Czy można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka?

Czy można wziąć kredyt bez zgody współmałżonka?

Wiele kredytobiorców zastanawia się, czy mogą uzyskać kredyt bez zgody współmałżonka. Jest to jak najbardziej możliwe, bez względu na ewentualną rozdzielność majątkową lub jej brak. Jednak dotyczy to tylko niektórych rodzajów kredytów i to do określonej wysokości zobowiązania. A jeśli masz odpowiednią zdolność kredytową, nie powinieneś mieć problemów z uzyskaniem kredytu bez zgody współmałżonka.

Chcesz wziąć kredyt, ale możesz mieć problem z uzyskaniem zgody od męża lub żony? Jeśli nie macie rozdzielności majątkowej, to twój współmałżonek odpowiada za zobowiązania, które zaciągnąłeś. A to oznacza, że brak zgody na kredyt, może uniemożliwić ci jego uzyskanie. Są jednak wyjątki od tej zasady. Przyjrzyjmy się zatem, kiedy możesz uzyskać kredyt bez zgody współmałżonka.

Kiedy wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu?

Na początek mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Tak, możesz uzyskać kredyt bez zgody współmałżonka. Jednak nie każdy kredyt i nie zawsze, także musisz przygotować się, że mimo wszystko twoje możliwości w tej sytuacji są ograniczone. Choć pewnie nie zdziwi cię, że przyznawalność takiego kredytu zależy między innymi od twojej zdolności kredytowej i ogólnej sytuacji finansowej. Na początek sprawdźmy, jednak kiedy zgoda współmałżonka na kredyt jest niezbędna.

Przede wszystkim zgoda na wzięcie kredytu jest potrzebna w przypadku wspólności majątkowej małżonków. Dotyczy to szczególnie wysokich i długoterminowych zobowiązań, takich jak kredyt hipoteczny. Szczególnie że przy kredycie na zakup nieruchomości bank potrzebuje zgody obojga małżonków na rozporządzanie nią.

Niemniej jednak w wielu przypadkach będziesz w stanie otrzymać kredyt bez zgody współmałżonka. Wszystko zależy od takich czynników jak m.in.:

  • rodzaj zaciąganego zobowiązania,
  • suma kredytu, o jaki wnioskujesz,
  • twoja zdolność kredytowa.

Jak już wspomnieliśmy, raczej nie masz co liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego, o ile twoja małżonka czy małżonek nie wyrażą na to zgody. Jednak nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy. Tutaj znaczenie ma przede wszystkim kwota, którą chcesz pożyczyć. Część banków ma odgórne limity na kredyty udzielane bez zgody współmałżonka. W praktyce wygląda to tak, że w niektórych bankach możesz liczyć na kwotę w wysokości do 50 000 zł, a w innych jedynie do 20 000 zł.

Co jednak istotne, jeśli chcesz otrzymać kredyt bez zgody współmałżonka, musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową. Innymi słowy, bank musi uznać, że stać cię na spłatę zaciągniętego zobowiązania. A co ważne, w takim przypadku bank ocenia tylko twoją zdolność kredytową, bez uwzględniania dochodów twojej żony czy męża. Oznacza to, że może ci być trudniej uzyskać niezbędny kredyt, szczególnie w przypadku wyższych kwot.

W nieco łatwiejszej sytuacji są osoby, które mają rozdzielność majątkową ze swoim partnerem. Wówczas odpowiednie dochody i stabilna praca wystarczają do uzyskania większości kredytów. Choć i tu oczywiście zdolność kredytowa wnioskodawcy będzie miała kluczowe znaczenie.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt bez zgody małżonka?

Wiesz już, że uzyskanie kredytu bez zgody współmałżonka jest możliwe. Sprawdźmy zatem, co musisz zrobić, aby od teorii przejść do praktyki.

Jak już wspomnieliśmy, przy kredycie bez zgody małżonka, liczy się przede wszystkim twoja zdolność kredytowa. Jeśli uzyskujesz odpowiednio wysokie dochody, masz stabilną pracę i nie spłacasz żadnych poważnych zobowiązań finansowych, twoje szanse na kredyt są naprawdę spore. Dlatego, zanim sięgniesz po kredyt, ureguluj swoją sytuację finansową.

Dodajmy jeszcze, że największe szanse na kredyt bez zgody współmałżonka masz wtedy, gdy dotyczy on:

  • bieżących wydatków,
  • czynności związanych z zaspokojeniem zwykłych potrzeb kredytobiorcy,
  • prowadzonej działalności zarobkowej.

W każdym razie im prostszy i doraźny cel kredytu tym masz większe szanse na jego uzyskanie bez zgody małżonka. Nawet jeśli nie macie rozdzielności majątkowej.

W jakich bankach można wziąć kredyt bez zgody małżonka i jaka może być kwota takiej pożyczki?

