Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Każdy podatnik zobowiązany jest do regularnego i rzetelnego płacenia podatków. Jeżeli jako osoba prywatna lub przedsiębiorca uchylasz się od tego obowiązku, to mogą spotkać Cię różnego rodzaju konsekwencje. Wśród nich znajduje się możliwe zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowym. Z tego artykułu dowiesz się m.in.: za co Urząd Skarbowy może zająć konto, jak sprawdzić zajęcie egzekucyjne i ile trwa odblokowywanie rachunku bankowego.

Za co Urząd Skarbowy może zająć konto?

Ewentualne zajęcie konta przez Urząd Skarbowy jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. To jedna z form egzekwowania pieniędzy, których właściciel rachunku bankowego nie płaci zgodnie z terminem. Zazwyczaj cała procedura jest bardzo sprawna. W większości przypadków Urząd Skarbowy ma obowiązek poinformowania dłużnika o tym, że wszczęto procedurę egzekucji zadłużenia i nastąpi blokada konta bankowego przez Urząd Skarbowy. Dotyczy to zarówno kont osobistych, jak i firmowych.

Zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy najczęściej następuje wtedy, gdy podatnik nie odprowadza podatku dochodowego. Pierwszym krokiem w windykacji należności jest informowanie dłużnika o konieczności uregulowania podatku. Jeżeli pierwsze kroki windykacyjne nie przynoszą rezultatów i zadłużenie wciąż widnieje, to wówczas komornik skarbowy może wykonać inne działania. Jednym z nich jest ewentualne zajęcie konta osobistego lub blokada konta firmowego przez Urząd Skarbowy. Zawsze jednak zajęcie konta firmowego przez Urząd Skarbowy powinno posiadać solidną argumentację. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, sprawdź do kiedy płaci się ZUS i podatek do Urzędu Skarbowego.

Urząd Skarbowy zajmuje konto dłużnika również wtedy, gdy Sąd wydał wyrok nakazujący przeprowadzenie windykacji komorniczej na potrzeby uiszczenia przeterminowanych należności. Wówczas blokada obejmuje środki zgromadzone na koncie oraz przyszłe wpływy. Zajęcie obejmuje do czasu, aż z konta osobistego uzyska się zaległą sumę, odsetki oraz koszty prowadzonej windykacji komorniczej. W tym poradniku sprawdzisz, czym dokładnie jest blokada środków na koncie osobistym.

W niektórych przypadkach możliwe jest zajęcie konta przez Urząd Skarbowy bez powiadomienia właściciela. Dzieje sie tak wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystywania konta do wyłudzania pieniędzy, w tym do wyłudzeń skarbowych. Wówczas właściciel rachunku nie otrzymuje wcześniejszej informacji o tym, że nastąpi blokada konta przez Urząd Skarbowy. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych wypłat z rachunku przed jego zajęciem.

Jak sprawdzić zajęcie egzekucyjne z Urzędu Skarbowego?

Warto zastanowić się nad tym, jak sprawdzić zajęcie egzekucyjne z Urzędu Skarbowego? Przede wszystkim informację o tym powinno się otrzymać listownie. Obowiązkiem komornika skarbowego jest pisemne poinformowanie dłużnika o planowanym zajęciu konta. Ponadto informacje te można zweryfikować w Urzędzie Skarbowym lub sprawdzić w rejestrach dłużników. W ramach kontaktu z Urzędem Skarbowym można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące m.in. tego, co jest powodem zajęcia egzekucyjnego.

Ile Urząd Skarbowy może zabrać z konta?

Dłużnicy zastanawiają się, ile Urząd Skarbowy może zabrać z konta? Zgodnie z obowiązującym prawem po zajęciu konta Urząd Skarbowy pobiera zaległą sumę podatku dochodowego, należne odsetki oraz koszty prowadzenia windykacji komorniczej. Jeżeli na rachunku bankowym dłużnika znajdują się większe środki, to blokada konta prywatnego lub zajęcie konta osobistego przez Urząd Skarbowy jest częściowe i obejmuje tylko środki niezbędne do spłaty zadłużenia. Jednocześnie możliwe jest również zajęcie pustego konta przez Urząd Skarbowy.

Komornik skarbowy może zająć całe konto osobiste wraz z przyszłymi wpłatami na konto.

