Co to jest Transakcja Spot?

Transakcja typu SPOT to termin określający datę realizacji transakcji zakupu lub sprzedaży na rynku kasowym. Oznacza to, że transakcja realizowana jest według aktualnie obowiązującej ceny, jednak do rzeczywistego przeniesienia środków finansowych (lub papierów wartościowych) z rachunku jednego kontrahenta na rachunek drugiego kontrahenta dojdzie najpóźniej w drugim dniu roboczym, po dniu zawarcia tej transakcji.