Co to jest Prawo do akcji (PDA)?

Prawa do akcji stanowią jeden z rodzajów papierów wartościowych, które nadają właścicielowi uprawnienia do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawa do akcji mają charakter tymczasowy, ponieważ powstają w momencie dokonania przydziału akcji nowej emisji spółki i wygasają wraz z zarejestrowaniem nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W praktyce prawo do akcji oznacza jednostkowy zbiór praw, jakie przysługują akcjonariuszowi wobec spółki, w okresie przypadającym na czas pomiędzy upublicznieniem spisu subskrybentów mających prawa do akcji, a momentem otrzymania tych akcji. 

Ciekawostka: Po raz pierwszy prawo do akcji w spółkach publicznych wprowadzono w 1998 roku, na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.