Mniejszy podatek dochodowy - jak zapłacić niższą kwotę?

Mniejszy podatek dochodowy - jak zapłacić niższą kwotę?

Każda osoba pracująca oraz każdy przedsiębiorca zobowiązani są do uiszczania podatku dochodowego. Jego wysokość zależy m.in. od wysokości rocznych dochodów oraz od wybranej formy rozliczenia. Często zastanawiamy się, jak zmniejszyć podatek dochodowy i jednocześnie zadbać o rozliczenie go zgodnie z obowiązującym prawem. W tym artykule pokażemy kilka sprawdzonych sposobów na to, aby płacić niższe podatki.

Sposoby na mniejszy podatek dochodowy

Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na mniejszy podatek dochodowy. Jednym z nich jest wygenerowanie kosztów firmowych. Koszty osiągnięcia przychodu skutecznie zmniejszają podstawę do opodatkowania przy rozliczaniu się wg podatku liniowego lub skali podatkowej. Jednocześnie sposób ten nie ma zastosowania, gdy wybierze się ryczałt. Wówczas płaci się jedną stawkę procentową niezależnie od generowanych kosztów. Jeżeli jednak rozliczasz się wg podatku liniowego lub skali podatkowej, to sprawdź jak zrobić koszty w firmie. Niezwykle ważne jest również prawidłowe księgowanie kosztów, aby móc skutecznie rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym.

Kolejnym sposobem na niższy podatek dochodowy jest korzystanie z przysługujących Ci ulg. Mogą korzystać z nich zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką danej ulgi, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z renomowanym księgowym. Wybrane opcje zmniejszenia podatku dochodowego możliwe są tylko przy określonym typie dochodów lub wybranej formie opodatkowania. Wśród szeregu ulg znajdują się m.in.:

 • ulga prorodzinna (na dzieci);
 • ulga abolicyjna (za pracę za granicą);
 • ulga dla krwiodawców;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • IKZE (konto emerytalne);
 • ulga na badania i rozwój;
 • inne ulgi dedykowane przedsiębiorcom.

Odpowiedzią na to, jak płacić niższy podatek dochodowy, może być wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Może okazać się, że wówczas może nawet dojść do uniknięcia konieczności płacenia tego zobowiązania. Jest to związane z tym, ze dochody małżonków są sumowane, a następnie dzieli się je na dwa lata.

W Polsce zastosowanie ma kwota wolna od podatku. To ulga skierowana w kierunku osób o niskich dochodach. W 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych. Jeżeli zarabiasz tyle lub mniej, to nie musisz płacić podatku dochodowego.

W jednym z kolejnych akapitów przedstawiamy skuteczne sposoby na to, jak zmniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zoptymalizować zobowiązania podatkowe, prowadząc działalność gospodarczą. Wszystkie wymienione metody są zgodne z przepisami polskiego prawa, jednak wielu podatników nie ma świadomości istnienia tych możliwości. Warto zadbać o zmniejszenie podstawy opodatkowania i zwiększenie swoich realnych dochodów.

Progi podatkowe w Polsce

Każdy z nas powinien mieć również świadomość tego, jakie progi i stawki podatkowe obowiązują w Polsce. Wszystko po to, aby zrozumieć skalę potencjalnych oszczędności po zastosowaniu optymalizacji podatkowej.

Przy skali podatkowej obowiązują dwa progi podatkowe w Polsce. Jeżeli kwota przychodu rocznego nie przekracza 120 000 złotych, to stawka wynosi 12%. Powyżej tej kwoty wchodzi się na drugi próg podatkowy. Stawka podatku wynosi wówczas 32% od nadwyżki powyżej 120 000 złotych.

Stawka podatku liniowego w Polsce wynosi 19%. Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku ryczałtu. Tu stawka podatku może być różna. Wyróżnia się pięć podstawowych wskaźników procentowych: 3%, 5,5%, 8,5%, 15% i 17%. Zależą one od specyfiki branży oraz rodzaju dystrybuowanych produktów lub świadczonych usług. Potencjał zastosowania wybranej stawki przy ryczałcie ewidencjonowanym należy skonsultować bezpośrednio ze specjalistą z zakresu księgowości.

Jak zmniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

W tej części poradnika sprawdzimy, jak zapłacić mniejszy podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych. Przepisy w tym zakresie stale ewoluują, dlatego rok do roku warto sprawdzić dostępne możliwości. Wszystko po to, aby maksymalnie skorzystać z potencjału optymalizacji zobowiązań podatkowych w Twoim przypadku.

Wspomnieliśmy już o kilku sposobach na to, jak płacić mniejszy podatek dochodowy. To m.in. korzystanie z przysługujących Ci ulg i odliczeń. Pierwszą z nich jest ulga rodzinna. Przy jednym lub dwójce dzieci można odliczyć 1 112,04 PLN za każde z nich. W przypadku trójki dzieci odlicza się 2 000,04 PLN za każde z nich, a w przypadku co najmniej czterech dzieci ulga wynosi aż 2 700 PLN na każde z nich.

