Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Kompetencje i uprawnienia komorników jako urzędników skarbowych dla wielu osób są niejasne. Nic dziwnego, ponieważ w praktyce często przepisy polskiego prawa nie mają pokrycia w rzeczywistych działaniach. Jedną z wątpliwości jest to, czy komornik może zająć konto członka rodziny. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco bliżej i spróbujemy rozłożyć je na czynniki pierwsze. Zapraszamy do lektury.

Czy komornik może zająć konto żony za długi męża?

W życiu może dojść do sytuacji, że jedna ze stron związku małżeńskiego wpadnie w zadłużenie. Jeżeli nie może się z nim uporać i nie jest w stanie porozumieć się z wierzycielami, to w konsekwencji może dojść do egzekucji komorniczej. Zanim do tego dojdzie, warto zastanowić się nad tym, czy komornik może zająć konto żony za długi męża i odwrotnie, czy komornik może zająć konto męża za długi żony. Pod uwagę bierzemy stan, gdzie każdy ze współmałżonków posiada osobne konto osobiste. Co mówią o tym przepisy polskiego prawa?

Pierwszym z analizowanych przypadków jest ten, w którym jeden ze współmałżonków zaciąga pożyczkę bez zgody drugiego. Wówczas przy wysokości zadłużenia poniżej 20 tysięcy złotych przepisy umożliwiają komornikowi zajęcie konta współmałżonka na poczet pokrycia zadłużenia wygenerowanego przez drugiego z małżonków. Jeżeli jednak kwota ta przewyższa 20 tysięcy złotych, to komornik nie ma możliwości zajęcia konta osobistego żony za długi męża i odwrotnie. To odpowiedź na to, czy komornik może zająć konto współmałżonka. W większości przypadków jest to nielegalne i urzędnik ten nie ma takich kompetencji. Jakakolwiek blokada środków na koncie osobistym współmałżonka jest wówczas niezgodna z prawem.

Obecne przepisy związane z zaciąganiem kredytów obligują małżonków do tego, aby na piśmie wyrazili zgodę na wzięcie kredytu w określonej kwocie. Jeżeli taki dokument został podpisany, to automatycznie poszerzają się kompetencje komornika. W takiej sytuacji może on zająć konto żony za długi męża lub męża za długi żony. W przypadku wystąpienia problemów z zadłużeniem, warto zweryfikować, czy podpisało się zgodę. Zablokowane konto przez komornika może być nieprzyjemną niespodzianką. Jeżeli się na to zanosi, to warto wiedzieć, co może zająć komornik i jak chronić swój majątek przed egzekucją. Oczywiście w całym tym procesie należy postępować zgodnie z prawem. W przypadku zadłużenia rekomenduje się negocjowanie z wierzycielami, aby uniknąć komornika.

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna lub córki?

Kolejna wątpliwość pojawia się przy zapytaniu, czy komornik może zająć majątek rodziców za długi syna lub córki. Tu również w większości przypadków nie ma takiej możliwości. To pełnoletnie dziecko odpowiada za swoje postępowanie i wygenerowane zadłużenie. Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć konto matki za długi syna lub córki musi być przecząca. Polskie prawo chroni rodziców w takich sytuacjach.

Zdarzają się jednak wyjątki. Kiedy rodzice przejmują odpowiedzialność za długi swoich dzieci? Dzieje się tak wtedy, gdy zobowiązanie powstało poprzez udzielenie poręczenia lub ustanowienie hipoteki (przy określonym tytule prawnym do lokalu). Wówczas odpowiedzialność finansowa spoczywa również na rodzicach, którzy takowego poręczenia majątkowego udzielili. Kolejnym przypadkiem jest dziedziczenie majątku po zmarłym dziecku, gdy w jego skład wchodzi zadłużenie. Sprawdzoną praktyką jest rezygnacja z przyjęcia całości spadku, dzięki czemu rodzice zabezpieczają swój majątek przed egzekucją komorniczą.

