Co to jest Sprzedaż krótka (short)?

Sprzedaż krótka (tzw. short) może dotyczyć zarówno sprzedaży akcji, jak i innych instrumentów dłużnych. Termin ten oznacza każdą sprzedaż papierów wartościowych, które w momencie zawierania umowy sprzedaży nie były własnością sprzedającego (np. sprzedający pożyczyły akcje lub inne instrumenty dłużne, w celu ich dostawy m.in. przy rozrachunku). Realizacja sprzedaży krótkiej możliwa jest dzięki dwudniowemu cyklowi rozliczeniowemu transakcji (w przypadku akcji i obligacji skarbowych).