Określone przepisy prawne regulują precyzyjnie zajęcie konta przez urząd skarbowy. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie zajęciu przez Urząd Skarbowy nie podlegają państwowe świadczenia socjalne, w tym m.in.: alimenty, zasiłki rodzinne, porodowe, 500+ i inne zasiłki z pomocy społecznej. Wolne od zajęcia są także stypendia i inne świadczenia na rzecz dzieci dłużnika. Każdy dłużnik powinien dobrze znać swoje prawa w tym zakresie oraz wiedzieć dokładnie, co może zająć komornik? Aby tego uniknąć, warto zastanowić się nad tym, jak wyjść z długów.

Ile trwa odblokowanie konta przez Urząd Skarbowy?

To, ile trwa odblokowanie konta przez Urząd Skarbowy, zależy od kilku czynników. Nowe możliwości urzędnikom w tym zakresie dało narzędzie STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), które wykorzystywane jest od niedawna. Obecne przepisy polskiego prawa pozwalają na zajęcie przez Urząd Skarbowy konta nawet na okres do trzech miesięcy. To wystarczający czas do tego, aby uniemożliwić przedsiębiorcy normalne funkcjonowanie. To bardzo niebezpieczne wtedy, gdy wystąpi niesłuszne zajęcie konta przez Urząd Skarbowy. Blokada może doprowadzić do zamknięcia działalności gospodarczej. Niestety takie wypadki wciąż się w Polsce zdarzają. Jeżeli na koncie bankowym są środki wystarczające do spłaty zadłużenia, to cały proces przebiega sprawnie. Wówczas odblokowanie konta przez Urząd Skarbowy może potrwać nawet kilka lub kilkanaście dni. Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji dłużnika i stanu jego zadłużenia, a także sprawności działania urzędników i współpracujących z nimi przedstawicieli banku.

Jeżeli blokada następuje w wyniku podejrzenia wykorzystywania konta do wyłudzeń skarbowych, to wówczas trwa ona 72 godziny. Jednocześnie do tego okresu nie są wliczane soboty, niedzielę, dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Przez 72 godziny urzędnicy weryfikują działanie przedsiębiorcy i potencjalne wyłudzenia. Jeżeli coś budzi ich wątpliwości, to blokada z tego powodu również może zostać wydłużona do trzech miesięcy.

Blokada konta firmowego przez Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy może zająć konto firmowe. Dzieje się tak wtedy, gdy przedsiębiorstwo uchyla się od płatności podatku oraz nie reaguje na pierwsze działania z obszaru windykacji polubownej. Wówczas urzędnicy muszą odblokować środki, które przeznaczone są na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników. Jednocześnie US może zablokować wszystkie konta należące do właściciela firmy. Jako przedsiębiorca, przy zmianie rachunku, musisz wykonać zgłoszenie zmiany konta firmowego do Urzędu Skarbowego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możesz posiadać jedno konto osobiste i firmowe. W naszych artykułach sprawdziliśmy, czy trzeba mieć konto firmowe. Dowiesz się z nich również, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zgodnie z prawem opłacać generowane należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

To, czy Urząd Skarbowy może zablokować konto bankowe, warunkowane jest przez polskie prawo. Obecnie jest taka możliwość, dlatego każdy podatnik powinien rzetelnie regulować swoje zobowiązania wobec US. Podatek dochodowy należy płacić zgodnie z przyjętą formą opodatkowania oraz obowiązującymi terminami. W tym artykule pokazaliśmy, na czym polega zajęcie konta przez US oraz z jakimi konsekwencjami należy się wówczas mierzyć.

Ranking kont osobistych
1Konta, promocje i opinie w Banku Pekao

Konto Przekorzystne w Banku Pekao

34520 osób wybrało tę ofertę
Konto
0 zł
Karta
0 / 4 zł
Bankomaty
0 / 2,3% min. 5 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne

200 zł premii za założenie konta + 7% na koncie oszczędnościowym

Cechy konta
 • tanie i nowoczesne konto osobiste
 • funkcjonalna aplikacja mobilna PeoPay
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego Eurokonta Walutowego
 • 3,5% na koncie oszczędnościowym
Aplikacja mobilna Tak
Promocje