Kolejną możliwością jest skorzystanie z ulgi dla honorowych dawców krwi. Jeżeli uzyskasz taki status, to możesz odliczyć nawet 6% podatku dochodowego w skali roku. Jeżeli dana osoba musi przyjmować leki, to ich koszt również można odliczyć od podatku. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą skorzystać z ulgi związanej z wydatkami na rehabilitację.

Jeżeli dotychczas nie korzystało się z ulgi związanej z użytkowaniem internetu, to również można w ten sposób obniżyć wysokość podatku dochodowego. Ulga przysługuje przed dwa następujące po sobie lata.

Inne sposoby na to, jak zmniejszyć podatek dochodowy na koniec roku, to m.in.:

 • ulga abolicyjna (za pracę za granicą);
 • ulga na zabytki;
 • ulga termomodernizacyjna (dla właścicieli domów jednorodzinnych);
 • ulga na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe;
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, a także na Kościół i organizacje pożytku publicznego;
 • darowizny na cele walki z COVID-19;
 • i inne.

Warto na bieżąco sprawdzać dostępne opcje i skorzystać z nich w konsultacji z renomowanym księgowym. Należy zadbać o to, aby rozliczenie podatku dochodowego było zgodne z prawem.

Jak zmniejszyć podatek dochodowy - działalność gospodarcza

O zmniejszenie podatku dochodowego mogą pokusić się również osoby prowadzące działalność gospodarczą ze statusem osoby prawnej. W tym wypadku chodzi o zoptymalizowanie podatku CIT, którego podstawa wynosi 19% lub 9% w przypadku małych podatników i firm rozpoczynających działalność gospodarczą.

Jeżeli zastanawiasz się, jak zmniejszyć podatek dochodowy w działalności gospodarczej, to warto inwestować w jej rozwój. Skuteczne sposoby to m.in. zakup urządzeń i różnych ruchomości do firmy, które poprawiają jej dochodowość. Wśród nich znajdują się m.in.: laptopy, drukarki i kserokopiarki czy też pojazdy. Ponadto w firmie warto księgować wszelkie koszty związane z podróżami służbowymi oraz utrzymaniem floty pojazdów, w tym koszty paliwowe oraz związane z serwisowaniem aut.

Prowadzenie biura stacjonarnego również stanowi koszt, dlatego jego utrzymywanie jest sposobem na obniżenie wysokości podatku dochodowego dla firm, czyli CIT. Również koszty odbywania spotkań biznesowych, np. wyjazdów na obiady lub kolacje z kontrahentami, można odliczać od podatku i w ten sposób skutecznie go zmniejszać.

Oczywiście inwestowanie w firmę, to również dbanie o rozwój kompetencji zatrudnianych osób. To kolejny ważny element kosztów prowadzenia biznesu. Wydatki związane ze szkoleniami, kursami i udziałem w konferencjach branżowych klasyfikowane są jako wydatki ponoszone w celu uzyskania przychodów. W związku z tym je również odliczamy od podstawy podatkowej i w ten sposób płacimy mniejszy podatek dochodowy dla firm.

Kolejne koszty do odliczeń, to m.in. korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów. Wiele firm decyduje się na outsourcing usług księgowych, obsługi informatycznej czy też outsourcing usług sprzątania. Każdy wydatek z tym związany jest kosztem, który pozwala zoptymalizować podatki w firmie.

Standardowym wyborem wielu przedsiębiorców w celu zmniejszenia wysokości podatku dochodowego jest leasingowanie maszyn, urządzeń i pojazdów. Jeżeli dany sprzęt jest potrzeby do funkcjonowania firmy oraz pozwoli Ci na wygenerowanie większych dochodów, to warto sprawdzić możliwości jego leasingowania. Oczywiście należy unikać zakupu i leasingu przedmiotów, które nie wpływają korzystnie na zwiększenie dochodowości biznesu. Wówczas, chcąc zmniejszyć podatek dochodowy, zmniejszamy również swoje zyski bez konkretnego uzasadnienia.

Każdy większy zakup na firmę warto konsultować ze specjalistą ds. księgowości, pod kątem zasadności zakupu i możliwości wliczenia go w koszty. Tylko w ten sposób można skutecznie zmniejszać podatek dochodowy CIT w firmie i jednocześnie wpływać na zwiększenie opłacalności prowadzonego biznesu. Bez wątpienia warto się nad tym zastanowić i skorzystać ze sposobów rekomendowanych w naszym poradniku. Prawo podatkowe zmienia się dynamicznie, dlatego warto śledzić je rok do roku w celu poszukiwania nowych możliwości optymalizacji wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od firm.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!