Jak działa to w odwrotnym przypadku? Czy komornik może zająć konto dziecka za długi rodziców? Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne. Jeżeli dług nie należy do dziecka, to komornik nie ma prawa egzekwowania go z majątku dziecka na poczet spłaty zadłużenia spowodowanego przez jego rodziców. Ponadto ochronie podlegają również konta bankowe niepełnoletnich dzieci, gdzie rodzice są współwłaścicielami. Zgodnie z przepisami polskiego prawa dziecko jest osobnym podmiotem prawnym i nie ma podstaw ku temu, aby swoim majątkiem odpowiadało za długi swoich rodziców.

Wyjątek stanowi przejęcie zadłużenia w formie spadku. Oczywiście można się przed tym uchronić poprzez rezygnację z całości spadku. Przed podjęciem takiej decyzji warto zweryfikować sytuację finansową zmarłego rodzica w posiadanej przez niego dokumentacji czy też w KRD. W jednym z naszych artykułów pisaliśmy o tym, czym jest krajowy rejestr dłużników.

Czy komornik może zająć wspólne konto?

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kont wspólnych. Czy komornik może zająć wspólne konto bankowe? Zgodnie z art. 891 Kodeksu Postępowania Cywilnego komornik może zająć konto wspólne dzielone przez małżonków w przypadku zadłużenia jednego z nich. Zajęcie jednak dotyczy tylko udziału dłużnika w danym koncie wspólnym. W praktyce jednak często dzieje się tak, że komornik blokuje całe konto wspólne na poczet spłacenia zadłużenia i wykorzystuje do tego wszystkie zgromadzone na nim środki.

Wiemy już, czy komornik może zablokować konto wspólne. Często jednak winnym zadłużenia jest tylko jeden z małżonków lub współwłaścicieli. Jak w takiej sytuacji chronić swój interes? Współwłaściciel konta wspólnego może podjąć stosowne kroki prawne, aby zabezpieczyć swoją część majątku przed egzekucją komorniczą. Należy niezwłocznie przystąpić do działania. Wówczas jest największa szansa na to, że część środków na koncie należących do niezadłużonej osoby zostanie skutecznie zabezpieczona. Niestety polskie prawo skonstruowane jest w ten sposób, że to współwłaściciel musi udowadniać to, że określona część środków zgromadzonych na koncie wspólnym należy do niego i nie wolno uwzględniać jej w egzekucji długu. Komornik nie ma obowiązku udowadniania tego, że jest inaczej.

Czy komornik może zająć konto współwłaściciela?

Wyjaśniono już, czy komornik może zająć konto wspólne. Co do zasady tak. Teraz przyjrzymy się zagadnieniu, czy komornik może zająć konto współwłaściciela. Dotyczy to konta osobistego, które należy do współwłaściciela konta wspólnego dzielonego z zadłużoną osobą. Zgodnie z przepisami polskiego prawa nie ma takiej możliwości, chyba że współwłaściciel odpowiada za zadłużenie i jest to udokumentowane.

W praktyce oznacza to, że konto osobiste współwłaściciela zadłużonego konta wspólnego jest chronione, o ile to on nie jest dłużnikiem. Komornik nie ma mocy prawnej, aby doprowadzić do jego zablokowania i egzekwowania z niego środków na poczet zadłużenia innej osoby niezależnie od stopnia powiązania. Dotyczy to również członków najbliższej rodziny.

Choć jest to trochę zagmatwane, to jednak warto wyjaśnić to na prostym przykładzie. Małżonkowie mogą mieć wspólne konto oraz równolegle prowadzić osobiste rachunki bankowe. Jeżeli jeden z nich jest odpowiedzialny za powstałe zadłużenie, to odpowiada za nie swoim kontem osobistym, a komornik może również zająć konto wspólne, o czym już pisaliśmy. Jednocześnie komornik nie może zająć konta osobistego małżonka, który nie odpowiada za zadłużenie i powstało ono bez jego pisemnej zgody (np. przy zaciąganiu kredytu). W ten sposób chronione są środki osoby niezadłużonej przed nielegalną i nieetyczną egzekucją komorniczą.

Zdecydowanie warto znać swoje prawa, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i potrzeby dociekania swoich racji przed sądem. Tego typu sprawy mogą ciągnąć się latami. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi innymi poradnikami o tej tematyce, w których wyjaśniamy, ile komornik może wciąż z emerytury oraz czy komornik może zająć konto bez powiadomienia o tym jego właściciela. Zapraszamy do lektury.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!