Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Wiele osób na co dzień zmaga się z problemami finansowymi. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele. Wśród nich wymienia się m.in.: utratę pracy, życie ponad stan, wypadki losowe czy też nietrafione inwestycje. Gdy wierzyciele stracą cierpliwość, to kierują sprawę do sądu. To początek drogi prowadzącej do egzekucji komorniczej. W tym artykule zastanowimy się  nad tym, czy komornik może zająć konto bez powiadomienia o tym dłużnika.

Czy komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika?

Jedną z wątpliwości zadłużonych osób jest to, czy polskie przepisy wskazują na obowiązek komornika informowania dłużnika o zajęciu konta bankowego. Co do zasady, urzędnik powinien listownie poinformować o tym dłużnika oraz w formie elektronicznej lub listownej poinformować o tym bank. Zawiadomienie tego typu musi być poparte sądowym nakazem zapłaty lub wyrokiem sądu.

W związku z tym, czy komornik może zająć konto bez powiadomienia dłużnika? Jeżeli komornik zajął konto bez powiadomienia dłużnika, to może to być działanie w stu procentach legalne. Takie postępowanie dozwolone jest podczas egzekwowania długów przeznaczonych na alimenty lub rentę. W takiej sytuacji możliwe jest zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia dłużnika. Ponadto bank ma obowiązek natychmiastowego przelania pieniędzy na konto urzędnika, który następnie spłaca wierzytelność. W przypadku innych rodzajów zadłużenia, bank musi wstrzymać się siedem dni przed wykonaniem takiej transakcji. To czas, jaki dłużnicy otrzymują na obronę swoich interesów i wejście na drogę prawną.

Jak obowiązek udzielenia informacji dłużnikowi o planowanym zajęciu konta wygląda w praktyce? Niestety standardem jest zablokowane konto przez komornika jeszcze przed tym, jak dłużnik otrzyma stosowne pismo. Jest to związane z tym, że list do właściciela rachunku bankowego dochodzi dłużej, niż informacja wysyłana do banku w systemie elektronicznym. W efekcie bank blokuje konto, zanim informacja dotrze do jego właściciela. To niekomfortowa sytuacja, która utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Wysłanie listu poleconego wyczerpuje przepisy mówiące o tym, czy komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika o zajęciu konta. Zawiadomienie jest dowodem na to, że tak się wydarzyło. W praktyce osoba zadłużona dowiaduje się o tym odpowiednio wcześniej. Jest to związane z systemem stosowanym w Polsce oraz z różną formą przekazywania komunikatów pomiędzy instytucjami.

Znajomość obowiązków komornika i praw oraz obowiązków dłużnika to klucz do podejmowania właściwych decyzji w trakcie prowadzonego postępowania. Warto wiedzieć m.in. co może zająć komornik. W naszych poradnikach wyjaśniamy również, czy komornik może zająć konto członka rodziny i dlaczego jest to nielegalne.

Podczas korespondencji z komornikiem wykorzystuj pisma z potwierdzeniem odbioru. Dokumenty te mogą stanowić ważny dowód w walce o ochronę majątku dłużnika. Są także potwierdzeniem tego, że urzędnik otrzymał Twoje pismo. Czasami pod wątpliwość poddaje się to, czy komornik udziela informacji przez telefon. Oczywiście dłużnik może skorzystać z tej formy kontaktu, jednak wówczas nie ma żadnego materiału potwierdzającego, że miał on miejsca, ani czego dotyczył.

Czy komornik może zająć konto bez informacji?

We wcześniejszych fragmentach tego artykułu wskazaliśmy na to, czy komornik może wejść na konto bez powiadomienia dłużnika. Jest to możliwe i w praktyce w większości przypadków blokada następuje jeszcze przed tym, jak informacja dotrze do dłużnika. Ze względu na stosowany system, banki wstrzymują się z przekazaniem środków urzędnikowi przez siedem dni. Tyle czasu powinno wystarczyć na to, aby dłużnik otrzymał pismo oraz mógł podjąć stosowne kroki w celu ochrony swojego interesu.

Czy w sytuacji, w której komornik wszedł na konto bez powiadomienia, możemy w jakikolwiek sposób bronić swoich praw? Choć jest to trudne, to jednak obecnie w Polsce funkcjonuje taka zasada. Dotyczy to zajęć komorniczych bez powiadomienia w sytuacjach, gdy dłużnik nie wiedział nic o toczącym się postępowaniu sądowym w tej sprawie. Jeżeli uda się to udowodnić, to jest szansa na wstrzymanie egzekucji komorniczej i odblokowanie rachunku bankowego. W określonych okolicznościach osoba zadłużona może nie tylko wstrzymać egzekucję, ale również ją umorzyć i odzyskać swoje pieniądze.

Ze względu na złożoność całej procedury, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tym obszarze. W trakcie procesu stosuje się korespondencję krzyżową pomiędzy sądem, wierzycielem i komornikiem. Wymaga to zachowania terminów, doświadczenia i doskonałej znajomości przepisów prawnych. Do sądu składa się wniosek o prawidłowe doręczenie przesyłki sądowej. W tym samym czasie wysyła się także wnioski do komornika i wierzyciela. Do pierwszego kieruje się pismo o wstrzymanie czynności komorniczych, a do drugiego pismo sugerujące ściąganie długu w oparciu o nieważny tytuł wykonawczy (wyrok sądu lub sądowy nakaz zapłaty).

Jeżeli sprawa rozwinie się po myśli dłużnika, to otrzyma on z sądu pismo uchylające klauzulę wykonalności tytułu wykonawczego. Dokument ten powinien być niezwłocznie dostarczony do wierzyciela i komornika. Wtedy obowiązkiem komornika jest umorzenie egzekucji. Jeżeli po tej czynności urzędnik obarczy dłużnika jej kosztami, to należy złożyć skargę na czynności komornika. Jest to związane z tym, że zgodnie z prawem koszty umorzonej egzekucji powinien pokryć wierzyciel. Choć cała procedura jest skomplikowana, to jednak stanowi furtkę dla dłużników, którzy chcą wykorzystać fakt niepoinformowania ich o toczącym się postępowaniu, a następnie o zajęciu konta bankowego.

Podobno nie ma sytuacji bez wyjścia. To samo dotyczy problemów finansowych. Jeżeli wpadasz w zadłużenie, to dowiedz się, jak skutecznie sobie z tym poradzić i sprawnie się go pozbyć. Im więcej informacji uzyskasz, tym łatwiej Ci będzie podejmować kluczowe decyzje. Przy okazji sprawdź, czym jest krajowy rejestr dłużników oraz jakie informacje w nim znajdziesz. Zachęcamy do lektury naszych artykułów.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!