Zacznijmy od tego, że wiele banków nie robi większych problemów z udzielaniem kredytów bez zgody współmałżonka. Jeśli tylko twoja zdolność i historia kredytowa nie budzą zastrzeżeń, możesz liczyć na uzyskanie niezbędnego finansowania. Czy to oznacza, że nie ma znaczenia, w którym banku złożysz wniosek o taki kredyt? Nie do końca, gdyż różne banki mają różne limity wysokości kredytów przyznawanych bez zgody małżonka.

Co ważne, nie ma odgórnie narzuconej kwoty, do jakiej banki udzielają kredytów bez zgody małżonka. Wszystko zależy od polityki danego banku. W jednych uzyskasz maksymalnie 20 000 – 30 000 zł, a w innych nawet 120 000 zł. Oczywiście ostateczna kwota kredytu i tak będzie zależała od twojej zdolności kredytowej. A im mniejszą sumę kredytu chcesz otrzymać, tym masz większe szanse na pozytywną decyzją kredytową ze strony banku. 

Kto odpowiada za spłatę zobowiązania, gdy zaciągamy kredyt bez zgody współmałżonka?

Przy kredycie bez zgody współmałżonka kluczowe staje się pytanie o odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie. Oczywiście nie ma to większego znaczenia, gdy kredytobiorca terminowo spłaca raty kredytowe. Problemy zaczynają się w chwili, gdy taka spłata nie następuje. Czy w takim przypadku nieświadomy kredytu małżonek musi zwrócić zadłużenie z własnej kieszeni?

Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, odpowiedź brzmi: to zależy. I nie jest to nasza złośliwość, tylko wyraz skomplikowania całej sprawy. Przede wszystkim małżonkowie, którzy nie mają rozdzielności małżeńskiej, ponoszą wspólną odpowiedzialność za majątek. Dotyczy to również zobowiązań. Pomimo tego małżonek, który nie wyraził zgody na kredyt, nie zawsze musi spłacać należności swojego partnera. A to wszystko dlatego, że kluczowa jest w takim przypadku kwestia posiadania wiedzy o tym, czy współmałżonek sięgał po kredyt.

Otóż jeśli uda nam się udowodnić, że nie mieliśmy pojęcia o zaciąganiu kredytu przez małżonka, to nie będziemy musieli go spłacać z własnego majątku. Co więcej, takie zobowiązanie nie może być również ściągane z majątku wspólnego, a przynajmniej nie w całości. W praktyce oznacza to, że rzeczy kupione za wspólne pieniądze nie mogą zostać przeznaczone na spłatę długu. Warto jednak w tym miejscu pamiętać, że nie zawsze będzie nam łatwo wykazać, że nie mieliśmy pojęcia o tym, że nasz małżonek bierze w banku kredyt.

Poza tym przy ustalaniu odpowiedzialności za spłatę kredytu bez wiedzy małżonka, brany jest pod uwagę cel, na jaki uzyskane pieniądze zostały przeznaczone. Jeśli małżonek wydał je na potrzeby rodziny, takie jak sprzęt gospodarstwa domowego, to również jego żona odpowiada za spłatę takiego długu. Nawet jeśli nie miała świadomości jego zaciągania.

Zdarzają się również i takie sytuacje, w których jeden z małżonków podrabia podpis swojego partnera, aby uzyskać kredyt. Jeśli następnie przestanie on spłacać uzyskane zobowiązanie, automatycznie przechodzi ono na współmałżonka. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak zgłoszenie popełnienia przestępstwa i wejście na drogę postępowania karnego. W przeciwnym razie czeka nas spłata zobowiązania, którego często nawet nie widzieliśmy na oczy.

Kredyt bez zgody małżonka – podsumowanie

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, można uzyskać kredyt bankowy bez zgody małżonka. Oczywiście w najlepszej sytuacji są osoby, które mają rozdzielność majątkową. Jednak nawet przy wspólnym majątku bank może udzielić kredytu bez zgody współmałżonka. Najczęściej dotyczy to jednak kredytów w stosunkowo niewielkiej kwocie, które zaciągane są na krótki okres. A to oznacza, że bez zgody małżonka raczej nie uda nam się uzyskać kredytu hipotecznego, ale kredyt gotówkowy już tak.

Co ważne, taki kredyt możemy uzyskać niemalże w każdym banku, choć każda instytucja ma swoją politykę w zakresie wysokości takiego kredytu. Niemniej jednak ostateczna suma kredytu uzyskanego bez zgody współmałżonka jest bezpośrednio powiązana z naszą zdolnością kredytową. Innymi słowy, im więcej zarabiamy, mamy bardziej stabilną pracę, a także dobrą ogólną sytuację materialną, nasze szanse na kredyt bez zgody małżonka, rosną. Pamiętajmy jednak, że w przypadku wspólnoty majątkowej oboje małżonków odpowiada za majątek, co dotyczy również kredytów. Jednak jeśli nasz małżonek będzie w stanie udowodnić, że nic nie wiedział o zaciąganym przez nas kredycie, jego spłata będzie w całości leżała po naszej stronie.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!