Konto db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Banku

Konto db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Banku
Źródło: Strona WWW Deutsche Bank

Deutsche Bank Polska S.A., działający jako agent firmy inwestycyjnej DB Securities S.A., oferuje swoim klientom szeroki wybór kompleksowych usług związanych z inwestycjami na rynku krajowym i zagranicznym. Oferta Biura Maklerskiego Deutsche Bank to przede wszystkim bezpłatne konto maklerskie, wsparcie doświadczonych doradców, niskie prowizje i dostęp online do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

Konta, promocje i opinie w Deutsche Banku
db Makler w skrócie

Zalety rachunku:

 • niskie prowizje od obrotu na polskim rynku
 • możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych
 • dostęp do notowań mobilnych

Wady rachunku:

 • bardzo wysokie prowizje za dokonywanie transakcji na rynkach zagranicznych
 • brak kont IKE i IKZE
 • brak możliwości inwestowania na rynkach FOREX
 • wysokie prowizje za transakcje wykonywane osobiście i telefonicznie

Niskie prowizje z darmowym db Makler

Rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank to proste, funkcjonalne i przede wszystkim tanie rozwiązanie dla każdego, kto interesuje się inwestycjami na rynkach kapitałowych (krajowym i zagranicznych). Zarówno poczatkujący, jak i zaawansowani inwestorzy mogą korzystać z całkowicie darmowego rachunku maklerskiego, a także usług doradztwa inwestycyjnego.

Charakterystyczne i najważniejsze cechy Konta db Makler

 • brak opłat za otwarcie rachunku maklerskiego;
 • brak opłat za prowadzenie rachunku;
 • możliwość inwestowania na polskim rynku pierwotnym i wtórnym, m.in.:
  • obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne,
  • akcje,
  • certyfikaty funduszy inwestycyjnych,
  • instrumenty pochodne notowane na GPW: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe MiniWig20;
 • możliwość inwestowania na zagranicznym rynku;
 • możliwość negocjowania stawek prowizji;
 • 0,19% wartości transakcji (minimum 1,90 złotych) – prowizja (przez Internet) od obrotu akcjami na rynku polskim ;
 • 0,14% wartości transakcji (minimum 1,90 złotych) – prowizja (przez Internet) od obrotu obligacjami na rynku polskim;
 • prowizja (przez Internet) od obrotu prawami pochodnymi:
  • 8 złotych - kontrakty terminowe na indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR,
  • 0,30 złotych - kontrakty terminowe na waluty,
  • 3 złote kontrakty terminowe na akcje,
  • 2,0% wartości transakcji (minimum 2 zł i maksymalnie 9 zł od jednej opcji) – prowizja za obroty opcjami;
 • prowizja od obrotu akcjami zagranicznymi: 1% od wartości transakcji plus prowizja kwotowa uzależniona od rynku:
  • 100 EUR (Niemcy, Paryż, Bruksela, Oslo, Amsterdam, Madryt, Helsinki),
  • 150 EUR (Mediolan),
  • 50 GBP (Londyn),
  • 200 CHF (Zurych, Tokio),
  • 100 CAN (Montreal),
  • 100 USD (USA),
  • 25 000 HUF (Budapeszt),
  • 3000 CZK (Praga),
  • 100 EUR (inne, pozostałe rynki regulowane);
 • brak opłat za przelewy na rachunek prowadzony w Deutsche Banku;
 • 5 zł za przelew na rachunek prowadzony w innym banku;
 • 0,2% wartości przelewu (minimum 115 złotych, maksymalnie 315 złotych) za przelewy na zagraniczny rachunek lub do innego banku krajowego realizowanego w walucie obcej;
 • notowania GPW w czasie rzeczywistym:
  • 0 złotych - 1 najlepsza oferta,
  • 88 złotych - 5 najlepszych ofert,
  • 174 złote za pełen arkusz ofert.
 • kwartalna opłata za przechowanie papierów wartościowych:
 • 0,003% wartości rynkowej papierów na rynku polskim,
 • 0,02% wartości rynkowej papierów na rynku polskim, jeśli przekracza ona 2 000 000 złotych,
 • 0,03% od wartości aktywów na rachunku zagranicznych papierów wartościowych w strefie EURO;
 • 0,06% od wartości aktywów na rachunku zagranicznych papierów wartościowych pozostałych rynków.
 • możliwość realizacji wypłat:
  • Internet – przez system transakcyjny, tylko i wyłącznie na powiązany rachunek prowadzony w Deutsche Banku,
  • telefonicznie – także na rachunki w innych bankach,
  • osobiście – wypłaty obsługiwane tylko i wyłącznie w siedzibie Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26. W przypadku realizacji wypłat powyżej 25 000 złotych konieczne jest zgłoszenie z dwudniowym wyprzedzeniem.

