Czy komornik może zająć konto?

Czy komornik może zająć konto?

Wpadnięcie w problemy finansowe przewraca do góry nogami nasze życie. Niezbędne jest wtedy przewartościowanie swoich potrzeb i wartości, aby skutecznie uporać się z tym problemem. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to szybko i sprawnie. Wówczas stajemy przed widmem zajęcia komorniczego konta bankowego. W tym artykule sprawdzimy, czy komornik może zająć konto i wynagrodzenie dłużnika, kiedy to się dzieje oraz na jakiej podstawie prawnej.

Czy komornik może zablokować konto?

Zadaniem komornika jako urzędnika państwowego jest wypełnianie wyroku sądowego poprzez zajęcie majątku dłużnika. Robi to na poczet spłaty zadłużenia. Czy komornik może zablokować konto w tym procesie? Oczywiście, że tak. Blokada środków na koncie osobistym dłużnika to jeden z najczęstszych i najskuteczniejszych sposobów na wyegzekwowanie wierzytelności.

Dłużnicy powinni mieć świadomość tego, że już nawet niewielkie przeterminowane zobowiązania są podstawą do tego, aby komornik rozpoczął egzekucję z rachunku bankowego. Dotyczy to m.in. niezapłaconych mandatów. Zablokowane konto przez komornika to nic przyjemnego. Dochodzi do sytuacji, gdy tracimy dostęp do środków na nim zgromadzonych. W jednym z naszych poradników wskazujemy na to, co zrobić w takiej sytuacji.

Odpowiedzi na to, czy komornik może zająć konto bankowe, warto poszukać w przepisach polskiego prawa. Podstawą jest tu Ustawa Kodeksu Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z nią komornik może rozpocząć egzekucję wierzytelności z konta bankowego dłużnika. Procedura rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy urzędnik posiada tytuł wykonawczy, czyli sądowy nakaz zapłaty lub wyrok sądu. Przepisy prawa wskazują również na to, czy komornik może zająć konto oszczędnościowe. Jeżeli jest to niezbędne do spłaty wierzytelności, to jest to standardowe i w pełni legalne działanie komornicze.

Niezależnie od obecnej sytuacji finansowej, warto znać swoje prawa i wiedzieć m.in. co może zająć komornik. Nigdy nie wiadomo, czy wiedza ta nie przyda się w przyszłości nam lub komuś z naszego otoczenia. Przepisy polskiego prawa jasno definiują m.in. to, ile komornik może wziąć z emerytury oraz jaką część środków musi pozostawić na rachunku, ponieważ jest ona niezbędna do podstawowej egzystencji dłużnika.

Wiele osób zastanawia się również, czy komornik może zająć wynagrodzenie i konto razem. Jeżeli jest to niezbędne do egzekucji wierzytelności, to jest to możliwe. Jednocześnie urzędnik musi zapewnić dłużnikowi środki niezbędne do przeżycia. Ta część wynagrodzenia jest chroniona przed zajęciem komorniczym, podobnie jak środki uzyskiwane z tytułu wybranych świadczeń socjalnych na dzieci i osoby chore. Niedozwolone jest również zajmowanie rachunków bankowych członków rodziny dłużnika. Więcej pisaliśmy o tym w naszym artykule: Czy komornik może zająć konto członka rodziny.

Kiedy komornik może zająć konto?

Zastanawiasz się, kiedy komornik wchodzi na konto? Odpowiedź jest bardzo prosta. Podstawą do tego jest otrzymanie tytułu wykonawczego egzekucji komorniczej. Takim tytułem jest sądowy nakaz zapłaty lub wyrok sądu. Ponadto komornik może zająć konto na wniosek:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Urzędu Skarbowego;
  • Izby Celnej;
  • Jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe zajęcia związane są z nieprawidłowościami w rozliczeniach finansowych lub z zadłużeniem wobec wymienionych podmiotów. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto spróbować porozumieć się z wierzycielami oraz przystąpić do reorganizacji swojego życia w celu pozbycia się zadłużenia i uniknięcia dodatkowych kosztów. Z tymi zawsze wiąże się egzekucja komornicza. Jeżeli masz problemy z wypłacalnością i widmo komornika się do Ciebie zbliża, to sprawdź w naszym poradniku, jak wyjść z długów i skorzystaj z naszych rekomendacji. Warto również skonsultować się z doradcą finansowym, który specjalizuje się w oddłużaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia dłużnika o tym fakcie? Co do zasady urzędnik jest zobowiązany o poinformowaniu o zajęciu rachunku bankowego. Zdarza się jednak, że nie jest to wymagane. W przypadku egzekucji komorniczej związanej z pokryciem wierzytelności powstałych z tytułu niezapłaconych alimentów lub renty, dłużnik nie musi otrzymać informacji o zajęciu konta. Tego typu przypadki charakteryzują się tym, że bank niezwłocznie przekazuje zasądzone środki komornikowi, aby ten mógł pokryć zadłużenie. W przypadku innych zobowiązań musi jednak poczekać minimum 7 dni z przelaniem pieniędzy. W każdej sytuacji dłużnik ma prawo bronić się przed egzekucją komorniczą (np. poprzez wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego).

