębiorstw jest często wybierany przez stosunkowo młode firmy, które mają szanse na szybki rozwój. 

Emisja akcji jako metoda finansowania przedsiębiorstw

Emisja akcji jest przykładem długoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, z którego korzystają największe podmioty. Emisja akcji wiąże się ze zmianą formy prawnej takiej firmy na spółkę akcyjną bądź spółkę komandytowo-akcyjną.

Co jednak ważne, emisja akcji zwiększa transparentność i prestiż spółki. A to ułatwia pozyskanie kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Crowdfunding jako nowoczesne źródło finansowania przedsiębiorstw

Crowdfunding to zarazem nowoczesna, jak i niekonwencjonalna forma finansowania działalności przedsiębiorstw. Określana jest także mianem finansowania społecznego. Wszystko dlatego, że źródłem takiego finansowania są potencjalni klienci danej firmy, którzy za dany produkt lub usługę płacą z góry, zanim on w ogóle powstanie. Dzięki temu przedsiębiorca ma środki, dzięki którym może stworzyć wymyślony przez siebie produkt. Nie da się ukryć, że crowdfunding jest bardzo opłacalną formą pozyskiwania kapitału na działalność gospodarczą. Szczególnie w przypadku oryginalnych pomysłów na biznes.

Anioły biznesu jako zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Anioł biznesu to inwestor, który dysponuje dużym kapitałem i chęciami, aby sfinansować konkretne przedsięwzięcie. W tym przypadku przedsiębiorca może liczyć nie tylko na spory zastrzyk środków, ale i na doświadczenie oraz znajomości w branży, które ma taki anioł biznesu.

Wadą tego źródła finansowania przedsiębiorstw jest podział zysków, ponieważ anioł biznesu oczekuje wysokiej stopy zwrotu. Poza tym najczęściej chce on także mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące funkcjonowania firmy.

Venture capital jako strategia finansowania przedsiębiorstw

Venture capital to po prostu fundusz inwestycyjny. W jego ramach wielu różnych inwestorów finansuje różnorodne inwestycje. Co ważne, zazwyczaj są one bardzo ryzykowne. Dodajmy, że nie jest łatwo pozyskać finansowanie w ramach venture capital, ponieważ inwestorzy są zainteresowani przede wszystkim projektami, dającymi szanse na duże zyski.

Zasady finansowania działalności gospodarczej 

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości finansowania działalności gospodarczej, które mogą dobrać do swoich potrzeb. Jednak najważniejszą zasadą finansowania działalności jest racjonalne podejście do firmowych wydatków. Jeśli podejmiemy zbyt wysokie ryzyko, możemy utracić wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa, a także płynność finansową. Z tego względu, biorąc kredyt czy też starając się o dotację na założenie firmy, warto przygotować rzetelny plan finansowy. Pozwoli on ocenić, czy dany biznes będzie rentowny.

PODSUMOWANIE: Finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa

Każda firma potrzebuje środków, aby funkcjonować. Powyżej przedstawiliśmy strukturę źródeł finansowania przedsiębiorstw, uwzględniając własne i obce źródła finansowania przedsiębiorstwa. W przypadku źródeł własnych możemy wyróżnić takie rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorstwa jak wkład własny, zysk netto, wpływy ze sprzedaży posiadanych aktywów oraz odpisy amortyzacyjne.

A jakie są zewnętrzne źródła finansowania? Do tej kategorii zaliczamy: kredyt bankowy, pożyczki pozabankowe, leasing firmowy, faktoring, dotacje, obligacje korporacyjne, emisję akcji,  crowdfunding, aniołów biznesu oraz fundusze inwestycyjne venture capital. Jak widać wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych jest. A jakie są kryteria wyboru konkretnego źródła finansowania działalności gospodarczej? To już zależy od rodzaju biznesu, jaki prowadzimy, środków, jakie potrzebujemy, celu, jaki dokładnie chcemy sfinansować i przewidywanych zysków.

Niemniej, jednak zanim sięgniemy po dane rozwiązanie, warto przeanalizować swoją działalność i upewnić się, że będzie ona rentowna.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!