Platforma transakcyjna

Posiadacze rachunku w Biurze Maklerskim Deutsche Bank korzystają ze stabilnej i intuicyjnej platformy transakcyjnej ePromak Plus, która umożliwia m.in.:

 • spersonalizowanie systemu klienta;
 • nadzorowanie stanu rachunku maklerskiego;
 • zlecanie przelewów;
 • zlecanie uruchomienia oraz spłaty kredytu;
 • obsługę odroczonej płatności;
 • realizację zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych;
 • składanie zapisów w ofertach publicznych oraz na akcje z prawem poboru;
 • składanie zleceń otwierających i zamykających pozycje na rynku kontraktów terminowych;
 • obsługę blokad instrumentów pod depozyt zabezpieczający;
 • obserwację notowań;
 • podgląd analizy notowań oraz kompletnej informacji o zawartości i strukturze portfela klienta;
 • pobieranie wydruków i raportów.

Notowania giełdowe online i mobilne

Biuro Maklerskie Deustche Bank korzysta z dwóch nowoczesnych aplikacji firmy Statica, które zapewniają wysokiej jakości, stabilne źródło informacji o notowaniach giełdowych:

Program Notowania 4 Max Statica, którego głównym zadaniem jest wyświetlanie informacji o aktualnym stanie rynku dla instrumentów notowanych na GPW. Ta nowoczesna aplikacja dostarcza użytkownikom szereg narzędzi, począwszy od tabel notowań, poprzez okna szczegółów ofert i transakcji, statystykę sesji, kończąc na oknie pełnego arkusza zleceń. Co więcej, program posiada funkcję prezentacji graficznej wykresów notowanych instrumentów, wzbogaconą o rozbudowany wachlarz narzędzi analitycznych.

Aplikacji Notowania Mobilne 3.1 – stworzona z myślą o najbardziej wymagających inwestorach, którzy chcą mieć istotne informacje zawsze pod ręką. Obsługiwana przez urządzenia mobilne, zapewnia:

 • możliwość przeglądania listy transakcji od początku sesji;
 • dostęp do szczegółów notowań;
 • dostęp do linii ofert każdego instrumentu;
 • przejrzysty wykres z możliwością powiększania;
 • prezentację danych w postaci tabeli notowań z możliwością sortowania i zmiany kolejności wyświetlanych instrumentów.

Dodatkowe usługi

Posiadacze rachunku maklerskiego db Makler mają zapewniony dostęp nie tylko do różnego typu instrumentów giełdowych, ale i dodatkowych usług, takich jak:

Doradztwo inwestycyjne – bezpłatna usługa dla każdego klienta Biura Maklerskiego Deutsche Bank, świadczona na podstawie zawartej umowy. W ramach świadczonych usług, klient otrzymuje materiały zgodne z indywidualnym Profilem Inwestycyjnym Klienta oraz wybraną przez siebie strategią inwestycyjną, takie jak modelowe portfele funduszy inwestycyjnych (w jednym z trzech wariantów: lokacyjnym, zrównoważonym, agresywnym).

 • W przypadku strategii agresywnej, klient otrzymuje dodatkowo:
 • zalecenia inwestycyjne dla spółek notowanych na GPW (przygotowane na podstawie analizy technicznej);
 • modelowe portfele akcyjne z propozycją alokacji dla określonych sektorów oraz propozycje spółek dla każdej z branż.

