Co to jest KPI (Key Performance Indicators) ?

KPI (Key Performance Indicators) to inaczej kluczowe wskaźniki efektywności. Jest to rodzaj najważniejszych wskaźników, jakie dana organizacja stale monitoruje, aby śledzić postępy w realizacji założonego celu. Prawidłowo wyznaczone KPI, powinny być wyrażone liczbowo, co ułatwia ocenę aktualnego stanu realizacji strategii. Poza tym kluczowe wskaźniki efektywności należy osadzać w konkretnym przedziale czasowym. KPI mogą mieć charakter finansowy lub niefinansowy.

Przykładem KPI z różnych branż są m.in.:

  • wypracowany zysk netto,
  • ROI – stopa zwrotu z inwestycji,
  • CR – wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
  • wskaźnik operacyjności wyrażany w procentach,
  • PEQ – wskaźnik ceny do kapitału własnego,
  • OT – terminowość dostaw (w logistyce),
  • udział w rynku,
  • penetracja rynku,
  • poziom satysfakcji klienta,
  • średni czas realizacji zamówienia.