Drugi próg podatkowy - jak go uniknąć?

Drugi próg podatkowy - jak go uniknąć?

W Polsce obowiązują progi podatkowe, po których przekroczeniu wzrasta stawka należnego podatku. Najnowsze zmiany w tym zakresie obowiązują od 2023 roku. Wejście na drugi próg podatkowy wiąże się z określonymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim z większą wysokością zobowiązań podatkowych. W tym artykule sprawdzimy, jaki jest drugi próg podatkowy, jak go liczyć, jak wygląda to w małżeństwie oraz jak go uniknąć.

Drugi próg podatkowy - od jakiej kwoty?

Instytucję drugiego progu podatkowego warunkują przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), czyli tzw. Ustawy o PIT. Zgodnie z nią w przypadku podatników opodatkowanych według skali stosuje się różne stawki podatku. Warunkowane są wysokością osiąganych dochodów.

Od jakiej kwoty drugi próg podatkowy? Zgodnie z najnowszymi przepisami w 2023 roku drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu dochodu rocznego na poziomie 120 000 złotych. Pierwszy próg podatkowy obowiązuje dla dochodów nieprzekraczających 120 000 złotych.

Jeżeli w danym roku podatkowym Twoje dochody są niższe niż 120 000 złotych, to musisz zapłacić podatek dochodowy w wysokości 12%. Kiedy drugi próg podatkowy zostanie przekroczony, to wówczas musisz zapłacić podatek dochodowy w wysokości 32%. To, co ważne to fakt, że wyższa stawka podatku dotyczy tylko nadwyżki powyżej 120 000 tysięcy złotych. Oznacza to, że przy zarobkach na poziomie 200 000 złotych musisz zapłacić 12% od 120 000 złotych i 32% od pozostałych 80 000.

Każdy podatnik powinien dokładnie znać progi podatkowe w Polsce i związane z nimi konsekwencje. Wszystko po to, aby umiejętnie optymalizować koszty podatkowe. Zapamiętaj, ile wynosi drugi próg podatkowy, aby kontrolować poziom swoich dochodów i uniknąć konieczności płacenia wyższej stawki podatku. Progi podatkowe mają zastosowanie przy formie opodatkowania wg skali. Jeżeli stosujesz ryczałt lub podatek liniowy, to wówczas wysokość drugiego progu podatkowego nie ma dla Ciebie większego znaczenia.

Należy pamiętać także o kwocie zmniejszającej podatek, która w Polsce wynosi 3600 złotych. Odejmuje się ją od wysokości należnej kwoty do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu.

Drugi próg podatkowy - brutto czy netto?

Wiemy już, od jakiej kwoty jest drugi dróg podatkowy. Wiele osób zastanawia się, czy kwoty podane w przepisach kwotami brutto, czy netto. Drugi podatek ma zastosowanie po przekroczeniu kwoty 120 000 złotych brutto. Należy o tym pamiętać, ponieważ drugi próg podatkowy brutto przekracza się już przy zarobkach na poziomie równym lub większym od 10 000 złotych brutto miesięcznie. Aby lepiej to zrozumieć, to drugi próg podatkowy netto pojawia się przy zarobkach na poziomie minimum 6900 złotych na rękę.

Drugi próg podatkowy jak obliczyć?

Jeżeli zarabiasz rocznie 119 000 złotych brutto, to wyliczenie należnego podatku wygląda następująco:

120 000 x 12% = 14 400 - 3 600 = 10 800 złotych

Jeżeli zarabiasz rocznie 200 000 złotych brutto, to wyliczenie należnego podatku wygląda następująco:

120 000 x 12% = 14 400 - 3 600 = 10 800 złotych

80 000 x 32% = 9 600 złotych

W tym drugim przypadku należny podatek wynosi dokładnie 20 400 złotych.

Drugi próg podatkowy dla małżonków

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą zdecydować się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej w celu optymalizacji wysokości należnego podatku dochodowego PIT. To dobry wybór wtedy, gdy jeden z małżonków zarabia więcej, niż wynosi drugi próg podatkowy. Wspólne rozliczenie daje wówczas sporo korzyści. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że przy tego typu rozliczeniu deklaracji podatkowej każdy z małżonków osobno może skorzystać z przysługujących mu ulg. Jeżeli uzyskany dochód wyniesie 120 000 złotych, to wspólne rozliczenie będzie neutralne, a podatek będzie w takiej samej wysokości, jak przy osobnych deklaracjach.

Przy wspólnym rozliczeniu podatku podatek płaci się jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy sumy kwoty dochodów obojga małżonków. Jeżeli jeden z małżonków zarabia zdecydowanie więcej, a razem ich łączne dochody nie przekraczają 120 000 złotych na osobę, to wspólne rozliczenie przyniesie korzyść w postaci zmniejszenia podatku dochodowego.

Aby możliwe było wspólne rozliczenie małżonków, muszą oni:

 • złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie;
 • pozostawać w ustroju wspólności majątkowej;
 • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (rozwód, separacja);
 • korzystać ze skali podatkowej jako formy opodatkowania.

Jak uniknąć drugiego progu podatkowego?

Każdy z nas chciałby płacić mniejszy podatek dochodowy. W firmie jednym ze sposobów na jego obniżenie jest odpowiednie księgowanie kosztów. W jednym z naszych poradników pisaliśmy o tym,jak zrobić koszty w firmie.

Podatnicy w postaci osób fizycznych również zastanawiają się nad tym, jak ominąć drugi próg podatkowy. W tym celu należy bardzo skrupulatnie rejestrować swoje przychody i koszty. W określonych przypadkach opłaca się wspólne rozliczenie z małżonkiem, aby nie przekroczyć limitu i nie wejść na drugi próg podatkowy, co wiąże się ze zwiększoną stawką. Kolejnym sposobem może być korzystanie z umów zlecenia i umów o dzieło, które nie podlegają opodatkowaniu na drugim progu.

Inne sposoby na to, jak nie wejść w drugi próg podatkowy, to m.in. korzystanie z dostępnych ulg, które obniżają podstawę opodatkowania. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • darowizny;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • ulgę na dzieci;
 • ulgę rehabilitacyjną;
 • ulgę termomodernizacyjną;
 • wpłaty na IKZE;
 • składki na rzecz związków zawodowych;
 • ulgę abolicyjną;
 • ulgę na Internet;
 • i inne.

Warto sprawdzić dostępne możliwości z dobrym księgowym. Zapisz, od ilu drugi próg podatkowy i pilnuj tego, aby go nie przekroczyć. Jeżeli jest to nieuniknione, to zadbaj o optymalizację kosztów podatkowych poprzez obniżenie podstawy do opodatkowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi poradnikami, w których pokazujemy m.in., jak generować koszty firmowe w celu legalnego obniżenia podatku dochodowego.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!