Zablokowane konto przez komornika - co robić?

Zablokowane konto przez komornika - co robić?

Masz konto zablokowane przez komornika i zastanawiasz się co zrobić? Taka sytuacja nie jest niczym przyjemnym. Warto jednak znać swoje prawa i odpowiednio zareagować w takiej sytuacji. Przepisy zapewniają częściową ochronę dłużnikom, aby zapewnić im środki niezbędne do podstawowej egzystencji. Sprawdź, co zrobić, gdy komornik zajął konto bankowe. Jeżeli to tylko możliwe, to unikaj tego typu sytuacji.

Co zrobić jak komornik zajmie konto?

O tym, czy komornik może zająć konto bankowe dłużnika, pisaliśmy w jednym z naszych poradników. Standardowo jest to najczęściej wykorzystywany i najskuteczniejszy sposób na spłatę wierzytelności. Niestety problem ten może dotknąć wielu z nas. Nietrafione decyzje inwestycyjne, utrata pracy czy też życie ponad stan to tylko kilka przyczyn problemów finansowych. Jeżeli przestajemy sobie z nimi radzić, to wierzyciele mogą stracić cierpliwość. Skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie przez wierzyciela wyroku sądowego lub sądowego nakazu zapłaty skutkuje rozpoczęciem egzekucji komorniczej.

Powodem tego, że komornik zablokował konto bankowe, są niezapłacone wierzytelności. Jeżeli urzędnik prześle zawiadomienie o zajęciu rachunku, to bank zobowiązany jest do jego blokady. Tak naprawdę wystarczy niezapłacony w terminie mandat, aby zgodnie z prawem zaistniała podstawa do zajęcia konta bankowego. W związku z tym warto być ostrożnym oraz unikać takich sytuacji. Gdy masz problemy finansowe, to negocjuj z wierzycielami, zapoznaj się z tym, jak wyjść z długów i przeorganizuj swoje codzienne życia. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Zajęcie konta bankowego dłużnika nie jest możliwe wtedy, gdy wierzyciele nie wystąpią z wnioskiem o rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Jeżeli taki wniosek został złożony, to zadaniem komornika jest odzyskanie długów z majątku dłużnika. Pierwszym krokiem jest zajęcie rachunku bankowego. W większości sytuacji komornik musi poinformować dłużnika o blokadzie konta. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wierzytelności są niezapłaconymi alimentami lub rentą. Wówczas nie ma konieczności informowania dłużnika o zajęciu, a bank natychmiast przelewa zasądzoną kwotę długu na konto urzędnika. Jeżeli wierzytelności mają inny charakter, to po zajęciu konta dłużnik ma siedem dni na obronę. Może wówczas bronić się przed egzekucją komorniczą m.in. poprzez wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Po upływie siedmiu dni bank przelewa środki do komornika.

Komornik zajął konto bankowe? Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim należy ustalić, o jakie wierzytelności chodzi, jaka jest ich wysokość i kto jest wierzycielem. Na tej podstawie można sprawdzić, czy nie doszło do błędu administracyjnego i niesłusznego zajęcia konta. Niestety pomimo usprawnienia działania państwa, tego typu sytuacje sporadycznie się zdarzają. Wówczas należy natychmiast zgłosić to komornikowi oraz skierować sprawę do sądu. Wszystko po to, aby niesłusznie nie stracić majątku.

Dłużnik powinien otrzymać list od komornika, w którym znajdują się takie informacje jak:

  • rodzaj zadłużenia i jego wysokość;
  • dane wierzyciela;
  • kontakt do komornika prowadzącego sprawę.

Ponadto charakter zadłużenia można sprawdzić poprzez: bezpośredni kontakt z wierzycielem, złożenie pisemnego wniosku do komornika lub sprawdzenie rejestru dłużników (m.in.: BIK, KRD, ERIF, BIG). W jednym z naszych poradników pisaliśmy o tym, czym jest krajowy rejestr dłużników i jak działa.

Jak odblokować konto zajęte przez komornika?

Co zrobić, gdy komornik zajmuje konto bankowe i chcemy je odblokować? Zadanie nie należy do najprostszych. Oczywiście najlepszym  rozwiązaniem jest spłata całości zadłużenia i pozbycie się tego problemu. Niestety nie każdy dłużnik jest w stanie zrobić to od ręki. Przy chęci spłaty zadłużenia należy skontaktować się bezpośrednio z komornikiem. Jeżeli suma wierzytelności jest zbyt wysoka, to można ją rozłożyć na raty, a następnie pilnować terminów ich spłaty.

