Co to jest Prospekt emisyjny?

Prospekt emisyjny – to dokument dotyczący papierów wartościowych, który przygotowywany jest przez emitenta w momencie wejścia instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie. W prospekcie emisyjnym zawarte są m.in. dane finansowe emitenta, czynniki ryzyka oraz warunki dystrybucji oferty.