200 zł premii za założenie konta + 7% na koncie oszczędnościowym

Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Typ karty płatniczej
 • Mastercard Debit FX
 • Visa Debit Gold
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
 • karta wielowalutowa
 • program rabatowy
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę

4 zł

opłata nie jest pobierana, jeżeli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł, a klient zrealizuje co najmniej 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty lub PeoPay
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł z bankomatów Banku Pekao
 • 0 zł za 2 wypłaty w miesiącu z bankomatów innych banków (dodatkowo musi być spełniony warunek: 500 zł wpływu na konto i 1 wykonana transakcja)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem
 • 0 zł z bankomatów Banku Pekao
 • 0 zł za 2 wypłaty w miesiącu z bankomatów innych banków (dodatkowo musi być spełniony warunek: 500 zł wpływu na konto i 1 wykonana transakcja)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

2,3%, min. 5 zł (0 zł, jeżeli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł, a klient zrealizuje co najmniej 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty lub PeoPay).

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł we wpłatomatach Pekao

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

5 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

9,90 zł

Przelew zagraniczny SWIFT
 • 0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł (tryb zwykły)
 • 0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł (tryb pilny)
 • 0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł (tryb ekspres)
Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa
Telefon+48 22 59 12 232 lub 801 365 365
NIP526-000-68-41
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Karta
0 / 5 / 11 zł
Bankomaty
0 / 1 / 5 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
Cechy konta
 • możliwość realizacji transakcji walutowych bez prowizji
 • dostęp do programu rabatowego zapewniającego korzyści u licznych partnerów
 • dostęp do ubezpieczenia assistance
 • dostęp do lokat o atrakcyjnym oprocentowaniu
 • bezpłatne wypłaty środków z bankomatów na terenie całej Polski, a także poza jej granicami
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Typ karty płatniczej
 • Visa Millennium 360°
 • Mastercard Millennium 360°
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł po spełnieniu warunku aktywności:
  • dla osób 18 - 26 lat - wykonanie 1 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
  • dla osób powyżej 26 lat - wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł w bankomatach Banku Millennium
 • 0 zł w pozostałych bankomatach po spełnieniu warunku aktywności:
  • dla osób 18 - 26 lat - wykonanie 1 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
  • dla osób powyżej 26 lat - wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • 1 zł w bankomatach Santander Bank Polska oraz Planet Cash
 • 5 zł w pozostałych bankomatach
Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

5 zł + 2% za przewalutowanie dla kwot powyżej 1000 zł / miesięcznie

bank nie pobiera opłat, po spełnieniu warunku aktywności: wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

9,90 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł, spread 5,8%

Przelew zagraniczny SWIFT

0,5% (min. 20 zł max. 125 zł) kwoty przelewu

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Telefon801 331 331 lub +48 22 598 40 40
NIP526-021-29-31
Ukryj szczegóły
Konto
0 / 6 zł
Karta
0 / 9 zł
Bankomaty
0 / 3 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
Cechy konta
 • rachunek dla osób od 13. roku życia
 • możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb,
 • brak opłat za przelewy krajowe
 • możliwość wykupienia pakietów bezpłatnych wypłat z bankomatów w kraju i za granicą
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat lub wykonasz transakcje na kwotę min. 300 zł Blikiem lub kartą
 • 6 zł w przeciwnym razie
Typ karty płatniczej
 • Dopasowana Mastercard,
 • Dopasowana Visa
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
 • karta wielowalutowa
 • program rabatowy
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem
 • 0 zł, jeśli masz powyżej 26 lat i wykonasz transakcje na kwotę min. 300 zł Blikiem lub kartą
 • 9 zł w przeciwnym razie
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, realizowane za pomocą BLIK
 • 0 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce (tylko dla osób do 26. roku życia)
 • 3 zł z obcych bankomatów dla klientów powyżej 26 roku życia

5 zł za pakiet darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce

Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
 • 0 zł + 2,8% prowizji dla osób do 26. roku życia
 • 5 zł + 2,8% prowizji dla pozostałych osób
Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł - we wpłatomatach Santander

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

0 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł

Przelew zagraniczny SWIFT

0,2% wartości przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweAl. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon1 9999 lub +48 61 81 1 9999
NIP896-000-56-73
Ukryj szczegóły

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!