Ile można wpłacić na konto bez kontroli Urzędu Skarbowego

Ile można wpłacić na konto bez kontroli Urzędu Skarbowego

Przed wykonaniem przelewu lub wpłaceniem większej gotówki na konto, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Kluczowym aspektem jest to, ile gotówki można wpłacić na konto bez kontroli Urzędu Skarbowego oraz jaki przelew bez kontroli można zlecić. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest kwota graniczna tego typu transakcji, od której banki zobowiązane są do informowania Urzędu Skarbowego o jej fakcie.

Jaki przelew bez kontroli?

Na co dzień powszechnie korzystamy z kont bankowych i wykonujemy przelewy. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto jednak mieć świadomość ograniczeń, które są narzucone przez obowiązujące przepisy prawne. Dotyczą one m.in. maksymalnej kwoty przelewu, o którym banki nie muszą informować Urzędu Skarbowego. Przy przekroczeniu takiej kwoty występuje obowiązek przekazania informacji do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia kontroli urzędowej.

Pracownicy Urzędów Skarbowych nowe kompetencje uzyskali dopiero w 2022 roku. Mniej więcej w połowie roku wprowadzono przepis o zwiększonej kontroli przelewów i wpłat bankowych o wyższych wartościach transakcyjnych. Prawo to dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych dysponujących rachunkiem osobistym. Wcześniej po w 2018 roku weszły przepisy dotyczące kontrolowaniu większych przelewów zagranicznych. To Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku.

Do jakiej kwoty przelew bez kontroli Urzędu Skarbowego? Obecnie kwotą graniczną jest 15 000 euro. Daje to około 65 000 - 70 000 złotych w zależności od aktualnego kursu europejskiej waluty. Obowiązkiem banku jest poinformowanie o tego typu transakcji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Inspektor ten działa przy Ministerstwie Finansów. Weryfikuje on zasadność przekazania danej transakcji do szczegółowej kontroli przez Urząd Skarbowy. Zasady te dotyczą przelewów z kont zagranicznych.

Co do zasady banki nie mają obowiązku raportowania o przelewach powyżej 15 000 euro pomiędzy kontami krajowymi. W praktyce jednak decydują się na to w ramach walki z praniem pieniędzy i wyłudzeniami. Jednocześnie instytucje finansowe mają obowiązek informowania GIIF o wszystkich podejrzanych przelewach krajowych bez względu na ich wysokość. Właśnie dlatego należy dokładnie wypełniać formularz transakcji, podając autentyczne dane nadawcy oraz czytelny tytuł transakcji.

Obowiązkiem instytucji finansowych oraz właścicieli kont osobistych i firmowych jest respektowanie obowiązującego prawa. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub planujesz nim zostać, to przy okazji dowiedz się, jakie są rodzaje kont firmowych. W naszych artykułach wyjaśniamy też, czy trzeba mieć konto firmowe, kto może łączyć takie z osobistym oraz jakie konto firmowe wybrać w danej sytuacji.

Wybrane banki decydują się na informowanie o przelewach, których kwota nominalna jest niższa, np. 10 000 euro. Zależy to przede wszystkim od polityki przyjętej przez instytucję finansową. Może dojść do sytuacji, w której podejrzenia wywoła znacznie mniejszy przelew. Kontrola skarbowa ma wówczas swoje uzasadnienie. Właśnie dlatego banki informują GIIF o przelewach:

 • cyklicznych na mniejsze kwoty i w małym odstępie czasu;
 • bez danych nadawcy;
 • z budzącymi podejrzenia tytułami wpłat;
 • o podobnej wysokości realizowanych do różnych nadawców w krótkim czasie.

Powyższe sytuacje mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa, dlatego warto to sprawdzić. Tego typu kontrole wprowadzono w celu uszczelniania ordynacji podatkowej w Polsce oraz zapobiegania praniu pieniędzy i prowadzenia nielegalnych interesów.

Warto zwrócić uwagę również na przelewy wykonywane wewnątrz rodziny. Traktowane są one jako darowizna. Oczywiście ona również objęta jest limitami, które zwalniają z konieczności zapłacenia podatku. W jednym z naszych artykułów poruszaliśmy kwestię, czy zasilenie konta to darowizna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami limity dla tego typu przelewów to:

 • 10 434 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej (najbliższa rodzina);
 • 7 878 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej (dalsza rodzina);
 • 5 308 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej (znajomi - osoby niespokrewnione).

Nadwyżki od tych kwot podlegają opodatkowaniu nawet w przypadku darowizny. Obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o takiej transakcji spoczywa na osobie otrzymującej środki. Należy o tym pamiętać. Jeżeli tego nie zrobisz, to mogą spotkać Cię konsekwencje związane z brakiem realizacji obowiązku podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z urzędnikiem lub z renomowanym biurem rachunkowym.

Ile gotówki można wpłacić na konto bez kontroli?