Po jakim czasie komornik wchodzi na konto?

Komornik może zająć konto od razu po otrzymaniu tytułu wykonawczego. W tym celu wysyła do dłużnika oraz danego banku zawiadomienie o zajęciu konta. Standardowo komunikacja z instytucją finansową przebiega sprawnie, ponieważ ma formę elektroniczną. W kontakcie z dłużnikiem stosuje się formę pisemną listów. Gdy bank otrzyma takie zawiadomienie, to blokuje konto dłużnika. Nie świadczy to jednak o tym, że środki od razu zostają przelane na konto komornika, aby mógł nimi dalej dysponować w celu pokrycia zadłużenia.

Obecnie komornicy działają bardzo skutecznie. Oznacza to, że bez problemu zlokalizują kolejne rachunki bankowe zakładane przez dłużnika. W związku z tym zakładanie nowych kont i przelewanie na nie środków nie jest skutecznym sposobem na zabezpieczenie swojego majątku przed egzekucją komorniczą.

Jak już wspomnieliśmy, natychmiastowe przekazanie środków odbywa się tylko w przypadku przeterminowanych alimentów i renty. W pozostałych przypadkach bank ma obowiązek wstrzymać się z tym przez siedem dni. To czas dla dłużnika na podjęcie środków obronnych, który gwarantowany jest przez przepisy polskiego prawa.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął konto?

Informacja o zajęciu konta przez komornika często spada na dłużników, jak grom z jasnego nieba. Zdarza się, że nie są nawet świadomi, dlaczego rachunek został zajęty. Choć polski system wciąż jest usprawniany, to jednak dochodzi w nim do pomyłek i niesłusznych blokad rachunków bankowych. Warto więc wiedzieć, jak sprawdzić, czy konto jest zablokowane przez komornika oraz jak sprawdzić, za co komornik zajął konto. Dotyczy to także rzeczywistych dłużników, którzy w oparciu o to mogą przygotować swoją obronę i próbować odłożyć w czasie egzekucję.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie informacji o wymiarze zadłużenia oraz powodach jego powstania. Podstawowe z nich to:

  • kontakt z komornikiem (obowiązkiem komornika jest wysłanie listu z określoną wysokością i rodzajem długu, danymi wierzyciela oraz kontaktem do urzędnika);
  • bezpośredni kontakt z wierzycielem;
  • weryfikacja rejestrów dłużników, w tym m.in.: BIK, KRD, ERIF, BIG;
  • złożenie pisemnego wniosku do komornika o wskazanie stanu zadłużenia (taki wniosek należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru).

Posiadanie informacji o wysokości zadłużenia, jego powodach oraz wierzycielach jest bardzo ważne. Na tej podstawie można przygotować skuteczny plan wyjścia z długów oraz spróbować dogadać się z wierzycielami. Choć egzekucja komornicza już się rozpoczęła, to jednak wciąż możliwe są rozwiązania, które zmniejszą wysokość zadłużenia lub rozłożą jego spłatę w czasie. Oczywiście doprowadzenie do takiego scenariusza jest zdecydowanie łatwiejsze przed rozpoczęciem egzekucji.

Pamiętaj o tym, że komornik nie może zająć wszystkich środków zgromadzonych na koncie bankowym. Przepisy chronią w ten sposób dłużników i definiują, czy komornik może zająć całe konto. Jest to związane z tym, że każdy człowiek potrzebuje środków do przeżycia i zapewnienia sobie choćby minimalnych warunków egzystencji. Dłużnik ma swoje prawa i powinien być tego świadomy. Warto wiedzieć też, jak komornik zajmuje konto i czy są sposoby na uniknięcie takiej sytuacji.

W naszych poradnikach opisujemy również m.in.: czym jest krajowy rejestr długów oraz jakie informacje można z niego pozyskać. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami. Poznasz w nich swoje prawa oraz techniki skutecznego wychodzenia z zadłużenia.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!