Kolejnym rozwiązaniem na to, co zrobić, jak komornik zablokuje konto bankowe, jest bezpośredni kontakt z wierzycielem lub wierzycielami. Dłużnik może złożyć im wniosek, w którym uzasadnia swoje trudne położenie i argumentuje, że blokada konta stanowi dla niego duży problem w kontekście utrzymania się oraz w stabilizacji finansowej. Docelowo ma to prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika i w zwiększeniu trudności ze spłatą zadłużenia. Jeżeli jako dłużnik zawrzesz umowę z wierzycielem, to należy przedstawić ją komornikowi i dopilnować tego, aby skontaktował się z bankiem w celu odblokowania rachunku bankowego. Jeżeli tego nie zrobisz, to blokada na Twoim koncie może się utrzymać. To jedna z metod, jak odblokować konto w banku zajęte przez komornika. Oczywiście nie zawsze okazuje się skuteczna.

Co zrobić, gdy komornik wejdzie na konto, a kwota zadłużenia jest niewielka (np. niezapłacony mandat)? W takiej sytuacji istnieje opcja kontaktu z instytucją bankową w celu złożenia wniosku o spłacenie zaległości z kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Dzięki temu zadłużenie zostanie spłacone, a Ty szybko odblokujesz swoje konto, co ułatwi Ci codzienne funkcjonowanie.

Każdy dłużnik powinien mieć świadomość swoich praw i tego, co może zająć komornik czy też ile komornik może wziąć z emerytury. Pisaliśmy o tym w naszych artykułach. Przede wszystkim blokada nie może dotyczyć wszystkich środków zgromadzonych na koncie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wolna kwota od zajęcia komorniczego to 3600 złotych brutto (2700 netto). Komornik może pobierać nadwyżkę, jednak taką sumę zawsze musi zostawić. Jest to związane z tym, że to ustalone minimum pozwalające na podstawową i bezpieczną egzystencję.

W kontekście praw i obowiązków dłużników pisaliśmy też o tym, czy komornik może zająć konto członka rodziny i jak postępować w sytuacji, gdy do takiego działania dojdzie. Oczywiście jest to niezgodne z prawem. Kolejną wątpliwością jest to, czy komornik może zająć konto bez powiadomienia o tym dłużnika. W naszym artykule wskazaliśmy na sytuacje, w których przepisy dopuszczają taką możliwość.

W jakim czasie komornik musi odblokować konto?

Jak szybko komornik musi odblokować konto? Obowiązkiem komornika jest odblokowanie konta po wyegzekwowaniu całej sumy wierzytelności. Powinno to nastąpić niezwłocznie, aby nie utrudniać życia osoby, która nie jest już dłużnikiem. Standardowo cała procedura trwa do kilku dni roboczych od ściągnięcia ostatniej kwoty należności z konta.

Ponadto maksymalny czas blokady konta bankowego dłużnika trwa trzy miesiące. Tyle daje się komornikowi na wykonanie egzekucji z rachunku. Nie oznacza to jednak, że dłużnik przez pełne trzy miesiące boryka się z taką sytuacją. Jeżeli zobowiązanie zostanie pokryte wcześniej, to komornik musi szybciej zejść z konta.

Wiemy już, co zrobić, aby komornik odblokował konto i ile czasu ma na to urzędnik. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że osoba ta ma dodatkowe uprawnienia. Jednym z nich jest celowe wydłużenie blokady konta po ściągnięciu należności. Choć dzieje się to relatywnie rzadko, to jednak komornik może podjąć taką decyzję z obawy przed tym, że dłużnik od razu ponownie obciąży rachunek bankowy. Sytuacja przedłużonej blokady ma również miejsce, gdy nastąpi zbieg egzekucji (kilku wierzycieli).

Jeżeli komornik zwleka z odblokowaniem konta, to dłużnik ma prawo domagania się przyspieszenia całej procedury. W tym celu należy powołać się na polskie przepisy prawa egzekucyjnego. Bank po otrzymaniu zawiadomienia od komornika w ciągu kilku dni roboczych odblokowuje konto bankowe.

Wiesz już, co zrobić, jak komornik blokuje konto bankowe. Warto jednak unikać takich sytuacji i rozsądnie gospodarować zasobami finansowymi. Wszystko po to, aby uniknąć zadłużenia i konsekwencji z nim związanych.

Komentarze i opinie użytkowników

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
Bądź pierwszy, napisz opinię!