Usługa Prywatny Makler – to indywidualna opieka maklerska dedykowana najbardziej wymagającym klientom, którzy posiadają na swoich rachunkach inwestycyjnych aktywa o wartości minimum 200 000 złotych. Usługa świadczona jest na podstawie Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego i zapewnia m.in.:

 • możliwość samodzielnego wyboru maklera, który będzie opiekował się portfelem klienta, dbał o jego inwestycje i pozostawał z nim w stałym kontakcie;
 • wsparcie makler w zakresie inwestowania na rynku polskim, przy nabywaniu:
 • instrumentów bezpiecznych, takich jak obligacje skarbu państwa,
 • dużych pakietów akcji,
 • instrumentów o mniejszej płynności,
 • a także najbardziej ryzykownych - instrumentów pochodnych;
 • sugestie maklera dotyczące inwestycji w akcje oraz fundusze ETF notowane na najbardziej płynnych rynkach zagranicznych;
 • możliwość swobodnego składania zleceń tzw. DDM (Zlecenia Do Dyspozycji Maklera) z dowolnymi warunkami realizacji, a w tym niedostępnych przy standardowych zleceniach;
 • dostęp do materiałów analitycznych, takich jak: raporty dzienne i miesięczne, obszerne opracowania dotyczące spółek z GPW oraz większości światowych giełd, przygotowywane przez analityków Deutsche Bank;
 • możliwość konsultowania własnych pomysłów inwestycyjnych i pozyskania opinii analityków Deutsche Bank.

Linia kredytowa w Bankowym Rachunku Inwestycyjnym – to oferta przeznaczona dla najbardziej aktywnych i dynamicznych inwestorów. Odnawialna linia kredytowa zapewnia dodatkowe środki w wysokości do 200% sumy wartości nieobciążonych aktywów na rachunku inwestycyjnym oraz środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym.

Materiały edukacyjne – to miniprzewodnik po świecie inwestycji, w którym można odnaleźć przede wszystkim podstawowe informacje na temat instrumentów giełdowych, analizy technicznej, zleceń giełdowych czy też harmonogramu notowań.

W kilku słowach o db Makler

Podsumowując, rachunek maklerski db Makler to przede wszystkim bardzo dobra propozycja dla inwestorów skoncentrowanych przede wszystkim na rynku polskim, którzy stawiają na obsługę transakcji w systemie online. W tej kategorii Biuro Maklerskie Deutsche Bank S.A. praktycznie nie ma sobie równych, ponieważ tak niskie prowizje stanowią istotną konkurencję dla innych Domów Maklerskich w Polsce. Należy jednak zauważyć, że ta konkurencyjność jest ściśle związana z obsługą przez Internet. Próba przejścia na bardziej tradycyjne rozwiązania jak kontakt osobisty czy telefoniczny niesie ze sobą znacznie wyższe stawki prowizji. To jednak nie powinno przeszkadzać inwestorom wybierającym nowoczesne rozwiązania i technologię, które umożliwiają im dynamiczne i aktywne działanie na GPW.

Ważne dokumenty

Informacje o Deutsche Banku

Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. to nowoczesne podejście do Klienta i niemal bezpłatna obsługa w systemie online. Deutsche Bank Polska S.A. oferuje bezpłatne konta maklerskie, wsparcie doświadczonych doradców, niskie prowizje, a także dostęp online do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.

Konta, promocje i opinie w Deutsche Banku
Więcej o Deutsche Banku

Opinie o db Makler w Deutsche Banku

Opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali i mają doświadczenie z danym produktem lub usługą finansową.
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Ryszard
  Wszystko ok ale chciałbym na takich prowizjach (polskich) móc inwestować na DAX-ie.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  mirek hydraulik
  Rachunek maklerski spełnił moje oczekiwania. Inwestuje mało, ale sukcesywnie dokładam. Szkoda, że nie ma IKE ale dla amatorskiej "inwerstorki" polecam
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Kudłaty
  Miałem wcześniej eMaklera i przeszedłem do deautsche banku skuszony niską prowizją. Przeniosłem szybko wszystkie akcje i jest dobrze. Serwis jak i aplikacja intuicyjne i do normalnego inwestowania nadaje się idealnie. Polecam!
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Holo
  Prowizją urządzili konkurencję ale rachunek ma wady: sporo awarii, mało dodatkowych rachunków (forex, ike/ikze). Ja zastawiam się nad przejściem do innego biura.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Karaluch
  Super konto, niskie prowizje i dostęp do notowań na smartfonie. Dla mnie brakuje jedynie możliwości założenia kont IKE ale założyłem w innym banku.
  Odpowiedz
 • Wysokość opłat:
  Dostęp internetowy i mobilny:
  Dodatkowe usługi i korzyści:
  Inwestor7
  Największym plusem jest oczywiście prowizja. Wszystko OK, platforma stabilna a to ważne.

  Z wad to wysokie opłaty za transakcje na rynkach zagranicznych i brak forex w ofercie.
  Odpowiedz