Poruszyliśmy już kwestię przelewów. Teraz zweryfikujmy, ile można wpłacić na konto bez kontroli. Dotyczy to wpłat na własny rachunek bankowy, jak i wykonywanych przez inne osoby w placówce bankowej. Limity wpłat tego typu są takie same, jak w przypadku przelewów i wynoszą 15 000 euro. Oznacza to, że limit w złotówkach jest ruchomy i zależy od aktualnego kursu europejskiej waluty. Na początku 2024 roku waha się w przedziale 65 000 - 70 000 złotych.

Każda wpłata gotówki na konto w równowartości 15 000 euro lub więcej podlega zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Robi się to w celu sprawdzenia legalności wpłaty oraz określenia źródła pochodzenia środków posiadanych przez właściciela rachunku bankowego. Dotyczy to również wpłacania na konto bankowe oszczędności, które często przekraczają równowartość wspomnianych 15 000 tysięcy euro. Możemy jednak zostać zobowiązani do udowodnienia źródła pochodzenia pieniędzy.

Warto mieć na uwadzę, że kontroli mogą podlegać również wpłaty o mniejszej wartości. Dotyczy to m.in. mniejszych wpłat na konto, których dokonano w krótkim okresie czasu i ich łączna suma przekroczyła 15 000 euro.

Podobnie, jak w przypadku przelewów, tak i przy wpłatach gotówki na konto zwraca się uwagę na:

 • tytuły wpłat;
 • dane nadawcy lub ich brak;
 • regularność wpłat o podobnej wysokości.

Jakiekolwiek wątpliwości pracowników banku powinny być zgłaszane do przełożonego, a następnie przekazywane do GIIF w celach weryfikacyjnych. Za przeprowadzenie kontroli odpowiada Urząd Skarbowy. Musisz mieć świadomość tego, że powyższe zasady stosuje się zarówno do wpłat w stacjonarnych placówkach bankowych, jak i we wpłatomatach. Oznacza to, że skorzystanie z tego ostatniego rozwiązania nie uchroni Cię przed potencjalną kontrolą skarbową.

Ranking kont osobistych
1Konta, promocje i opinie w Banku Pekao

Konto Przekorzystne w Banku Pekao

35312 osób wybrało tę ofertę
Konto
0 zł
Karta
0 / 4 zł
Bankomaty
0 / 2,3% min. 5 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
Cechy konta
 • tanie i nowoczesne konto osobiste
 • funkcjonalna aplikacja mobilna PeoPay
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego Eurokonta Walutowego
 • 3,5% na koncie oszczędnościowym
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Typ karty płatniczej
 • Mastercard Debit FX
 • Visa Debit Gold
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
 • karta wielowalutowa
 • program rabatowy
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę

4 zł

opłata nie jest pobierana, jeżeli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł, a klient zrealizuje co najmniej 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty lub PeoPay
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł z bankomatów Banku Pekao
 • 0 zł za 2 wypłaty w miesiącu z bankomatów innych banków (dodatkowo musi być spełniony warunek: 500 zł wpływu na konto i 1 wykonana transakcja)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem
 • 0 zł z bankomatów Banku Pekao
 • 0 zł za 2 wypłaty w miesiącu z bankomatów innych banków (dodatkowo musi być spełniony warunek: 500 zł wpływu na konto i 1 wykonana transakcja)
 • 2,3% min. 5 zł – w pozostałych przypadkach
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

2,3%, min. 5 zł (0 zł, jeżeli miesięczne wpływy wynoszą min. 500 zł, a klient zrealizuje co najmniej 1 transakcję bezgotówkową za pomocą karty lub PeoPay).

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł we wpłatomatach Pekao

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

5 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

9,90 zł

Przelew zagraniczny SWIFT
 • 0,50% min 30,00 zł max 250,00 zł (tryb zwykły)
 • 0,60% min 50,00 zł max 300,00 zł (tryb pilny)
 • 0,75% min 70,00 zł max 400,00 zł (tryb ekspres)
Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa
Telefon+48 22 59 12 232 lub 801 365 365
NIP526-000-68-41
Ukryj szczegóły
Konto
0 zł
Karta
0 / 5 / 11 zł
Bankomaty
0 / 1 / 5 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
Cechy konta
 • możliwość realizacji transakcji walutowych bez prowizji
 • dostęp do programu rabatowego zapewniającego korzyści u licznych partnerów
 • dostęp do ubezpieczenia assistance
 • dostęp do lokat o atrakcyjnym oprocentowaniu
 • bezpłatne wypłaty środków z bankomatów na terenie całej Polski, a także poza jej granicami
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta

0 zł

Typ karty płatniczej
 • Visa Millennium 360°
 • Mastercard Millennium 360°
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł po spełnieniu warunku aktywności:
  • dla osób 18 - 26 lat - wykonanie 1 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
  • dla osób powyżej 26 lat - wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • 5 zł – dla osób w wieku 18-26 lat
 • 11 zł – dla osób powyżej 26 lat
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł w bankomatach Banku Millennium
 • 0 zł w pozostałych bankomatach po spełnieniu warunku aktywności:
  • dla osób 18 - 26 lat - wykonanie 1 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
  • dla osób powyżej 26 lat - wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu
 • 1 zł w bankomatach Santander Bank Polska oraz Planet Cash
 • 5 zł w pozostałych bankomatach
Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą

5 zł + 2% za przewalutowanie dla kwot powyżej 1000 zł / miesięcznie

bank nie pobiera opłat, po spełnieniu warunku aktywności: wykonanie 5 transakcji kartą lub Blikiem w miesiącu

Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

9,90 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł, spread 5,8%

Przelew zagraniczny SWIFT

0,5% (min. 20 zł max. 125 zł) kwoty przelewu

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Telefon801 331 331 lub +48 22 598 40 40
NIP526-021-29-31
Ukryj szczegóły
Konto
0 / 6 zł
Karta
0 / 9 zł
Bankomaty
0 / 3 zł
Przelew internetowy
0 zł
Płatności mobilne
Cechy konta
 • rachunek dla osób od 13. roku życia
 • możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb,
 • brak opłat za przelewy krajowe
 • możliwość wykupienia pakietów bezpłatnych wypłat z bankomatów w kraju i za granicą
Aplikacja mobilna Tak
Promocje
Opłata za otwarcie konta

0 zł

Miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat lub wykonasz transakcje na kwotę min. 300 zł Blikiem lub kartą
 • 6 zł w przeciwnym razie
Typ karty płatniczej
 • Dopasowana Mastercard,
 • Dopasowana Visa
Funkcjonalności karty
 • realizacja płatności zbliżeniowych
 • realizacja płatności internetowych
 • cashback
 • zabezpieczenie 3D Secure
 • karta wielowalutowa
 • program rabatowy
Opłata za wydanie karty

0 zł

Miesięczna opłata za kartę
 • 0 zł, jeśli masz mniej niż 26 lat i wykonasz 1 transakcję kartą lub Blikiem
 • 0 zł, jeśli masz powyżej 26 lat i wykonasz transakcje na kwotę min. 300 zł Blikiem lub kartą
 • 9 zł w przeciwnym razie
Płatności mobilne
Wypłata gotówki w bankomatach w Polsce
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska
 • 0 zł za wypłaty z pozostałych bankomatów, realizowane za pomocą BLIK
 • 0 zł ze wszystkich bankomatów w Polsce (tylko dla osób do 26. roku życia)
 • 3 zł z obcych bankomatów dla klientów powyżej 26 roku życia

5 zł za pakiet darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce

Wypłata gotówki w bankomatach Blikiem

0 zł

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
 • 0 zł + 2,8% prowizji dla osób do 26. roku życia
 • 5 zł + 2,8% prowizji dla pozostałych osób
Wpłata gotówki we wpłatomacie

0 zł - we wpłatomatach Santander

Przelew krajowy

0 zł

Przelew natychmiastowy

0 zł

Przelew na telefon BLIK

0 zł

Przelew europejski SEPA

0 zł

Przelew zagraniczny SWIFT

0,2% wartości przelewu (min. 20,00 zł, max. 200,00 zł)

Zlecenie stałe

0 zł

Polecenie zapłaty

0 zł

Dane adresoweAl. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Telefon1 9999 lub +48 61 81 1 9999
NIP896-000-56-73
Ukryj szczegóły

Dlaczego Urząd Skarbowy kontroluje tego typu transakcje?

Wiemy już, ile można wpłacić na konto bez kontroli ze strony Urzędu Skarbowego. Zadaniem urzędu jest zwiększenie kontroli nad transakcjami oraz wyłapywanie tych przelewów i wpłat, które mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa. Wszystko po to, aby uszczelnić system podatkowy w Polsce i przeciwdziałać praniu pieniędzy. Z roku na rok widać poprawę, co korzystnie przekłada się budżet państwa i potencjał prowadzenia strategicznych inwestycji.

Jeżeli w trakcie kontroli Urząd Skarbowy stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, to może pojawić się blokada środków na koncie osobistym. Stosuje się ją po to, aby zapobiec przerzuceniu środków na inne konta i trwa ona aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli w toku postępowania skarbowego zostanie potwierdzona legalność transakcji oraz źródła gotówki, to konto zostanie odblokowane. Zgodnie z przepisami możliwe jest zajęcie konta przez Urząd Skarbowy bez powiadomienia o tym właściciela. Dzieje się tak wtedy, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie wykorzystywania danego rachunku do wyłudzania pieniędzy, w tym do wyłudzeń skarbowych.

Czasami zablokowanie konta ma miejsce wtedy, gdy nie poinformujemy urzędu o zmianie numeru konta firmowego i podejrzenia urzędników wywołają niestandardowe przelewy. Aby tego uniknąć, warto wiedzieć, jak zaktualizować numer konta w Urzędzie Skarbowym i ile ma się na to czasu. Ważne jest stosowanie się do terminów urzędowych.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!